PERSBERICHT DAEDALUS 6.11.2007

De toekomst van Brussel Nationaal

Open brief aan de formateur

 

De Noordrand: de dichtsbevolkte regio van Vlaams Brabant wenst vliegtuigvrij te zijn.

Als het nationaal belang en de economie eisen dat Brussel Nationaal blijft waar het is aanvaardt de Noordrand uitsluitend overvlogen te worden als iedereen rond de luchthaven zijn deel neemt.

 

Daedalus verheugt zich dat alle actiegroepen rond de luchthaven * volgens een recent persbericht blijken te begrijpen dat spreiding van de routes de enige manier is om een leefbare situatie te krijgen voor de omwonenden rond de luchthaven.

 

Iedereen - zonder een uitzondering - die in de omgeving woont van Brussel Nationaal wil nu gespreide routes boven zijn dak. Het toepassen van principe van de spreiding wordt effectief door iedereen gevraagd.

 

De Noordrand stelt bovendien dat Brussel Nationaal als elke andere internationale luchthaven gebruik moet maken van de zes start-/landingsbanen.

 

De Noordrand verwacht daarbij dat zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met bevolkingsdichtheid. Landen en vertrekken boven minder dicht bevolkte regioís zal ertoe bijdragen zo weinig mogelijk mensen te hinderen.

 

Iedere burger heeft daarbij recht op evenveel veiligheid en dus op gelijkgeschakelde windnormen voor alle banen. Vetrekken en landen tegen de wind, rechtdoor opstijgen tot 3.000 voet (+/- 1000 meter) is de enige verantwoorde manier van vliegen.

 

Daedalus eist nogmaals dat de nachtvluchten economisch verantwoord worden afgebouwd.

 

Daedalus verwacht dat de formateur de nodige ingrijpende aanpassingen zal doen aan de huidige reŽel gevlogen situatie. Om na te gaan waar het nu fout gaat, kan hij een beroep doen op de diverse officiŽle geluidsmetingen waaronder die van Aminal en op de officiŽle vluchtlijsten en radartracks zoals deze door de als Nederlandstalige ombudsman aangestelde adviserend expert ter beschikking kunnen worden gesteld.

 

Actie Noordrand beseft tenslotte dat de formateur niet anders kan dan erover waken om elke juridisch aanvechtbare schending van de Grondwet te weren uit zijn regeerakkoord.

 

* Persbricht Ė Vliegtuighinder Zaventem: Open brief aan de formateur dd. 5.11.2007