DAEDALUS PERSBERICHT

9 september 2005

 

Daedalus onderschrijft voor 100% aanbevelingen BeCa ivm veilig vliegen op Brussels National Airport.

 

Daedalus, juridische en technische werkgroep van Actie Noordrand, heeft met belangstelling kennis genomen van de verslaggeving rond het artikel waarnaar BeCa verwijst dat deze zomer terug te vinden was in het 'Safety Bulletin' van Ifalpa.

 

Het verheugt de werkgroep dat ze op dezelfde lijn blijkt te zitten met de pilotenvereniging. Ze ondersteunt daarom het niet mis te verstane standpunt van de BeCa dat het niet puur politieke oplossingen zijn die een leefbare verdeling van de stilte zullen verzekeren. Dat kan alleen dank zij een juist begrip van de veiligheid en van de omstandigheden die moeder natuur creëert en met de correcte, optimale infrastructuur.

 

De aanbeveling van BeCa op Brussels National Airport te vliegen komt overeen met hoe men op Heathrow vliegt: men wisselt systematisch de start- en landingsbanen en vliegt even systematisch tegen de wind in. Dit is volledig correct. Dit geeft altijd, in alle omstandigheden, de minste geluidsproductie.

 

Op Heathrow vliegt men overigens met de ICAO-conforme windnorm van max 5 knopen rugwind. *

Op dit moment wordt op Brussels National Airport opgestegen boven Diegem (alleen daar) en geland boven Steenokkerzeel en ErpsKwerps met 7 knopen rugwind en 20 knopen zijwind. Dit is het gevolg van een zuiver politieke beslissing, uitsluitend en alleen genomen om gebruik van de dwarsbaan 02/20 en om landen boven Brussel te vermijden.*

 

Gebruik van alle banen "...volgens de wind" en "...met inschakelen van alle infrastructuur die mogelijk is", zou het volgende inhouden:

- de parallelle banen en de dwarse baan worden systematisch afwisselend gebruikt

- er wordt boven Brussel geland op de 07 L en 07 R

- er wordt ook systematisch van de 25 L boven Zaventem dorp opgestegen (dat sinds januari 2005 slechts 0,1% krijgt van alle vluchten).

 

Wat de dwarse baan 02/20 betreft (dit is de breedste baan van Brussel Nationaal):

Daedalus volgt 100% de BeCa dat deze baan optimaal gelegen is voor gebruik als start- en landingsbaan bij strakke noorden- en zuidenwind.

 

Deze baan is ook perfect bruikbaar tijdens de daluren, in een configuratie waarbij er geen andere banen worden gekruist. Dit zijn de momenten tijdens de dag en de nacht met weinig vliegbewegingen waarop één baan volstaat zowel voor landen als voor opstijgen en elk risico van kruisende banen uitgesloten is.

 

Concreet houdt dit in dat de baan 02/20 als volgt gebruikt wordt:

- gedurende de nacht ('s nachts is er meestal praktisch geen wind).

- in de namiddag

- gedurende de weekends.

 

In landen waar de luchthaven geen voorwerp is van politieke en zwaar communautair gekleurde inmenging zoals in België op dit moment het geval is, wordt systematisch op deze manier gevolgen. Dat is met name het geval vanaf Heathrow, boven Londen.** En zeker ook boven Sydney waar Macquarie eveneens eigenaar is van de luchthaven.***

 

Daedalus kan niet anders dan van ganser harte het verzoek van BeCa onderschrijven dat dit ook in België wordt ingevoerd. Een ‘njet’ van de Brusselse politiek stopt elke veilige oplossing die er alleen maar in kan bestaan alle banen open te stellen en opnieuw routes in te voeren boven alle regio's rond Brussels National Airport.

 

* Windsnelheden en windkracht

5   knopen   =   9 km/uur = 2,0 Beaufort (flauwe koelte).

7   knopen   = 13 km/uur = 2,5 Beaufort (flauwe tot lichte koelte).

15 knopen   = 28 km/uur = 4,5 Beaufort (matige koelte tot frisse bries)

20 knopen   = 37 km/uur = 5,5 Beaufort (frisse tot stijve bries).

 

Windsnelheid: kn-km/u               Windkracht

_________________________________

0-1 kn.            0-1 km/u                     0 Beaufort 

1-3  “               1-5   “                        1 “      

4-6  “               6-11 “                        2 “

7-10 kn.          12-19 km/u                 3 “

11-16 “           20-28   “                     4 “

17-21 “           29-38   “                     5 “

22-27 “           39-49   “                     6 “

28-33 “           50-61   “                     7 “

34-40 “           62-74   “                     8 “

41-47 “           75-88   “                     9 “

48-55 “           89-102 “                   10”

56-63 “           103-117 km/u           11”

>63 kn.           >117 km/u                12"

 

(Bron: www.knmi.nl)

_________________________________

 

 

**Heathrow

Op Heathrow wordt er systematisch gewisseld tussen de twee parallelle banen.  Als de bovenste baan 8 uur gebruikt is voor opstijgen en de onderste voor landen, wordt er gewisseld en landt men op de bovenste baan (bij ons de 25R) en stijgt men op van de onderste baan (bij ons de 25L).

De twee parallelle banen worden dus afwisselend en volledig gelijkwaardig gebruikt. De dwarse baan (bij ons de 02/20) wordt daar uitsluitend tijdens de daluren gebruikt om het kruisen met vliegverkeer van de twee  parallelle banen te voorkomen.

Op Heathrow vliegt men verder consequent tegen de wind in als de veiligste manier van vliegen. Bij wijzigende windomstandigheden wisselt men op dezelfde baan opstijgende en dalende vliegtuigen van richting.

Heel belangrijk is dat er vanaf elke baan ook consequent gespreid wordt opgestegen via routes die zorgen dat er in de lucht gespreid gevlogen wordt.

www.heathrowairport.com/portal/site

Aircraft noise - community matters, klik op pdf.

 

*** Sydney Airport

In Australië installeerde de federale regering in juli 1996 het Sydney Airport Community Forum (SACF) als onderdeel van zijn engagement om de geluidshinder van de vlieghaven in overleg met de getroffen inwoners zoveel mogelijk te beperken. Dit resulteerde in een spreiding die ook voor Brussels National Airport perfect haalbaar is.

 

Australië hanteert de volgende principes:

-         gebruik van alledrie de banen

-         maximaal gebruik van routes over water en over onbewoond gebied (in Brussel is er geen grote oppervlakte water en zeker geen onbewoond gebied)

-         wanneer geen routes over water of onbewoond gebied kunnen worden gebruikt, dan moet het geluid eerlijk worden verdeeld

-         maximum 80 bewegingen per uur

-         maximaal gespreide routes, teneinde het aantal vliegbewegingen dat één bepaalde inwoner ondergaat, zo beperkt mogelijk te houden. Het streefdoel hierbij is minder dan 50 vliegbewegingen per dag

-         maximaal aantal uren zonder overvluchten boven bewoond gebied (zgn ‘respite hours’)

-         van zodra het mogelijk is wordt bewoond gebied niet overvlogen door landend en vertrekkend verkeer vanaf dezelfde baan.

-          

SACF is het officiële overlegorgaan opgericht in het kader van het 'Sydney Airport Long Term Operating Plan'. Het Forum telt vertegenwoordigers van de gemeenschap, de gemeenteraden, de industrie, de staat en de federale parlementen.

www.sacf.dotars.gov.au/about.htm - Noise info.

 

Bekijk vliegschema Sidney