Persbericht Daedalus dd 9.1.2006

Daedalus, werkgroep van Actie Noordrand, eist dat de evaluatie van de verdeling
van stilte en hinder rond Brussel Nationaal in het kader van het spreidingsplan
NU wordt opgestart.
Ze eist ook dat deze werkelijk objectief gebeurt en door neutrale deskundigen.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

De Vlaamse Ombudsman Raf De Baerdemaeker noteerde dat in 2005 83 mensen uit de noordrand in het totaal 895 klachten indienden.
Dat is hetzelfde jaar waarin 3.201 mensen uit diezelfde noordrand die zich partij stelden in een juridische procedure voor de rechtbank te Brussel. 3201 mensen die alle 3201 persoon per persoon gecontroleerd werden door de betrokken gemeentebesturen op naam, adres en woonplaats.

Toont dit niet eerder dan een gebrek aan protest aan dat deze mensen "...een klacht indienen bij een ombudsdienst" niet beschouwen als een doeltreffende wijze om te protesteren tegen de onrechtvaardige behandeling door de overheden?

Daar komt nog bij dat er in dezelfde media die het verslag van ombudsman De Baerdemaeker publiceren een Franstalige ombudsman deze cijfers  over het exact aantal echte klagers in twijfel trekt . Hij doet dit bovendien zonder zelf ook maar enig ander cijfer aan te brengen en trekt de competentie van zijn collega ook nog eens in twijfel. Van deze blijkbaar onzekere en zeker polemiserende en opiniŽrende ombudsman weten alle Franstalige politici en alle verantwoordelijken van de UBCNA (Brussels gestuurde 'Union Belge Contre les Nuissances Aerienne die zich beter en correcter Bruxelloise zou noemen)  dat hij vanuit zijn federaal betaalde post o.a. suggesties doet voor en kommentaren schrijft over vluchtprocedures op verzoek van vele politieke kabinetten en met name van de meest extreme FDF vleugel van de MR.  Steeds meer federale en Vlaamse politici beseffen dit inmiddels ook.

Daedalus protesteert daarom nogmaals met klem tegen het gebruiken van het al dan niet georganiseerd indienen van klachten als maatstaf voor de hinder die immers bedoeld is als een instrument ter informatie van de burger. Ze eist nadrukkelijk het ONMIDDELLIJK opstarten van de al voor eind 2004 in het kader van het spreidingsplan toegezegde evaluatie van de reŽle spreiding van lusten en lasten rond Brussel Nationaal. Ze benadrukt nog eens dat de enige wijze waarop deze evaluatie geloofwaardig en dus nuttig zal zijn is, dat ze gebeurt op basis van objectieve kriteria en door strikt neutrale deskundigen die voor het parlement verantwoording moeten afleggen van hun opzet, hun werk en hun resultaten.

Dit is overigens een van de weinige punten waarop Daedalus/Actie Noordrand en actiegroepen als de UBCNA, Awaccs, Wake Up Kraainem en Bruxelles Air Libre het eens zijn: dat deze evaluatie met de grootst mogelijke urgentie dient te gebeuren.

Tel. woordvoerder: 0486 582 499

actienoordrand@belgacom.net

daedalus.werkgroep@pandora.be

boreas@belgacom.net