Dringend Persbericht Actie Noordrand 19.2.2012

 

Schouppe verminderde aantal nachtvertrekken in 2008 van 10.000 naar 5.000. *

De andere 5.000 vluchten zijn niet 'verdwenen'

maar gewoon verhuisd naar de zgn 'dag'.

Deze vertrekken sindsdien ook allemaal van de 25R,

die in één uur meer vluchten krijgt dan de hele nacht.

Overvlogen Noordrand inwoners hoeven hun wekker niet meer te zetten

ze worden elke dag om 6 u wakker.

 

 

Als recent in de media gesuggereerd werd dat de nachtvluchten gelijk verdeeld zouden zijn over de verschillende banen dan is dat helaas bezijden de waarheid.

 

De feiten zijn dat baan 20 over de Oostrand om 6 u 's ochtends sluit voor de rest van de dag.

Baan 25R (Noordrand) blijft dacht en nacht open. Baan 25R is als zogenaamde 'preferentiële baan' voorzien voor 98% van de tijd dat de luchthaven functioneert. In principe dus dag en nacht, week in week uit.

 

De onjuistheid in de berichtgeving zit hem in definitie van de 'nacht'. De omschrijving die de luchthaven gebruikt komt niet overeen met de officiële definitie van de Wereld Gezondheids Organisatie (WGO) en de Europese Unie (EU).

 

De WGO en de EU definiëren de nacht tussen 23 u 's avonds en 7 u 's morgens.

 

De luchthaven definieert de nacht als de zgn 'operationele nacht'. Deze duurt dan van 23 u 's avonds tot 6 u 's morgens. Dit is een interne omschrijving, de luchthaven heeft besloten zo te opereren maar ze houdt zich daarmee wel niet aan de algemene definities zoals politiek Europa die hanteert. In de media hanteert men de zuiver interne luchthaven definitie en zo doet ook Erik Van Rompuy.

 

Een schijnbaar klein en onbetekenend verschil? Misschien. In de praktijk maakt het dat - als men ervan uitgaat dat niet alleen de EU en de WGO nacht maar ook die van tienduizenden inwoners van de Noordrand tot 7 u duurt - deze mensen veel zwaarder belast worden dan hun medeburgers in de Oostrand.

 

Het is zelfs zo dat er in het laatste uur van de EU nacht, dus het eerste uur van de operationele dag op Brussel Nationaal, veel meer vertrekken zijn dan gedurende de hele rest van de nacht. Tussen 6 en 7 u 's morgens wordt er boven de Noordrand op één uur tijd nog meer gevlogen dan tussen 23 u 's avonds en 6 u 's morgens, op 7 uur tijd.

 

*(In 2008 beperkte Schouppe wettelijk het aantal vertrekkende nachtvluchten van 10.000 naar 5.000 per jaar. Deze 'slots' gingen niet verloren voor de luchthaven. De 5.000 vertrekken werden integraal verplaatst naar de 25R: tussen 22 en 23 u 's avonds en vooral tussen 6 en 7 's ochtends.)