Persbericht Daedalus woensdag 12.10.2005

 

DE BRUSSELSE ONDERHANDELAARS ZULLEN ELK VOORSTEL

DAT BRUSSEL NIET QUASI VOLLEDIG VLIEGTUIGVRIJ MAAKT SLECHT ONTHALEN.

 

De afgelopen jaren zijn op vraag van het Brussels gewest zoveel mogelijk vertrekkende vluchten geconcentreerd op baan 25R. Nu is dat nog de enige wijze waarop de hoofdstad zoveel mogelijk vermeden kan worden. Dit houdt met name ook in dat het Brussels gewest de investeringen van BIAC in de loop der jaren zodanig geremd heeft n remt, dat niet alle banen even goed uitgerust zijn.

Worden de andere, perfect geschikte banen wl gebruikt dan moet er ofwel geland worden boven het Brussels gewest ofwel moeten ook de vluchten naar het Noorden en het Westen grotere delen van de hoofdstad overvliegen.

 

Het huidig aandeel van Zone 2 (0,1%) en Zone 3 (7,5%) zou volgens de laatste voorstellen van de Brusselse onderhandelaars nog eens tot het absolute minimum teruggebracht moeten worden. Alles: gevaarlijk of niet gevaarlijk, logisch of niet logisch moet tot in het extreme weg boven Brussel en moet en zl ten laste komen van Vlaanderen. Vliegtuigen die normaal rechtdoor over Brussel zouden moeten opstijgen, vliegen nu al meer dan drie jaar te lang, te laag, te lawaaierig, onveilig en met volstrekt onnodige pollutie rondom het hoofdstedelijk gewest, in plaats van snel hoogte te winnen en uit de hinderzone naar bestemming te vliegen.

 

Wat is de huidige situatie (zie hieronder tabel alle septembervluchten)?

 

Op de grond:

- baan 20 mg eenvoudigweg niet meer gebruikt worden omdat er dan opgestegen wordt boven faciliteitengemeenten en enkele delen van Brussel een aantal overvluchten zouden krijgen

- baan 25L om dezelfde reden als baan 20 omdat voor de bocht naar rechts meer delen van het Brussels gewest overvlogen zouden worden

- er mag evenmin geland worden over Brussel, wat vooral in Zone 4 nu al voor concentratie zorgt.

In de lucht worden voorts in de voorstellen van de Brusselse onderhandelaars alle routes die nu nog via de 25R (drie in totaal) over Brussel gaan of die langs Brussel scheren (twee) ook nog eens geschrapt.

 

Elk voorstel dat dezer dagen op de onderhandelingstafel komt en dat hier tegenin gaat - omdat het Brussel zelf en de faciliteitengemeenten in de Oostrand (Wemmel telt niet mee) niet quasi volledig vrijwaart - zal slecht onthaald worden door de Brusselse onderhandelaars.

 

Ter informatie: als alle zones evenveel krijgen, heeft iedere zone 16,67%. Het aandeel van Zone 1 (Noordrand) was in september 41,1%: meer dan ooit mr dan alle andere zones. Een flink deel hiervan bestaat dus uit vluchten die normaal over Brussel zouden moeten vliegen. Het Brussels gewest wordt nu al zoveel mogelijk vermeden door op 700 voet af te draaien, (bocht naar rechts).

 

Daedalus kan maar herhalen dat alleen een democratische oplossing die ieders grondrechten respecteert, de toekomst van de luchthaven veilig stelt.

 

 

W I E   H E E F T   I N   D E   F E I T E N   H O E V E E L   V L U C H T E N ?

 

PERCENTAGES VERTREKKEN EN LANDINGEN DAG & NACHT & ETMAAL

ZES ZONES BRUSSEL NATIONAAL - SEPTEMBER 2005

 

 

 

Dag

 

Zone 1

 

Zone 2

 

Zone 3

 

Zone 4

 

Zone 5

 

Zone 6

Vertrekken

86,2%

0,1%

  3,7%

  8,4%

  0,6%

1,1%

Landingen

  0,0%

0,0%

10,1%

67,9%

22,0%

0,0%

 

Nacht

 

Zone 1

 

Zone 2

 

Zone 3

 

Zone 4

 

Zone 5

 

Zone 6

Vertrekken

38,8%

2,3%

30,5%

19,6%

8,7%

0,1%

Landingen

  0,0%

0,0%

  4,4%

32,4%

60,7%

2,5%

 

Etmaal

 

Zone 1

 

Zone 2

 

Zone 3

 

Zone 4

 

Zone 5

 

Zone 6

Vertrekken

83,0%

0,2%

5,5%

  9,1%

  1,2%

1,0%

Landingen

  0,0%

0,0%

9,4%

63,5%

26,7%

0,3%

 

Totaal sept

 

41,4%

 

0,1%

 

7,5%

 

36,4%

 

14,0%

 

0,7%

Bron: gegevens ombudsdienst (zie xls in bijlage).

 

 

 

* Zone 1            Diegem & Noordrand: 25Air Actie Noordrand - Boreas

* Zone 2            Zaventem & Brussel: BUTV/UBCNA, Bxl Air Libre

* Zone 3            Sterrebeek, Wezembeek-Oppem, Kraainem, Tervuren

                        Sterrebeek 2000, Awacss, WakeUpKraainem, Wakker Tervuren

* Zone 4            Erps-Kwerps, Kortenberg - Decibel, 25L

* Zone 5            Steenokkerzeel

* Zone 6            Perk Zone-S

 

PERCENTAGES VERTREKKEN EN LANDINGEN DAG & NACHT & ETMAAL

ZES ZONES BRUSSEL NATIONAAL - OKTOBER  2005

Dag

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Zone 5

Zone 6

Vertrekken

83,1%

0,0%

5,5%

8,3%

0,7%

2,4%

Nacht

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Zone

5

Zone 6

Vertrekken

49,8%

4,2%

22,7%

16,0%

5,4%

1,8%

Etmaal

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Zone

5

Zone 6

Vertrekken

80,8%

0,3%

6,7%

8,8%

1,0%

2,4%

Landingen

0,0%

0,0%

11,7%

61,9%

25,2%

1,2%

 

Totaal

40,4%

0,2%

9,2%

35,4%

13,1%

1,8%

 

November was een zeer zware maand voor Diegem/Haren: 92% van de dagvertrekken en 49,6% van de nachtvertrekken vanaf n en dezelfde baan! En dat heet spreidingsplan

 

PERCENTAGES VERTREKKEN EN LANDINGEN DAG & NACHT & ETMAAL

ZES ZONES BRUSSEL NATIONAAL - NOVEMBER  2005

 

 

Nacht

Zone

 1

Zone

 2

Zone

3

Zone

4

Zone

 5

Zone

6

Vertrekken

49,6%

4,2%

28,9%

11,5%

4,8%

1,0%

Dag

Zone

1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Zone 5

Zone 6

Vertrekken

92,0%

0,2%

4,9%

1,9%

0,2%

0,8%

 

Etmaal

Zone

1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Zone 5

Zone 6

Vertrekken

88,8%

0,5%

6,7%

2,6%

0,5%

0,8%

Landingen

0,0%

0,0%

3,1%

67,6%

27,9%

1,4%

 

Totaal

44,5%

0,3%

4,9%

35,1%

14,2%

1,1%

 

 

 

 

Daedalus                                                                   Actie Noordrand

0486/582 499                                                            0494/21 68 81

daedalus.werkgroep@pandora.be               actienoordrand@belgacom.net

 

www.actienoordrand.be

 

In bijlage de nachtvluchten september 2005