Persbericht Actie-Noordrand 5.5.2012

 

Actie-Noordrand vraagt aan Koning Albert een gebaar naar aanleiding van  persbericht van UBCNA mbt overvliegen van het koninklijk domein in Laken.

 

Actie-Noordrand neemt met belangstelling kennis van het feit dat een door politici geleide actiegroep als UBCNA, die over het algemeen buitengewoon goed geïnformeerd is en die voortdurend hamert op het belang van de bevolkingsdichtheid, blijkbaar in bijgaand persbericht een aantal zaken over het hoofd ziet.

 

Actie-Noordrand reageert met feiten op persbericht van UBCNA.

 

1. Er is helemaal geen algemeen verbod op vluchten boven het Kasteel van Laken of boven het centrum van Brussel of de Expo-terreinen.

 

2. Er geldt alleen een verbod voor vliegtuigen die niet onder toezicht staan van de controletoren.

 

3. Alle vertrekkende vluchten vanaf Brussel Nationaal staan onder toezicht van de controletoren.

 

4. De kans om te overlijden ten gevolge van gezondheidsschade door vliegtuigconcentratie is +/- 1000 maal groter dan die om te overlijden na een vliegtuigcrash.

 

5.Het koninklijk domein in Laken is de dunst bevolkte zone rond de luchthaven. Zowel de Noordrand als de als de (UBCNA) Oostrand zijn dichter bevolkt dan het koninklijk domein.

 

6. De Noordrand is de tweede dichtstbevolkte zone rond de luchthaven na het Brussels Gewest en meer dan 30% dichter bevolkt dan de Oostrand.

 

7. Het normaal overvliegen van het koninklijk domein in Laken ten gevolge van een natuurlijke spreiding van de vertrekkende vliegtuigen (al was het maar door één vliegroute) zou een belangrijke stap zijn in de richting van evenwichtige spreiding van de hinder en bijdragen tot een vermindering van de bewezen(*) persoonlijke en economische gezondheidsschade.

 

* Onderzoek Huss en collega’s, Epidemiology 2011 en WHO LARES rapport 2004.

 

In bijlage het persbericht UBCNA