DAEDALUS Persberichten


Nieuwsbrie 20/12/2023 : De milieuvergunning van de luchthaven is een toch wel een belangrijke zaak waar we met alle belanghebbenden hard aan werken
Persbericht Actie Noordrand -26/05/2023 :  Betreft de miscommunicatie van BATC rond nachtvluchten.
Persbericht Actie-Noordrand - 04/05/2020 : Gebruik van baan 25R : Dringende oproep aan verantwoordelijke autoriteiten
Daedalus Persbericht - 20/03/2020 : Air Cargo misbruikt Coronavirus in poging plafond nachtvluchten te doorbreken. Misdadig en onnodig omdat er overdag genoeg capaciteit is
Daedalus Persbericht - 22/05/2019 : Actie-Noordrand bevroeg alle grote Vlaamse partijen ivm luchthavenproblematiek

Daedalus Persbericht - 30/03/2019 : Kalitta 747 had motorpecht boven Meise op 29,3

Wanneer een Bijlmeer boven de Noordrand

Kalitta vloog met uitgeschakelde maar brandende motor naar Noordzee en dan naar Leipzig

Daedalus Persbericht - 25/07/2016 - Tijdens VAKANTIEMAANDEN en in SEPTEMBER KRIJGEN nu al ZWAARST BELASTE inwoners * 57 (!!!) NACHTEN LANG TOT 50% MEER VERTREKKEN
Daedalus Persbericht - 28/06/2016 : Ontmoeting tussen Minister François BELLOT en een panel van buurtbewonersverenigingen in het kader van het dossier van de vluchten rond Brussel

Daedalus Persbericht - 22/06/2016 : In drukste vakantiemaanden dreigen zwaarbelaste inwoners die al merendeel nachtvluchten krijgen 57 nachten lang

Tot 50% meer vluchten te krijgen. Dit is onhoudbaar

Daedalus Persbericht - 14/09/2015 : Test. Krijgen Noord- en Oostrand woensdag de genadeslag van drie regeringen? Of behandelen ze inwoners als volwaardige bur22gers?
Daedalus Persbericht - 30/7/2015 : Actie Noordrand juicht toe dat de vijf Noordrandgemeentes een gemeenschappelijke motie goedkeurden en uitstuurden.
GemeenschappelijkPersbericht Actie Noordrand en Pas Question : 07/05/2015 : Actiegroep Actie Noordrand en burgerbeweging Pas Question eisen onmiddellijk stopzetten investeringsplannen koeriersberijf DHL op Brussels Airport

Communiqué de presse commun Pas Question et Actie Noordrand - 07/05/2015 : Le mouvement citoyen Pas Question et l’association Actie Noordrand exigent l’abandon immédiat des projets d’investissements de la société de transport DHL à Brussels Airport

Daedalus Persbericht - 09/12/2014 : De flagrante hypocrisie rond het zogenaamde groeipotentieel van Brussel Nationaal moet stoppen. Het wordt tijd voor ECHTE feiten.
Daedalus Persbericht - 03/08/2014 : Brussel kan ONMOGELIJK worden vrijgesteld van zijn deel in de vluchten vanaf Brussel Nationaal ten koste van de Ringroute.

Communiqué de presse Actie Noordrand - 03/08/2014 : Bruxelles ne peut EN AUCUN CAS être exemptée de sa part de vols de l’aéroport de Bruxelles-National, au détriment du Noordrand.

Daedalus Persbericht - 01/06/2014 : Geen politieke koehandel met 142.700 overvlogen Noordrand inwoners.

Wij zijn Belgische burgers, geen krijgsgevangenen die als in oorlogstijd ingeruild kunnen worden tegen een regeerakkoord.

Daedalus Persbericht - 28/05/2014 : Actie Noordrand protesteert met klem tegen het kritiekloos publiceren van de enormiteit van aftredend vice-premier Milquet:
Daedalus Persbericht - 11/04/2014 : ACTIE NOORDRAND vindt het uitrekken van de nacht op Brussels Airport tot 7 u bespreekbaar, mits voorwaarde. Alle huidige wettelijke beperkingen voor de nacht rekken mee.
Daedalus Persbericht - 20/02/2014 : ACTIE NOORDRAND corrigeert vertekend beeld van cijfers van de heren  Van Rompuy (Sterrebeek) en Petit (Wezembeek/Oppem).
Daedalus Persbericht - 23/12/2013 : Als de Vlaamse coalitiepertners werkelijk een stabiel juridisch kader wensen voor de nationale luchthaven moeten ze zorgen dat de wet gerespecteerd wordt.
Daedalus Persbericht - 25/08/2013 : Nuchtere feiten weerleggen Wathelet’s beweringen als zou Belgocontrolinstructie uitvoering zijn van federale luchthavenakkoorden.
Daedalus Persbericht - 30/07/2013 : Wathelet weigert het luchthaven akkoord uit te voeren zoals gevraagd door de burgemeesters van de Noordrand en de Vlaamse Gewestregering.
Daedalus Persbericht - 10/06/2013 : Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan zich in het vliegtuigdossier niet langer wegsteken achter zijn pink
Daedalus Persbericht - 22/07/2012 : Actie Noordrand dringt aan dat de politieke mobiele aeronautische topspecialist die tijdelijk gedetacheerd is naar het kabiniet Wathelet met precieze cijfers mag/moet komen.

Daedalus Persbericht - 19-07/2012 : Van 100 naar 10 routes? Meer dan 500 inwoners in het Brussels Gewest die niet meer overvlogen zullen worden

Plan Wathelet is zuiver concentracieplan boven Noordrand

Daedalus Persbericht - 17/07/2012 : Actie Noordrand eist van kabinet Wathelet volledige openheid van zaken over nieuwe routes .

Persbericht VUB – 11/06/2012 : Concentratievluchten schadelijk voor gezondheid

Daedalus Persbricht 05/05/2012 : Actie-Noordrand vraagt aan Koning Albert een gebaar naar aanleiding van  persbericht van UBCNA mbt overvliegen van het koninklijk domein in Laken.
Daedalus Persbericht - 19/02/2012 : Noordrand krijgt alle 5.000 door Schouppe verschoven nachtvertrekken
Daedalus Persbericht 15/02/2012 : Ivm de mogelijke problemen met de 90 m hoge toren die Uplace zou willen bouwen in Machelen
Daedalus Persbericht - 17/10/2011 : Aantal Concentratiebluchten boven de Noordrand stijgt in eerste half jaar van 2011 met 13% T.o.v 2010
Daedalus Persbericht - 10/05/2011 : Actie Noordrand eist dezelfde veiligheid voor iedereen die rond de luchthaven woont
Daedalus Persbericht - 01/05/2011 : Actie Noordrand vraagt fundamentele wijziging luchthavenbeleid: eerlijke verdeling plus afschaffing nachtvluchten

Daedalus Persbericht - 06/06/2010 : Rechtzetting ivm nieuwe windnormen op Brussels Airport.

Gezien de recente stroom van franstalige persberichten en de franstalige media informatie over de nieuwe maatregelen van staatssecretaris Schouppe in verband met de windcriteria op Brussels Airport houdt Actie Noordrand er nadrukkelijk aan, een en ander feitelijk recht te zetten

Daedalus Persbericht - 26/02/210 : Betreft: nieuwe regeling vluchten Brussels National Airport: Vliegwet Schouppe; Maar wat gebeurt er echt?
Daedalus Persbericht - 28/01/2010 : "Vliegen volgens de wind" zou een goeie mop zijn als de situatie niet zo gevaarlijk was
Daedalus Persbericht - 28/12/2009 : "Open Brief Actie Noordrand aan Staatssecretaris Schouppe
Daedalus Persbericht - 22/12/2009 : De Noordrand zegt 'ja' op luchthavensolidariteit.
Daedalus Persbericht - 03/09/2009 : Duits studiebureau adviseert staatssecretaris Schouppe strikt toepassen ICAO aanbeveling windnormen op Brussel Nationaal
Daedalus Persbericht - 03/09/2009 : Hoe is er werkelijk vertrokken gedurende de werken op baan 25L/07R van augustus 2009?
Daedalus Persbericht - 02/07/2009 : Het recente AWACSS standpunt volgend beveelt Daedalus DRINGEND aan om baan 02/20 preferentieel te gebruiken.
Daedalus Persbericht - 06/06/2009 : Standpunt Actie Noordrand: eerst een einde maken aan de huidige discriminatie, dan samen rond de tafel en spreken over toekomst luchthaven.
Daedalus Persbericht - 23/03/2009 : De Noordrand claimt hetzelfde recht op slapen en op gezondheid als de rest van België.
Daedalus Persbericht 30/01/2009 : Ook staatssecretaris Mobiliteit neemt slechte gewoontes van NIMBY's over en desinformeert bewust over Luchthavenakkoord. M.a.w.: hij liegt.

Daedalus - 20/01/2009 : Wat belette een evenwichtige oplossing voor de verdeling van de dag- en nachtvluchten vanuit Brussel Nationaal?

Hoe komt het dat een eerlijke verdeling bij de regering Van Rompuy I en staatssecretaris Schouppe, in 2009 opnieuw even veraf is als in 2002 bij voormalig minister Durant?

Daedalus Persbericht - 20/12/2008 : Federale regering, negeert - onder druk van Franstalige partijen - de rechtspraak van de Verenigde Kamers van de Raad van State en concentreert net voor ze valt schaamteloos bijna alle geluidshinder boven Vlaanderen.
Daedalus Persbericht -24/11/2008 : Het Salomon's oordeel : RVS Verenigde kamers afdeling bestuursrechtspraak, arrest nummer 187. 998 van 17 november 2008
Daedalus Persbericht - 30/10/2008 : Daedalus eist voorgoed gedepolitiseerd en strategisch competent management voor Brussels Airport
Nota Actie Noordrand - 30/08/2008 : Vrijdag 22 augustus tussen 14 en 15 uur werd de 25R terug in dienst genomen en kreeg de 20 NIETS MEER
Daedalus Persbericht 10/07/2008 : Stop eerst met brandstofverslindend zigzaggen rond politiek gevoelige zones van en naar Brussels Airport. Zgn veilige maatregelen hebben precies omgekeerd effect.

Daedalus Persbericht - 28/01/2008 :  Open brief aan Minister Leterme . Onderwerp: Zaterdagnotam's.

Ook Noordrand start procedure bij burgelijke rechtbank om rechten af te dwingen

Daedalus Persbericht : 14/01/2007 : Daedalus verwijt Leterme gebrek aan goed bestuur inzake luchthavendossier Brussel-Nationaal
Daedalus Persbericht - 01/01/2008 : Respecteert Lentearrest van 21 maart 2006 de scheiding der machten? Of vindt het Hof van Cassatie weer een reden om te casseren?
Daedalus Persbericht - 06/11/2007 : De toekomst van Brussel Nationaal. Open brief aan de formateur
Persbericht Actie Noordrand - 07/09/2007 : Belgische Staat tekent op het allerlaatste moment verzet aan tegen de openbare verkoop van helft inboedel kabinet van minister van Mobiliteit
Persmededeling Actie Noordrand - 13/08/2007 : UBCNA gebruikt foto van vliegtuig dat boven Steenokkerzeel aankomt op landingbaan 25R om te protesteren tegen vertrekken van startbaan 20
Daedalus Persbericht - 07/08/2007 : Binnenkort gedwongen verkoop van de inboedel van het Ministerie van Mobiliteit
Daedalus Persbericht - 23/07/2007 : Noordrand radicaliseert na zes jaar onbehoorlijk bestuur. Ze doorbreekt haar juridisch stilzwijgen.
Verklaring Voorzitter Actie Noordrand - 24/04/2007 : Verklaring Voorzitter Actie Noordrand voor VTM Nieuws 13 u en Ring-TV  nav voorstel minister Peeters.
Daedalus Persbericht - 09/04/2007 : ‘Tempête sur l’Oostrand n° 123’ toont volstrekt atypische radartrack van zondag 18 sept. 2005.  Dat is een jaar en zeven maanden oud. Waarom?
Actie Noordrand heeft op zijn beurt één heel simpele eis. Evenveel en evenwaardige STILTE voor elk INDIVIDU rond de luchthaven.

Communiqué de presse Daedalus - 09/04/2007 : ‘Tempête sur l’Oostrand n° 123’ présente un tracé radar totalement atypique du dimanche 18 septembre 2005. Il date donc d’un an et sept mois. Pourquoi?
Actie Noordrand exige tout simplement :  une tranquillité équivalente et identique  pour chaque INDIVIDU autour de l’aéroport.

Daedalus Persbericht - 25/03/2007 : Actie Noordrand protesteert in een Open Brief aan de minister-president Leterme en minister Peeters (CD&V) tegen een recent gepubliceerde, misleidende interpretatie van de Aminalmetingen rond de luchthaven
Daedalus Persbericht - 05/03/2007 : Actie Noordrand verwijt Vlaamse Regering nalatig verzuim: In Jan/Feb 2007 werd aantal nachtvluchten meer dan verdubbeld vergeleken met 2006
Daedalus Persbericht - 07/01/2007 : Actie Noordrand vraagt Vlaamse regering expliciet om haar burgers evenveel bescherming te geven als Brussels Gewest haar inwoners verschaft.

Mail - 15/01/2007 : Actie Noordrand reageert op de commentaren van de heer Michel TOP op het persbericht van 7 januari 2007.

Daedalus Persbericht - 07/10/2006 : Oproep aan de politiek: Daedalus vraagt de uitvoering van het verbod op concentratie zoals de rechtelijke macht consequent beveelt.
Daedalus Persbericht 12/09/2006 : Respecteer de Grondwet. Geef iedereen dezelfde veiligheid.
Daedalus Persbericht - 03/09/2006 : Waarom crashte de Airbus 330 niet?
Daedalus Persbericht - 23/04/2006 : Actie Noordrand en haar werkgroep Daedalus eisen van Minister Landuyt en de federale regering een objectief geluidskadaster en invoering van een perfect haalbaar driestappenplan.

Daedalus Persbericht 23/03/2006 : Als minister Landuyt en zijn medewerkers het arrest van het Hof van Beroep én de overwegingen zorgvuldig lezen, zullen ze begrijpen dat ze wel aan de slag moeten.

De bewindsman kan géén kant meer op? Hij kan en moet ALLE kanten op! Voor de dag. En voor de nacht. Voor de week. En voor het weekend.

Persbericht Daedalus - 09/01/2006 : Daedalus, werkgroep van Actie Noordrand, eist dat de evaluatie van de verdeling van stilte en hinder rond Brussel Nationaal in het kader van het spreidingsplan NU wordt opgestart.
Ze eist ook dat deze werkelijk objectief gebeurt en door neutrale deskundigen.
Persbericht Daedalus - 11/11/2005 : De Raad van State heeft in haar arrest van 10 november 2005 niet het advies van de auditeur gevolgd en bijgevolg de huidige Milieuvergunning voor de luchthaven niet geschorst.
Persbericht Daedalus - 11/11/2005 : Onderhandelingstafel dossier nationale luchthaven is demagogisch mijnenveld.
Persbericht Daedalus - 12/10/2005 : De Brusselse onderhandelaars zullen elk voorstel dat Brussel niet quasi vliegtuigvrij maakt slecht onthalen.

Persbericht Daedalus - 22/09/2005 : Voorstel Landuyt en federale regering ivm luchthaven kan en zal voortbestaan Brussel Nationaal in gevaar brengen.

Alleen als - zoals grondwet en rechters dat eisen – stilte en hinder gelijk verdeeld wordenkrijgt regering geen rechtszaken meer.

Persbericht Daedallus - 09/09/2005 : Daedalus onderschrijft voor 100% aanbevelingen BeCa ivm veilig vliegen op Brussels National Airport.
Persbericht Boreas - 11/08/2005 : Rechter eerste aanleg schuift zaak in kort geding door 3201 inwoners Noordrand gaan in Hoger Beroep
Persbericht Daedalus - 04/08/2005 : Daedalus en hun rechtspersoon, de vzw Boreas, nodigen minister Landuyt nogmaals dringend uit om de komende weken de grondwet, alsook de medische, akoestische  en aeronautische logica te respecteren
Persbericht Daedalus - 19/07/2005 : Met haar laatste persbericht begeeft UBCNA zich op zeer glad ijs. Naar welke situatie wil ze precies terug? Naar Durant?
Persbericht Daedalus - 30/06/2005 : Alleen in respect voor de grondwet ligt toekomst luchthaven Alleen Vlaamse regering heeft hefboom naar Brussels Gewest
Perscommunique Huisartsenkring : Meer dan wie ook worden wij als huisartsen bijna dagelijks geconfronteerd met patiënten die te lijden hebben onder de geluidshinder van de luchthaven van Zaventem

Persbericht Boreas - 31/05/2005 : De Belgische overheid, met name zijn advocaat, doet er alles aan om uit te stellen, te verdagen,... zo mogelijk tot in het oneindige. Minister Landuyt wordt dom gehouden, en hij mag niet spreken met bewoners van de Noordrand, want hij zou eens de waarheid kunnen ontdekken

Minister Landuyt zei in een radio-interview (20 of 21 mei), toen hij de bijkomende belasting van de Noordrand moest aankondigen, dat baan 25R naar het noorden gericht was!

Persbericht Daedalus - 22/05/2005 : Daedalus, werkgroep van Actie Noordrand, begrijpt de groeiende verbijstering waarmee de rest van Vlaanderen naar de recente ontwikkeling van het spreidingsdossier kijkt en van de zaak rond de baan 02/20.
Persbericht Daedalus : 01/05/2005 : Benefietconcert in Abdijkerk Grimbergen trekt meer dan 700 inwoners uit de Noordrand. Historische toespraak dr. Marc Goethals krijgt minutenlang applaus.

Persconferentie Diegem - 21.4.2005 n.a.v. Kort Geding inwoners vijf Noordrandgemeenten vs federale en Vlaamse overheid.

Persbericht Daedalus - 17/03/2005 : Onveilig en discriminerend windnormenbesluit minister >Landuyt getuigt van minachting voor het gerecht.

Uitsraak baan 02: Noordrand zal goede raad van minister Landuyt om identiek proces in te spannen ivm 25R graag ter harte nemen.

Persbericht Daedalus - 21/02/2005 : Vlaams ontwerp ivm dag- en nachtvluchten verenigt DC&V en SP.a-Spititstandpunten. Nota Huytebroeck/Piqué oude wijn in nieuwe zakken: Niets over Brussel*, Alles over Vlaanderen*.
Persbericht Daedalus - 30/12/2004 : Minister Peeters krijgt  mooi nieuwjaarscadeau: Noordrand gaat wel naar de RvState ivm bijgeschaafde milieuvergunning, verdere analyse volgt.
Persbericht Daedalus - 15/12/2004 : Verantwoordelijkheid Vlaamse Regering ivm verlengen milieuvergunning BIAC met vervaldatum 31.12 verpletterend.  
Persbericht Daedalus - 01/12/2004 : Daedalus maakt brandhout van KUL - Noise  noise contour study - als uitgangspunt voor evaluatie spreidingplan.
Zo startte Actie Noordrand zijn politieke lobbying in 2002.
Persbericht Boreas - 10/10/2004 : Voor de regeringsverklaring van 12/10/2004 wil de vzw Boreas nog eens de zaken op een rij zetten voor de DHL-storm geluwd is.
Persbericht Daedalus - 27/09/2004 :Actie Noordrand eist dat het huidig spreidingsplan en de voorwaarden voor evaluatie strikt gerespecteerd worden en wijst elk overhaast handelen met kracht af.

Persbericht Daedalus - 22/09/2004 : De Noordrand zal zich niet laten slachtofferen! Alle maar dan ook alle wettelijke middelen zullen ingezet worden om dit 'Worst case scenario' in de kiem te smoren.

Persbericht HUVO : Eisenpakket van Huisartsen van Vilvoorde en Omgeving (HUVO) ivm ziekmakende en dodelijke gevolgen vliegtuiglawaai:
Daedalus Persbericht 17/09/2004 : VLD en SPa beloofden Vlaamse burger gelijke behandeling en eerlijke verdeling van vliegtuighinderVolgens Verhofstadt-compromis DHL dat op tafel ligt krijgt Brussel in 2012 1.000 a 2.000 nachtvluchten per jaar en krijgt Vlaanderen de resterende 26.000 nachtvluchten.

Daedalus Persbericht - 15/09/2004 : Brussel zet in DHL-dossier deur op kier. Dezelfde kier die spreidingsplan leide tot spreidcentratie.

Persbericht Daedalus - 31/08/2004 : Biac, DHL en provincie voorzien na 2012 superhub in Zaventem. Vlaams Brabant kan zich verwachten aan 60 tot 80.000 nachtvluchten per jaar.
Persbericht Daedalus - 20/07/2004 : Vlaanderen eist in regeerakkoord wel beheer op van luchthaven Brussel Nationaal. (Zaventem) Maar nieuwe Vlaamse regering geeft verder voor de derde maal op rij forfait als het gaat om bescherming inwoners.
Persbericht Daedalus - 11/05/2004 : Actie Noordrand eist dat meting vliegtuighinder voortaan gebeurt zonder zgn A. filter.
Communiqué de presse - 11/05/2004 : Actie Noordrand demande instamment que dorénavant les nuisances des avions soient mesuréees sans faire usage de ce que l'on appelle le filtre A.
Reactie Anciaux - 05/05/2004 :Volgens Anciaux heeft 9-puntenplan geen enkel invloed op verdeling tussen verschillende zones afgesproken in spreidingsplan.
05/05/2004 : Het 9-puntenplan van ombudsman Touwaide en reactie Daedalus.
Persbericht Daedalus - 05/05/2004 : Daedalus eist dat Vlaamse politici endelijk opklomen voor hun kiezers  en minister Anciaux steunen tegen coalitie van "Important People" in de Oostrand.
Persbericht Daedalus - 23/03/2004 : Biac negeert regeringspolitiek ivm spreiding. Blijft luchthaven staat in de staat?.
Persbericht 25air-10/03/2004 : Les oubliés bruxellois tirent la sonnette d'alarme. Les laissés-pour-compte bruxellois de la saga de l'aéroport. Des payeurs d'impôts bruxellois contraints de quitter leur commune?.
Persbericht 25air - 10/03/2004 : Vergeten Brusselaars trekken aan de alarmbel. Brusselse slachtoffers van de luchthavensaga worden aan hun lot overgelaten, Brusselse belastingsbetalers verplicht hun gemeente te verlaten?.
Persbericht Daedalus - 04/03/2004 : Daedalus stelt zich vragen bij het muilkorfarrest van het hof van Cassatie....Vlaamse politiek offert nog altijd Noord- en Oostrand op aan nationale luchthaven.
Persbericht Daedalus - 27/02/2004 :Artsen uit de Vlaamse Rand eisen inspraak bij politieke beslissingen rond de luchthaven
Persbericht Daedalus - 19/02/2004 : Vandelanotte wijst Mangain terecht: Vlaams gewest wettelijk verantwoordelijk voor milieuvergunning Biac.
Persbericht Daedalus - 16/01/2004 : Pierre Klees van Biac liegt over "stille vliegtuigen" en aantal gehinderden. Meer frequentie = meer ziekte en dood.
Persbericht Daedalus - 15/01/2004 : Vormen meer stillere vliegtuigen een oplossing voor het DHL probleem? Helaas niet.
Persbericht Daedalus - 12/01/2004 : Eerst degelijk fundament leggen en bij voorrang investeren in volledig spreiden.

Persbericht BBL - 09/01/2004 : Luchthavencomités en BBL hekelen leugens en demagogie in uitbreidingsdossier DHL. Premier Verhofstadt en federale regering mogen uitbreidingsplannen DHL niét goedkeuren.

 

Persberichten tot 31/12/2003