DAEDALUS PERSBERICHT

DD 16 JANUARI 2004

 

PIERRE KLEES VAN BIAC LIEGT

OVER ‘STILLE VLIEGTUIGEN’ EN

AANTAL GEHINDERDEN

MEER FREQUENTIE = MEER ZIEKTE EN DOOD

 

MINSTENS 300.000 GEHINDERDEN IN DE VLAAMSE RAND, WAARVAN 100.000 ZWAAR GEHINDERD

Daedalus, werkgroep van Actie Noordrand reageert bijzonder verontwaardigd op de uitlatingen van Pierre Klees (voorzitter van BIAC) vanmorgen bij de RTBF en op de systematische desinformatie door BIAC-verantwoordelijken.

Rond Brussel Nationaal, gelegen in een van de dichtst bevolkte agglomeraties van Europa, zouden 10.000 gehinderden zijn als gevolg van de nachtvluchten van DHL. Uit de studie van BIAC (DS 16.1.03) blijkt dat er in Bierset 127.000 gehinderden, in Chièvres 45.000 gehinderden en in Oostende 110.000 gehinderden zouden zijn van DHL. Het aantal omwille van geluidsoverlast te onteigenen woningen zou rond Zaventem amper 200 bedragen, maar in Bierset 2000, in Chièvres 350 en in Oostende 2600.

Om te beginnen worden in de Vlaamse Noord-, Noord-West-,West-, Noord-Oost- en Oost-Rand rond Brussel, meer dan 300.000 mensen in meer of mindere mate gehinderd door geconcentreerd overvliegende vliegtuigen tijdens opstijgen én landen. Hiervan zijn er zeker 100.000 zwaar gehinderd en 200.000 licht gehinderd.

Kampioenen zijn de inwoners van de Noordrand die nog altijd en tot nader order dag én nacht geconcentreerd overvlogen worden.

Ze worden gevolgd door die uit de Oostrand die 's nachts zeer geconcentreerd overvlogen wordt.

De enige "herziene vluchtprocedures" waar de heer Klees het over zou kunnen hebben, zijn:

- de lichte uitwaaiering over de Noordrand (drie routes die op meer dan 10 km van de luchthaven over een strook van amper 800 meter breed ‘gespreid’ zijn);

- het over Brussel sturen van enkele nachtvluchten;

- het terug over de Oostrand sturen van de nachtvluchten met Zuidoostelijke en Oostelijke bestemming;

- de geplande ‘uitwaaiering’ boven de Oostrand van de nachtvluchten;

- de geplande ‘uitwaaiering’ van de nachtvluchten boven de Noordrand op dezelfde routes als overdag.

 

MINI-SPREIDING VAN 3 DECEMBER VERANDERT NIETS AAN WEEKCONCENTRATIE OVERDAG.

De in de ministerraad van 3 december 2003 besliste ‘mini-spreiding’ voorziet uitsluitend een gewijzigd baangebruik voor het weekend en de nacht! Voor de vijf weekdagen verandert er HELEMAAL NIETS.

Deze mini-spreiding houdt bovendien dag- én nacht de routes nog steeds binnen dezelfde geconcentreerde ‘hinder-trechters’ in een bocht naar rechts (Noordrand) en een bocht naar links (Oostrand), zodat Brussel te allen prijze vermeden wordt.

Van de-concentratie of echte spreiding is nog lang geen sprake. Elk vliegtuig meer vliegt voorlopig geconcentreerd!

De theoretische geluidshinder is sinds 1999 inderdaad gedaald, hoewel niet met 50% zoals de heer Klees beweert. Maar aangezien de frequentie in al die jaren is toegenomen, zeker boven de concentratiezones, is de reële hinder aanzienlijk gestegen. Zogenaamde nieuwe technologieën zorgden alleen maar voor méér frequentie met rechtstreekse gevolgen ivm ziekte en dood bij de getroffen bewoners.

Nu al spreken de huisartsen in de Noordrand na 14 maanden volgehouden concentratie van een abnormaal hoog aantal hart- en vaatziekten. Op korte termijn constateren ze een toename van niet met klassieke medicatie te genezen hoge bloeddruk en een groeiend aantal hartaanvallen. Voor de lange termijn (kanker, diabetes mellitus, groei-, leer- en concentratiestoornissen) is er nog altijd geen enkele gezondheidsmonotoring voorzien.

Echt doeltreffend geluidsarme vliegtuigmotoren zijn nog in het experimentele stadium en het zal tientallen jaren duren voor ze van toepassing zullen zijn in de burger- en vrachtluchtvaart.

ER ZIJN GEEN ROUTES MET MINDER HINDER, ALLEEN MET MINDER GEHINDERDEN MAAR ZE WORDEN NIET GEVLOGEN.

Wat routes met minder hinder betreft: deze bestaan niet, tenzij de heer Klees bedoelt: routes met minder gehinderden. Deze routes bestaan inderdaad maar ze worden ondanks alle grootspraak over ‘vliegen over dunst bevolkte gebieden’ op dit moment zorgvuldig VERMEDEN.

De route met de minste inwoners is die over Haren, Neder-over-Heembeek en Schaarbeek, de kanaalzone, Laken en de Heizel. Daarna komt de route over Sterrenbeek, Wezembeek-Oppem en Tervuren.

In plaats daarvan wordt dag en nacht moedwillig en kwaadwillig geconcentreerd gevlogen over de na Brussel Stad tweede dichtstbevolkte route, die boven de Noordrand.

Daedalus eist de enige mogelijke leefbare en veilige luchthavenpolitiek voor alle omwonenden van Brussel Nationaal: een maximale en eerlijke spreiding, met als enig onderscheidend element de afstand tot de luchthaven.

Daedalus, werkgroep van Actie Noordrand blijft protesteren tegen de volgehouden, systematische desinformatie in het hele luchthavendossier en de ondemocratische manier waarop de politiek in plaats van een degelijk beleid te voeren (de federale regering is al sinds begin 2003 op de hoogte van de DHL-plannen) de publieke opinie manipuleert.

Ze speelt met mensenlevens!

Daedalus Actie Noordrand

0499/34 92 09 0494/21 68 81

daedalus.werkgroep@pandora.be ACTIE.noordrand@belgacom.net

www.actienoordrand.be