PERSBERICHT ACTIE NOORDRAND 23.12.2013

Als de Vlaamse coalitiepertners werkelijk een stabiel juridisch kader wensen voor de nationale luchthaven moeten ze zorgen dat de wet gerespecteerd wordt.

Als u de berichtgeving in de media rond het luchthavendossier afgelopen week verwarrend vond, was u niet de enige. De Standaard van donderdag 19 december schreef dat Wathelet zou hebben toegegeven aan de druk van de Vlaamse Minister President om de onveilige windcriteria te herzien. Een bericht dat prompt werd tegengesproken door het kabinet Wathelet dat bij hoog en laag volhoudt dat het regeerakkoord correct wordt uitgevoerd. De dossiers die het tegendeel bewijzen liggen op tafel.

De voorbije maanden voerden Wathelet en zijn tot kabinettard getransformeerde ‘superactivist voor Important People’ Touwaide de ene maatregel na de andere die volledig tegen de geest én de letter van het regeerakkoord ingaan. Ze verschoven, weliswaar stapsgewijs maar wel systematisch, de vliegtuighinder van Waals Brabant (de Zuidrand) en van de Oostrand naar de Noordrand (zie overzicht met tracks in bijlage). U en wij worden langzaam gekookt, in de hoop dat we zwijgen en (dixit Touwaide tijdens het federaal Overlegforum) verhuizen. Niet dus.

De versoepeling van de windcriteria voor baan 25R/L, 19 september j.l., vormde een triest hoogtepunt. Dat de veiligheid van piloten, kabinepersoneel, reizigers en omwonenden als pasmunt wordt gebruikt om startbaan 25R (in 2012 reeds goed voor 89% van de vertrekken) praktisch voltijds te kunnen gebruiken zal de Vlaamse coalitiepartners (CD&V, Open VLD en SPa) een zorg zijn. Ze willen geen nieuw communautair dossier en geven Wathelet en Touwaide zo vrij spel. Het verschuiven van twee historisch Brusselse vliegroutes naar de Noordrand, voorzien voor 9 januari 2014, is de voorziene volgende stap. Vliegen dan voortaan Denut (vertrekken richting Westen) en CIV (vertrekken richting ZuidWest en Zuid) ook officiëel boven Vlaanderen? Dit ondanks herhaald, dringend en gefundeerd appel van de Noordrandburgemeesters en de Vlaamse Minister President? Tenzij er een wonder gebeurt, ja.

Zolang de Vlaamse coalitiepartners niet eisen dat ELKE maatregel, hoe schijnbaar onbelangrijk ook, aan de ministerraad moet worden voorgelegd, vergezeld van correct becijferde gevolgen (wie krijgt minder, wie krijgt nog meer?) kunnen Wathelet en Touwaide ongestraft hun gang gaan: het is federale materie.

Daarom roept Actie Noordrand de Vlaamse partijen op hun gezond verstand te gebruiken. Als ze willen dat de nationale luchthaven juridisch in rustig vaarwater komt moeten ze zorgen dat de wet gerespecteerd wordt.

Perscontacten: 0486 582 499

www.actie-noordrand.be

ACTIE-NOORDRAND@BELGACOM.NET

Bijlagen

1. Drie windnormen AIP’s, resp. uit 2009/2012/2013 voor wie zich zelf, zwart op wit wil overtuigen wie liegt en wie de waarheid spreekt in het dossier van de windcriteria die natuurlijk wel degelijk werden opgetrokken en daardoor hinder verplaatsten.

windnormen - AIP 2009 - 2012 - 2013.pdf

 

2. Overzicht voor de Noordrand discriminerende maatregelen door Wathelet en zijn kabinet. Het Overzicht

3. Artikel Le Vif. De 10% die de Noordrand erbij krijgt zijn het enige correcte feit, de rest van het stuk barst zoals u zelf kunt zien, van de flagrante onjuistheden.