DAEDALUS PERSBERICHT
 

1 DECEMBER 2004

 

DAEDALUS MAAKT BRANDHOUT VAN
KUL - NOISE CONTOUR STUDY -  ALS UITGANGSPUNT
VOOR EVALUATIE SPREIDINGSPLAN

TEGENOVER THEORETISCHE KUL-oefening
DIE FREQUENTIE BEREKENT MET WEGLATING
ALLE VLUCHTEN ONDER 70 dBA
STELT DAEDALUS EERSTE EVALUATIE VOOR OP BASIS
VAN
VLAAMS, REňEL GETELD EN GEMETEN GELUIDKADASTER
 Vandaag, 1 december start het federaal ministerie van Mobiliteit met de werkgroep die het spreidingsplan moet evalueren. Vertegenwoordigers van de drie betrokken regeringen: federaal, Vlaams en Brussels en hun milieu-administraties buigen zich samen met Belgocontrol en BIAC over de resultaten van het spreidingsplan van minister Anciaux. Deze heeft altijd staande gehouden dat zijn plan een eerste stap was naar een evenwichtige spreiding. Intussen hanteert Brussel nog steeds zijn onhoudbaar strenge geluidsnormen en eist Brussels economieminister Benoit Cerexhe (cdH) nog altijd 'unverfroren' dat er geconcentreerd wordt over de Noordrand om hier te kunnen isoleren/onteigenen.

Het Daedalusrapport maakt inmiddels brandhout van de 'Noise Contour Study' die de KUL in opdracht van BIAC uitvoerde. Daedalus bewijst op basis van reŽle cijfers en metingen dat een theoretische studie, waarbij alle vluchten onder 70 dBA genegeerd worden, totaal ongeschikt is om te dienen als basis voor de evaluatie van het huidige spreidingsplan. Om een voorbeeld te noemen: in Grimbergen halveert de 70dBA-drempel het aantal reŽel hinderlijke vluchten!

Daedalus legt de beleidsvoerders daarom vandaag een eerste evaluatie voor van het spreidingsplan op basis van een Vlaams, reŽel geluidskadaster. Deze vergelijkt de effectieve cumulatieve belasting van de zes zones rond de luchthaven. Daaruit blijkt dat Zone 1 en de Noordrand nog steeds de zwaarst belaste regio rond de luchthaven is.

In het theoretische spreidingsplan van minister Anciaux, dat nu geŽvalueerd wordt, was Zone 1 nog altijd koploper met 29% van de alle vluchten, meer dan welke andere van de in totaal zes (!) zones ook.

Uit de vergelijking van de effectieve cumulatieve belasting die Daedalus maakt blijkt dat Zone 1 (de Noordrand) nu ongewogen niet alleen 80,5% van alle dagvertrekken heeft maar ook (nog altijd ongewogen) 38,9% van alle vluchten (gewogen is dit 33,3%). In plaats van minder krijgt de Noordrand meer.

Daedalus eist dan ook dat de evaluatie van het spreidingsplan leidt tot voorstellen die de situatie in de Noordrand zowel voor de dag als voor de nacht verbeteren, door verder doorgevoerde spreiding op de grond (baangebruik) en in de lucht (vliegroutes). Dit is de enige democratische oplossing die zowel de grondwet als de mensenrechten respecteert. Alleen zo zal er voor Brussel National Airport de gewenste stabiele rechtszekerheid mogelijk zijn en zal ze - binnen de gegeven beperkingen, onvermijdelijk voor een luchthaven op 2 km van de hoofdstad en in een van de dichtstbevolkte regio's van heel West-Europa - op middellange termijn kunnen blijven voortbestaan.

Het volledige Daedalus-dossier werd vandaag, 1 december bezorgd aan de volgende beleidsvoerders.

regeringsverantwoordelijken:

Guy VERHOFSTADT, Eerste Minister
Renaat LANDUYT, Minister van Mobiliteit
Bruno TOBBACK, Minister van Leefmilieu en Pensioenen
Rudy DEMOTTE, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Yves LETERME, Minister-president
Frank VANDENBROUCKE, Vice-minister-president, Minister van Werk, Onderwijs
en Vorming en Vlaams-Brabant
Bert ANCIAUX, Minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel
Kris PEETERS, Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
Inge VERVOTTE, Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

de partijvoorzitters:

Jo VANDEURZEN, Voorzitter CD&V
Steve STEVAERT,Voorzitter SP.a
Bart SOMERS, Voorzitter VLD
Frieda BREPOELS,Voorzitster NV-A
Bart DE WEVER, Voorzitter NV-A
Geert LAMBERT, voorzitter SPIRIT
Vera DUA, Voorzitster Groen !

de burgemeesters van de vijf Noordrandgemeenten:

Machelen/Diegem,
Vilvoorde/Koningslo,
Grimbergen/Strombeek,
Meise/Wolvertem,
Wemmel,

de Bestendige deputatie Vlaams-Brabant
Jean-Pol Olbrechts, CD&V milieugedeputeerde.