Persbericht Daedalus 10.7.2008

 

 

 

Stop eerst met brandstofverslindend zigzaggen rond
politiek gevoelige zones van en naar Brussels Airport.
Zgn veilige maatregelen hebben precies omgekeerd effect.

 

 

Vanaf 2012 voert de Europese Unie ook voor de luchtvaartmaatschappijen een systeem in van emissierechten ten einde ook de luchtvaart te dwingen om de CO2 uitstoot te beperken. Uit vrees voor een stijging van  de prijs van een vliegticket  dringen de luchtvaartmaatschappijen er bij de Europese instanties op aan om de nodige afspraken te maken zodat rechtstreeks naar de bestemming kan worden gevlogen ipv - zoals Geert Sciot van Brussels Airlines het zeer juist verwoordde -  ‘nodeloos te  zigzaggen doorheen Europa’.  
Daedalus en Actie Noordand dringen er bij de Belgische politici op aan om ook in ons land het ‘nodeloos zigzaggen rond politiek gevoelige zones’ te doen ophouden en bij de opstijg- en landingsprocedures van en naar de nationale luchthaven veel zuiniger om te springen met energie. Brussel Nationaal  is immers uniek in de wereld in zoverre dat er een hele reeks maatregelen van kracht zijn die niet alleen onveilig zijn maar ook energieverslindend en dus bijzonder milieuonvriendelijk. De situatie is de neerslag van een politiek georganiseerde discriminatie tussen inwoners onderling: burgers van hetzelfde land. Deze zuiver ondemocratische maatregelen worden verpakt onder het voorwendsel van de veiligheid hoewel ze in  werkelijkheid precies het omgekeerde effect hebben.
Concreet eisen Daedalus en Actie Noordrand dat:
1.      op alle banen systematisch tegen de wind in wordt gevlogen ipv zoals vandaag het geval is met extreme rugwind steeds op dezelfde start/landingsbaan 25R waardoor 90% van de vertrekkende vluchten boven de dichtst bevolkte zones rondom de luchthaven terecht komen. Consequent vliegen tegen de wind verhoogt niet alleen de veiligheid. Het beperkt evenzeer het kerosineverbruik met +/-50 miljoen liter per jaar en dus ook de uitstoot van CO2, het lawaai en de chemische pollutie,
2.      afwijkingen van dit veilige principe van vliegen tegen de wind in enkel worden toegestaan binnen de veilige marges van de internationaal aanvaarde ICAO windcriteria en dit op alle start en landingsbanen. Vandaag wordt op de banen 25R/L immers door het gebruik van discriminerende windcriteria in minder veilige omstandigheden gevlogen dan op de baan 20/02 hoewel de baan 20/02  20 jaar eerder aangelegd werd dan baan 25, veiliger want optimaal gelegen voor de in België heersende winden, 15% breder en uitgeeft op een veel minder dicht bevolkt gebied (oa het Zoniënwoud),
3.      van op iedere startbaan wordt steeds rechtstreeks in de richting van bestemming gevlogen ipv door langdurig en nodeloos bochtenwerk op zeer lage hoogte  - meteen na het eerste deel van de startprocedure - de hoofdstad te vermijden. Hierdoor worden niet alleen veiligheidsrisico’s genomen voor de passagiers én voor de omwonenden maar wordt ook de energie- en milieufactuur de hoogte ingejaagd.