PERSBERICHT ACTIE NOORDRAND 30.1.2009

 

Ook staatssecretaris Mobiliteit neemt slechte gewoontes van NIMBY's over en desinformeert bewust over Luchthavenakkoord.

M.a.w.: hij liegt.

 

 

Actie Noordrand wenst met klem te protesteren tegen de desinformatie die door het staatssecretariaat van mobiliteit wordt verspreid in de media. Wat immers in het Luchthavenakkoord van 19 december werd overeengekomen is de zoveelste capitulatie van de Vlaamse regeringspartijen voor de franstalige partijen.

 

In weerwil van wat de staatssecretaris maanden lang in de media heeft volgehouden is wat nu voorligt helemaal niet 'vliegen tegen de wind in'. Dit is een volstrekt in tegenspraak met

            - het niet-afschaffen van onveilige windcriteria op baan 25R (waar dus met aanzienlijk meer veiligheidsrisico's mag worden geland en opgestegen) en

            - het aanhouden van strenge windcriteria op baan 20/02.

Er was immers 'geen consensus' over de windcriteria mogelijk binnen de federale regering, iets wat bevestigd wordt door de federale ombudsman (zie bijlage). De politieke discussie over windcriteria en de even politieke discussie over de routes (wat nauw samenhangt met de discussie over de geluidsnormen) wordt naar werkgroepen verwezen tot september 2009, dwz na de verkiezingen. Waarom, denkt u, zou er zo weinig protest komen tegen dit zgn Luchthavenakkoord?

 

1

De Oostrand is tevreden omdat men weet dat van de zogenaamde 50/50 verdeling van de nachtvertrekken toch niets in huis komt owv de verschillende windcriteria en dat om dezelfde reden (windcriteria) de landingen op de 02 niet uit de hand zullen lopen. Bovendien vervallen de vertrekken op deze baan op zondag van 06 tot 17 h. Dit was zo wat het enige stille moment voor Diegem - dat pal aan het einde van baan 25R ligt- en voor de Noordrand die noch aan, noch langs, noch onder noch in het verlengde van om het even welke baan ligt en die via gevaarlijk bochtenwerk (zeker met sterke zij- en rugwind) de omleidingsvluchten rond Brussel krijgt.

 

2.

Brussel is tevreden omdat niet aan de omleidingsroutes en de geluidsnormen wordt geraakt. Ook het voorstel om te landen op baan 07 over Brussel wordt voorlopig naar de Griekse kalender verwezen aangezien er geen politiek akkoord is voor een nochtans aëronatisch logisch en volwaardig ILS landingsysteem op baan 07.

 

3.

De streek rond Leuven en Huldenberg is tevreden omdat de 'split nights' (halve nachten vliegtuigvrij) van maandag op dinsdag, van woensdag op donderdag en van vrijdag op zaterdag verdwijnen. Omdat de politiek het probleem van de ongelijke windnormen - door Landuyt ingevoerd in maart 2006 - niet durft aanpakken krijgt de Noordrand steeds meer concentratienachten. Dwz: ze krijgt gedurende de hele nacht vertrekken. En meer dan de helft van de vluchten die normaal rechtstreeks naar Z, ZO of O vliegen gaan ook eerst via de Noordrand (zie bijlage).   

Lees de reactie van "Hart Voor Huldenberg"

 

Actie Noordrand heeft meteen via lobbying en via een persbericht geprotesteerd van bij het tot stand komen van dit monsterakkoord waarin de staatssecretaris ondanks alle mediaruis wel degelijk afstand heeft gedaan van zijn principes, maar kreeg geen enkele weerklank. In een concentratie-scenario (wat dit plan de facto is door het blijven bestaan van omleidingsroutes en verschillende windcriteria) is natuurlijk de meerderheid tevreden, behalve de meer dan 100.000 slachtoffers van de concentratie.

 

Actie Noordrand daagt de staatssecretaris uit om met radartracks en vluchtlijsten te komen die ondubbelzinnig aantonen dat wat hij beweert wel waar zou zijn.

 

Actie Noordrand kan ook alleen maar constateren dat gegeneraliseerde en schaamteloze NIMBY-leugens het winnen van democratisch denken en respect voor de Grondwet. En dat een ondubbelzinnige uitspraak van de Raad van State door de politiek (welke politiek?) rustig genegeerd kan worden zonder dat er ook maar één franstalige haan naar kraait. Vlaamse politici hebben voor de zoveelste keer hun eigen burgers uitverkocht. Actie Noordrand zal hierover niet zwijgen: het zal geweten zijn.