Meise, 27.9.2004

 

Persbericht Actie Noordrand ivm DHL-dossier

 

Actie Noordrand eist dat het huidig spreidingsplan en de voorwaarden voor evaluatie strikt gerespecteerd worden en wijst elk overhaast handelen met kracht af.

 

Actie Noordrand wenst verontrust door bepaalde berichten dit weekend - te voorkomen dat occulte krachten de onderhandelingen rond DHL - die feitelijk samenvallen met een belangrijke etappe in de privatisering van BIAC - zouden gebruiken om voortijdig en buiten elke parlementaire controle om wijzigingen in het spreidingsplan aan te brengen.

Zowel de betrokken omwonenden als bedrijfsmedewerkers hebben in dezen recht op respect en duidelijkheid.

 

Daarom stelt Actie Noordrand de vijf volgende eisen.

 

1.

Er wordt nu, in het kader van de onderhandelingen over DHL cfr BIAC, geen enkele beslissing genomen die het spreidingsplan direct of indirect wijzigt of kan wijzigen.

 

2.

Er wordt een parlementaire onderzoekscommissie opgericht rond de luchthavenproblematiek waarin alle politieke partijen vertegenwoordigd zijn naar het model van de commissie Dutroux.


3.

Deze kamercommissie stelt een niet-politieke, niet-BIAC of Belgocontrolgebonden, deskundige en pluridisciplinaire werkgroep samen. Deze werkgroep evalueert zoals voorzien het huidige spreidingsplan aan het eind van het jaar.

 

4. Deze evaluatie gebeurt op basis van alle beschikbare objectieve feiten en kale cijfers, niet op basis van gewogen gemiddelden.

 

5. De werkgroep presenteert haar bevindingen aan een parlementaire commissie tijdens zittingen die zowel voor de media als voor het publiek toegankelijk zijn.

 

 

Roger Vermeiren, voorzitter: 0494/21 68 81

 

 

actienoordrand@belgacom.net www.actienoordrand.be