DAEDALUS PERSBERICHT 12 september 2006

 

Respecteer de Grondwet. Geef iedereen dezelfde veiligheid.

 

Daedalus, werkgroep van Actie Noordrand, reageert in verband met het UBCNA-persbericht

dd 11.9.2006 dat na de recente noodlandingen op Brussel Nationaal

voor de zoveelste keer vraagt om de baan 02/20 te sluiten.

Daedalus eist dezelfde veiligheid voor alle bewoners rond de luchthaven.

 Daedalus, werkgroep van Actie Noordrand vraagt zich af waarom de UBCNA het zich voor de zoveelste keer permitteert een voorkeursbehandeling te vragen uitsluitend voor haar leden. De Belgische Grondwet van 1830 stelt dat iedere Belg gelijk is voor de wet. Blijkbaar zijn er mensen die vinden dat ze recht hebben op meer veiligheid dan anderen?

Of de luchthaven is onveilig en dan is ze onveilig voor iedereen.

Of ze is veilig en dan is ze even veilig voor iedereen. Dat is de enige geldige vraag, die inderdaad beantwoordt dient te worden. Daarom vraagt Daedalus openbaarheid van onderzoek naar alle incidenten op Brussel Nationaal, met inachtneming van de belangen van alle omwonenden op gelijke, grondwettelijke voet.

 

De windnormen voor de 25-banen opnieuw verhogen naar 10 knopen rugwind, zoals UBCNA eist en waardoor de opstijgprocedures nog maar eens onveiliger worden dan ze nu al zijn, is ronduit misdadig. Zie onderstaande tabel voor huidige windnormen op Brussel Nationaal. BelgiŽ overtreedt met deze normen als ENIG Europees land ongestraft de internationale ICAO-windnormen. Deze schrijven rechtdoor opstijgen naar bestemming voor en alleen bij uitzondering 5 knopen rugwind. Zoals Daedalus in zijn persbericht van 3.9.2006 ivm het Airbus-incident stelt: moest die vlucht op 1 september ipv op 31 augustus vertrokken zijn en zou de Airbus dus van de 25R zijn opgestegen, dan zou het best kunnen dat Diegem nu in puin lag. De kerktoren daar ligt bijna pal onder het uiteinde van de 25R.

 

Huidige windnormen op Brussel Nationaal

Baan

Rugwind/zijwind in voege op Brussel-Nationaal

 voor vertrekken

ICAO toegelaten Rugwind/Zijwind

Veilig of onveilig

25R

7 knopen rugwind

20 knopen zijwind

5 knopen rugwind

15 knopen zijwind

Toegelaten rugwind en zijwind onveilig overschreden

25L

7 knopen rugwind

20 knopen zijwind

5 knopen rugwind

15 knopen zijwind

Toegelaten rugwind en zijwind onveilig overschreden

07R

7 knopen rugwind

20 knopen zijwind

5 knopen rugwind

15 knopen zijwind

Toegelaten rugwind en zijwind onveilig overschreden

07L

7 knopen rugwind

20 knopen zijwind

5 knopen rugwind

15 knopen zijwind

Toegelaten rugwind en zijwind onveilig overschreden

20

dag: 0 kn. rugwind

nacht: 15 kn. zijwind

5 knopen rugwind

15 knopen zijwind

Veilig

02

dag: 0 kn. rugwind

nacht: 15 kn. zijwind

5 knopen rugwind

15 knopen zijwind

Veilig

 

Het is waar dat de 02/20 korter is dan de 25-banen zoals de UBCNA nu al jaren claimt, maar dit zegt niets over de veiligheid. De iets langere maar ook smallere 25/07-banen worden overigens bijna nooit over hun volledige lengte gebruikt. Dit gebeurt om Steenokkerzeel te ontzien dat aan het begin van de 25R ligt. De lengte van de baan is helemaal niet de enige maatstaf voor veilig opstijgen. Obstakels in het verlengde van de baan en de windrichting en Ėsterkte spelen een even grote rol. De veiligheid is gegarandeerd wanneer de obstakels in het verlengde van de baan op veilige hoogte kunnen worden overvlogen. De wind speelt hierbij een cruciale rol. Hoe meer rugwind, des te meer de veiligheid van de opstijgprocedure wordt gecompromitteerd en hoe moeizamer een vliegtuig hoogte kan winnen.

 

Bovendien was de 20/02 in augustus 2004 en 2006, toen respectievelijk de 25R en de 25L buiten gebruik waren wegens herstelling, de ganse maand perfect veilig en bruikbaar voor alle op de nationale luchthaven opererende toestellen. Een baan kan niet 11 maanden per jaar onveilig zijn en een maand veilig. Waarom vraagt men dus om deze baan, die op Brussel Nationaal het best gelegen is tegenover de heersende wind, te sluiten?

 

Elders in BelgiŽ en Europa legt men overigens regelmatig nieuwe startbanen aan die korter zijn dan de 02/20 en die perfect veilig zijn. Deze vliegvelden hebben minstens evenveel vliegverkeer als Brussel Nationaal. Er wordt wel veilig opgestegen met in acht name van de ICAO-windnormen, rechtdoor naar bestemming.

 

Daedalus eist dat de Grondwet gerespecteerd wordt, ook als het over vliegverkeer gaat en dat iedere bewoner rond de luchthaven dezelfde veiligheid krijgt.