Persbericht 14.01.2008

 

Daedalus verwijt Leterme gebrek aan goed bestuur inzake luchthavendossier Brussel-Nationaal

 

Grimbergen - Met de goedkeuring door Yves Leterme, minister van Mobiliteit, van een zogenaamde NOTAM, een uitzonderingsregel die een verdere toename van het vliegtuiglawaai in de Vlaamse Noordrand tot gevolg heeft, ondermijnt hij de onderhandelingspositie van Vlaanderen voor een billijke verdeling van de geluidsoverlast van de luchthaven Brussel-Nationaal, aldus de werkgroep Daedalus die al jaren vecht tegen de onredelijke concentratie van de geluidsoverlast boven de Noordrand van Brussel. Volgens de werkgroep schept Leterme met de goedkeuring van deze NOTAM een gevaarlijk precedent en geeft de gedoodverfde toekomstige premier hiermee geen blijk van goed bestuur. “Met deze goedkeuring dreigt hij de bewezen gezondheidsschade van ca. 150.000 Vlamingen verder te verkwanselen”, zegt Daedalus.

 

Vertegenwoordigers van de werkgroep Daedalus hebben intussen een onderhoud aangevraagd met Yves Leterme dat komende woensdag zal plaatsvinden. Zij zullen de minister er dan nogmaals op wijzen dat de huidige verdeling van de vluchten van en naar de Luchthaven Brussel-Nationaal tot onherstelbare gezondheidschade leidt bij de inwoners van de Noordrand.

 

Daedalus beklemtoont dat ze altijd blijk heeft willen geven van een realistische, constructieve en billijke benadering van de geluidsoverlastproblematiek rond de luchthaven Brussel-Nationaal. Kort komt die neer op het inzicht dat de nationale luchthaven voor het ganse land een economische realiteit is, waar men niet omheen kan, maar dat de daaruit voortvloeiende geluidshinder op een gelijkmatige manier verdeeld moet worden. “Het kan niet zo zijn dat momenteel meer dan 75% van de geluidsoverlast op het conto komt van de inwoners van de Noordrand, een gebied dat tot 1999 nauwelijks te lijden had onder geluidsoverlast. Door letterlijk en figuurlijk politiek communautair ‘kunst en vliegwerk’ zijn momenteel vooral de overwegend Vlaamse inwoners van dit gebied de dupe en blijven vooral de Franssprekende randgemeentes en Brussel zelf buiten schot”, aldus de werkgroep.

 

Eerder al heeft de werkgroep Daedalus aangetoond dat de huidige manier waarop de politiek met de geluidsoverlastproblematiek van de luchthaven Brussel-Nationaal omgaat niet alleen onverantwoord is vanuit de gezondheid van de inwoners van de Noordrand, maar ook juridisch getuigt van onbehoorlijk bestuur. Dit wordt gestaafd door gerechtelijke uitspraken tot aan de Raad van State (niet vatbaar voor Cassatie) toe. Volgens de Grondwet is er pas gelijkheid wanneer iedere inwoner op een vergelijkbare afstand van de luchthaven een gelijke last heeft. De huidige aanpak druist in tegen het principe dat alle burgers gelijk zijn voor de wet.

 

Met het gesprek dat de werkgroep komende woensdag zal hebben met de minister hoopt ze hem te overtuigen dat hij ook op dit vlak, als het gaat om goed bestuur, de daad bij het woord zal voegen. Om de minister te doordringen van de constructieve opstelling van Daedalus zal de werkgroep voorts trachten hem inzicht te geven in het dossier dat ze heeft voorbereid. Dit is gebaseerd op een redelijke verdeling van de lusten en de lasten over alle gebieden rond de luchthaven. “We willen geen werkgroep zijn die vanaf de zijlijn alleen maar dingen roept die in de praktijk niet haalbaar zijn. “Het gaat bij ons om een redelijke vraag die een balans wil vinden tussen ecologie en economie”, aldus Daedalus.

           

                                                           EINDE

 

Meer informatie:

Daedalus: 0486/58.24.99 daedalus.werkgroep@pandora.be


Bijlage 1: Kaarten met de verschillende richtingen genomen bij vertrek

hoe dikker de pijl, hoe meer concentratie geluidsoverlast …

Bijlage 2: Actuele verdeling van de opstijgende vluchten

 

        ACTUELE VERDELING VAN DE VLUCHTEN TIJDENS DE DAG, DE NACHT EN HET WEEKEND

 

Algemeen: periode van december 2006 tot november 2007:

 

 

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Zone 5

Zone 6

Vertrekken weekdag

81,6%

0,1%

6,0%

10,1%

0,9%

1,2%

Vertrekken zaterdag

73,0%

0,2%

12,1%

11,2%

1,0%

2,5%

Vertrekken zondag

59,4%

0,1%

31,1%

6,9%

1,2%

1,3%

Vertrekken nacht

54,7%

2,2%

22,9%

13,2%

6,5%

0,5%

Vertrekken weekend

65,4%

0,1%

22,7%

8,8%

1,1%

1,8%

 

In grafieken is het onevenwicht tussen de vertrekken van de verschillende zones voor alle periodes (dag, nacht, weekend) goed te zien:

 

Bekijk de grafieken

 

Specifiek: op zaterdag

Voor de beslissing van Leterme van 12.01.2008 diende er in theorie als volgt te worden gevlogen:

Van 6u tot 15u 100% vertrekken vanaf baan 25R (= 66,4% van de vertrekken op zaterdag).

Van 15u tot 23u 100% vertrekken vanaf baan 20 (= 33,6% van de vertrekken op zaterdag).

Er was dus zeker geen onevenwicht ten nadele van baan 20 (wel een onevenwicht ten nadele van baan 25R), want op de totale zaterdag diende er 66,4% vanaf baan 25R en 33,6% vanaf baan 20 te vertrekken.

 

In de praktijk werd dit schema op zaterdag al niet gerespecteerd:

In de periode december 2006 – november 2007 vonden er 73% van de vertrekken op zaterdag plaats vanaf baan 25R ipv de voorziene 66,4%

 

Volgens de beslissing van Leteme voor zaterdag 12.01.2008 dient er in theorie als volgt te worden gevlogen:

Van 6u tot 15u 100% vertrekken vanaf baan 25R (= 66,4% van de vertrekken op zaterdag), en vanaf 15u tot 23u 47% vertrekken vanaf baan 25R = (15,8% van de vertrekken op zaterdag).

Van 15u tot 23u 53% vertrekken vanaf baan 20 (= 17,8% van de vertrekken op zaterdag).

Op de totale zaterdag dient er volgens de beslissing van Leterme dus 82,2% vanaf baan 25R te vertrekken en nog slechts 17,8% vanaf baan 20.

 

Bijlage 3: NOTAM A31/2008

Valid from : 12/01/2008 04:59 Until : 12/01/2008 21:59

Text : REF AIP BELGIUM AND G.D.OF LUXEMBOURG SECTION EBBR AD2.20 LOCAL REGULATIONS PARA 7.2 PREFERENTIAL RWY SYSTEM AMEND TABLE AS FOLLOWS : FOR THE PERIOD SAT DURING DAY READ : FM 0500 TO 1359 TKOF ON RWY 25R AND LDG ON RWY 25R/L AND FM 1400 TO 2159 TKOF ON RWY 20 FOR LNO, SPI, SOPOK, ROUSY, PITES SIDS TKOF ON RWY 25R FOR NIK, HELEN, DENUT, CIV, KOK, ELSIK SIDS AND LDG ON RWY 25R/

 

Kroniek van de historische achtergrond van NOTAM A31/2008.

 

1.     2003

Oorspronkelijk spreidingsplan: op zaterdag en zondag wordt niet opgestegen van baan 25R. Is compensatie voor gebruik 25R als enige startbaan op vijf weekdagen.

 

 2.    voorjaar 2004

Franstalige politiek amputeert spreidingsplan.

Eerste amputatie.

Eén zaterdag op twee (veelgevlogen voormiddag, kalmere namiddag) opstijgen vanaf baan 25R.

Elke zondag vanaf 17u opstijgen vanaf baan 25R.

 

3. najaar 2004

Verbod van Hof van Beroep om één zaterdag op twee op baan 02 te landen.

 

4. 2005

Verbod van Raad van State om één zaterdag op twee van baan 20 op te stijgen.

Politiek beslist elke (drukke) zaterdagvoormiddag van 6u tot 15 u op te stijgen van baan 25R. Dit is meer vliegtuigen voor de Noordrand die al veel te veel heeft en voor wie elk vliegtuig meer zwaar telt.

(Elke week de drukke zaterdagvoormiddag vanaf 6 u – weer een dag uitslapen minder - is meer dan afwisselend een drukke zaterdag-voormiddag en een kalme zaterdagnamiddag) .

Vanaf baan 20 wordt alleen nog opgestegen elke (kalme) zaterdagnamiddag/avond van 15u tot 23u.

De Raad van State verbiedt om systematisch elke zaterdagnamiddag van 15u tot 23u op te stijgen vanaf baan 20 omdat daar “ook al”op zondag van 6 u tot 17u wordt opgestegen.

De Raad van State verbiedt vervolgens ook om op zaterdag een bijkomende belasting op te leggen aan baan 25R.

Landuyt verklaart dat hij klem zit tussen twee tegenstrijdige arresten.

 

Resultaat?

De drukke zaterdagvoormiddag blijft men systematisch vanaf baan 25R vertrekken.

 

Landuyt vaardigde elke vrijdag een Notam uit waarin stond of op zaterdagnamiddag vanaf  baan 25R of vanaf baan 20 zou worden opgestegen. In de praktijk was dit om en om.

Steeg men op van baan 25R dan vlogen ook de vluchten naar het Zuid-Oosten vanaf baan 25R in de bocht naar links over Oost-Brussel. Pas op flinke hoogte vlogen ze over de (Vlaamse) Oostrand.

De vluchten naar het ZW en het Z vlogen dan rechtdoor over Brussel.

De vluchten naar het N, het NW en W in de bocht naar rechts over de Noordrand.

Werd van baan 20 opgestegen dan werd baan 25R niet gebruikt. Alleen vluchten vanaf de 20 naar het N, het NW en het W die eerst Oost-Brussel en Noord-Brussel overvlogen kwamen op flinke hoogte boven de Noordrand.

 

5. Notam 12.1.2008

De 25R blijft als startbaan gebruikt op de drukke zaterdagvoormiddag, met de drie routes: bocht naar links, rechtdoor over Brussel en de bocht naar rechts.

De 25R bljjft ook als startbaan gebruikt tijdens de zaterdagnamiddag. Maar, en hier zit het venijn; alleen de route rechtdoor over Brussel en de bocht naar

rechts over de Noordrand worden gevlogen. De vluchten die vroeger de bocht naar links namen gaan naar baan 20.

Politiek gedupeerd: de Noordrand die de hele zaterdag vliegtuigen krijgt en alleen in theorie nog de zondag van 6u tot 17 u vliegtuig vrij is. In de praktijk mogen piloten vragen toch de 25R te gebruiken, bv omdat ze (te) zwaar geladen zijn en krijgen ze die toestemming. Er wordt ALTIJD gevlogen, boven de Noordrand, behalve als het te hard waait uit het N of NO en het veiligheidsrisico zelfs voor de Belgische politici te groot zou zijn.

 

Politieke winnaar? Voor de zoveelste keer: MR-land.

 

Een staat in de staat?

 

 

DIT MOET NU STOPPEN!

ZO CONCENTREERDE DE POLITIEK BOVEN DE NOORDRAND

2002 – 2008

HET VERHAAL VAN CONCENTRATIE, SPREIDING EN HERCONCENTRATIE

IN PERCENTAGES VAN HET TOTAAL AANTAL VLUCHTEN

 

Evolutie bijkomend % van alle opstijgende vluchten voor deel 1 Noordrand (Diegem,en Machelen)

overvlogen door alle vertrekken vanaf baan 25R

 

 

 

 

 

Weekdag

Weekenddag

Nacht

 

Opstart luchthaven

tot begin jaren ‘70

+ 75%

+ 75%

 

 

Jaren ‘70 – 1984

 

 

 

 

1985 – 1996

 

 

+ 50%

 

Verhofstadt 1

+ 17%

 

 

 

2002 – Durant

 

+ 17%

+ 25%

 

Verhofstadt 2

 

 

 

 

2005 amendementen spreidingsplan

+ 7%

 

+ 10,50%

 

Verhofstadt 2

2006

 

 

 

 

Verhoging windnorm en afschaffing omkeringsprincipe

+ 2,30%

+ 20%

+ 12,50%

 

Verhofstadt 3

2008

 

 

 

 

Leterme Notam zaterdag

 

7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolutie bijkomend % van alle opstijgende vluchten voor deel 2 Noordrand, overvlogen vanaf 25R

via de bocht naar rechts: Vilvoorde, Grimbergen, Meise, Wemmel

 

 

 

 

 

Weekdag

Weekenddag

Nacht

 

Opstart luchthaven

tot begin jaren '70

 

 

 

 

Jaren 70 – 1984

+ 15%

+ 15%

 

 

1985 – 1996

 

 

+ 15%

 

Verhofstadt 1

+ 8%

 

 

 

2002 – Durant

+ 20,50%

+ 37%

+ 62%

 

Verhofstadt 2,

 

 

 

 

2005 amendementen spreidingsplan

+ 3,50%

 

+ 8,50%

 

Verhofstadt 2

2006

 

 

 

 

Verhoging windnorm en afschaffing omkeringsprincipe

+ 1,20%

+ 9,50%

+ 10%

 

Verhofstadt 3

2008

 

 

 

 

Leterme Notam zaterdag

 

+ 2,70%