Meise, 11 mei 2004

 

Persbericht Actie Noordrand

 

 

Actie Noordrand eist dat meting vliegtuighinder voortaan gebeurt zonder zgn. A-filter.

 

Onmiddellijke invoering wetenschappelijk-correcte metingen door milieu-administraties van lage trillingen ivm komst A380* absoluut noodzakelijk

 

Vliegtuigen produceren van alle verkeers-hinderbronnen verhoudingsgewijs de meeste lage tonen (< 100 Hz of tussen 10 en 5 Mhz). Een van de kenmerken van deze tonen is dat ze door het menselijk lichaam als trillingen ervaren worden. Een ander kenmerk is dat deze lage trillingen als bijna geen andere vorm van hinder bedreigend lijken te zijn voor het menselijk immuunssyteem. Vooral bij zeer jonge en jonge kinderen waar dit systeem nog in opbouw is, kan regelmatige blootstelling aan dergelijke hinder op termijn zware gevolgen voor de gezondheid hebben. Maar ook immuunsystemen van volwassen mensen lijden hieronder, zeker als blootstelling gecombineerd gaat met verstoring door slaapdeprivatie en met chemische vervuiling door PAK’s.

 

Tijdens een studienamiddag van de VUB** bleek dat de huidige geluidsmetingen door milieu-administraties zoals Aminal en door vlieghavenuitbater BIAC nog alijd gebeuren mét een A-filter. Dit filter wordt tussengeschakeld nadàt de meetmicrofoon het lawaai opneemt en filtert actief de zware trillingen <100 Hz wèg. Het verwijdert dus de ‘bassen, censureert deze ahw, waarbij de informatie zoals die door de meetmicrofoon correct geregistreerd wordt, niet volledig wordt getoond.

 

Vliegtuigen produceren misschien minder lawaai dan vroeger maar wel verhoudingsgewijs meer lage tonen-geluid. Vooral jumbojets en nieuwe reuzenvliegtuigen als de Airbus 380* produceren deze trillingen <100 Hz in hoge mate.

 

Het is daarom van het grootste belang dat de politiek haar voorzorgsmaatregelen neemt en NU METEEN haar milieu-administraties opdracht geeft om voortaan meetapparatuur te gebruiken ZONDER ingebouwd A-filter.

 

Alleen metingen die AL het vliegtuiglawaai meten kunnen een wetenschappelijk verantwoorde basis vormen voor het berekenen van hinder en deze afwegen tegen isolatiemaatregelen, gezondheidsschade en de daaraan verbonden prijskaartjes.

 

De dagelijkse klachtenstroom bij de Ombudsdienst gaat wel degelijk over deze lage tonen. Men spreekt over gebulder, gegrom, daveren in bed, trillingen van kasten en daken,...

 

Een kleine bloemlezing:

 

·        dat geluid en gedaver houdt tot twee minuten toe aan

·        te zwaar vliegtuig, houdt ons wakker

·        lawaai dat onnodig lang blijft nadaveren

·        ‘ma maison a tremblé’

·        vliegtuiggedonder

·        het hele huis trilt

·        het hele dak trilde

·        de hele lucht was gevuld met gegrom

·        kinderen schieten huilend wakker

·        Hoe kan een vliegtuig op 7 kilometer van de luchthaven zoveel lawaai maken dat een huis ervan davert?

 

Blijkbaar is de inertie van de wetenschappers zeer groot, en werken zij vandaag nog altijd met eenheden uit de tijd toen de geluidsapparatuur nog niet zo performant was als vandaag.

 

Blijven meten zoals in de prehistorie van de acoustiek is de waarheid verkrachten.

De tijd van de grammofoon met een koehoorn ligt echter al ver achter ons, en bass-luidsprekers voor autoradio’s, huiskamers en fuiftenten zijn vandaag gemeengoed geworden.

 

Actie Noordrand doet een DRINGENDE oproep op de deskundigheid van alle betrokken wetenschappers om bij de politiek op nationaal én op Europees niveau aan te dringen op een zeer snelle omschakeling naar adequate meetapparatuur.

 

Namens Actie Noordrand

 

Roger Vermeiren                                                  

voorzitter                                                             

 

*Airbus 380: zwaar toestel (ca 560 ton MTOW) dat dit jaar begint te vliegen,  dat 555 tot 840 passagiers kan vervoeren en dat bijzonder veel lage tonen of trillingen <100Hz produceert.

Men weet nu al dat na de start van één zo’n vliegtuig niet meteen een tweede vliegtuig langs diezelfde weg mag opstijgen omwille van de hevige luchtturbulenties.

Na het vertrek van een Airbus 380 zal omwille van de veiligheid een langere wachttijd nodig zijn

 

** Studienamiddag Geluidshinder

Zaterdag 8 mei 2004 te Brussel

Vrije Universiteit Brussel (VUB)

Vakgroep Menselijke Ecologie

 

ContactActie Noordrand: 0494/21 68 81

actienoordrand@belgacom.net www.actienoordrand.be