PERSBERICHT ACTIE NOORDRAND 20.2.2013

 

ACTIE NOORDRAND corrigeert vertekend beeld van cijfers van de heren  Van Rompuy (Sterrebeek) en Petit (Wezembeek/Oppem).

 

 

Naar aanleiding van recente persberichten over de evolutie van het aantal nachtvluchten en waar ze vliegen, houdt Actie Noordrand er aan de daarin gedane beweringen over de vertrekken met feiten te weerleggen. Ze doet dit om het luchthavendebat sereen en objectief te houden.

 

 

Baangebruik en vluchtroutes zijn twee verschillende zaken

De heer Van Rompuy, die het luchthavendossier nochtans goed kent, verwart systematisch en doelbewust baangebruik en vluchtroutes.

Sterrebeek waar de gewezen excellentie drie kilometer van de startbaan woont heeft enkel nachtvluchten tussen 23 en 6.

 

 

2013 vs 2012

Vermits de heren Van Rompuy en Petit met cijfers komen, geeft Actie Noordrand hieronder cijfers die op hun juistheid kunnen gecheckt worden bij de Ombudsdienst.

 

In totaal vloog in 2013 ruim 44.1 % s nachts tussen 23 en 6 u over de noordrand (ipv 42%)

31.7 % vloog over de oostrand (ipv 33% ) = baan 19, vroeger baan 20.

 

 

Belangrijk! Werken 25R en oostenwind winter 2013.

Betrouwbare conclusies kan men maar trekken als alle vervormende factoren weggefilterd werden.

 

Cijfers van 2013 zijn vertekend tov 2012 door twee factoren.

1. De werken op baan 25R die in augustus gesloten werd.

2. De vele nachten met oostenwind begin 2013.

 

1. De werken op baan 25R in augustus, gaven meer nachtvertrekken, niet zoals verwacht op baan 19 maar werden integraal verlegd naar baan 25L en  overigens ook allemaal over de Noordrand omgeleid. Zo zijn er in augustus 2012 van baan 25L 75 nachtvertrekken t.o.z van augustus 2013, 217 gedurende de werken.

 

2. Tijdens de vele nachten met oostenwind in het begin van 2013 diende de Oostenwindconfiguratie gebruikt te worden.

 

                                                                                                  ./..

Verdeling nachtvertrekken per baan, 23u - 6u, 2013 / 2012.

 

 Baan

25R

25L

19

07R

07L

01

Totaal

2013 Nacht

Vertrekken

1.863

312

1.339

250

446

15

4.225

%

44,09

7,38

31,69

5,92

10,56

0,36

 

 

 

 Baan

25R

25L

19

07R

07L

01

Totaal

2012 Nacht

Vertrekken

1.973

155

1.690

125

185

0

4.128

%

47,8

3,75

40,94

3,03

4,48

0

 

 

 

Maar nog veel belangrijker: Vluchten tussen 6 en 7 u zijn ook nachtvluchten.

Diegem en de vijf Noordrandgemeenten hebben er een pak meer omdat Van Rompuy en hij niet alleen, de vertrekken tussen 6 en 7 'vergeet'. De EU nacht duurt tot 7 u. Brussels Airport verkort deze om operationele redenen tot 6 u. Het zijn nog altijd nachtvluchten en ze dienen meegeteld.

 

Zoals iedereen die het dossier ook maar enigszins kent weet, zijn er op dat ene uur tussen 6 en 7 in de vroege ochtend meer vertrekken dan tussen 23 en 6, gedurende de 7 uur s nachts. Deze vliegen voornamelijk over de Noordrand.

Zo vertrokken er in 2013 tussen 23 en 6 uur 4.225 toestellen.

Tussen 6 en 7 uur vertrokken er bijna twee maal zo veel: 8.399 toestellen.

Van die 8.399 toestellen vertrokken er 5.827 van baan 25R, 1001 van baan 19.

 

Als men rekening houdt met de vertrekken tussen 6 en 7 uur ziet men pas hoe vertekend het beeld is dat de heer Van Rompuy ophangt: tussen 23 en 7 uur waren er in 2013 niet minder dan 11.755 nachtvertrekken, waarvan 10.052 of 85.5 % over zone 1 (Diegem) en 2340 of 19.9% over zone 3 (Sterrebeek)

 

 

 

Bron: vluchtlijsten Ombudsdienst