PERSBERICHT DAEDALUS 22.3.2009

 

         De Noordrand claimt hetzelfde recht op slapen en op gezondheid als de rest van BelgiŽ. Ze eist daarom een moratorium op de vliegwet zolang deze objectieve discriminaties bevat en roept alle democraten deze naam waardig op deze eis te steunen. Om bestaande discriminaties ongedaan te maken eist ze:

          onmiddellijke herinvoering spreidingsplan,

         onmiddellijke ingebruikname van alle bestaande routes rechtstreeks naar bestemming en afschaffing van alle politieke omleidingsroutes

         onmiddellijke vervanging van de onveilige windnormen op baan 25R door veilige ICAO criteria voor alle banen

         en claimt nu al schadevergoeding voor aangerichte gezondheidsschade sinds invoering Luchthavenakkoord Leterme (LAL) op 31.1.2009

21 maart was de internationale Dag van de Slaap. Dit jaar was het thema: "Wat is normale slaap?" Op www.uzleuven.be maakte het officiŽle persbericht dat dit meldt gewag dat veel mensen met een gestoord slaappatroon kampen en dat dit al veel kan verbeteren door het vermijden van (...) geluid in de slaapkamer en opstaan op regelmatige uren.

In de Noordrand kon dit alleen maar op hoongelach onthaald worden. Op 19 december 2008 kwam premier Leterme met een nieuw luchthavenakkoord dat op 31 januari 2009 inging.

 

Het oorspronkelijk plan Schouppe ging uit van aŽronautisch verantwoord en dus optimaal veilig vliegen. In plaats van een politieke spreiding viseerde hij een logische spreiding op basis van de twee volgende principes:

meteorologisch (strikt tegen de wind in opstijgen en landen)

geografisch (rechtstreeks vliegen op bestemming: dus zonder zgn. omleidingsroutes zoals nu gebeurt vanaf de 25R om Brussel te vermijden, met zwaar bochtenwerk via de Noordrand).

 

Het enige wat op 31 januari wel gebeurde toen het Luchthavenakkoord Leterme officiŽel inging was het afschaffen van het politieke spreidingsplan, of liever: wat nog restte van het al zwaar geamputeerde Plan Anciaux. Is dit wat Leterme in het laatste half uur van zijn bestaan als premier op zijn blackberry als voorwaarde 'sine qua non' kreeg opgelegd van de 'important people' voor hij het Luchthavenakkoord goedkeurde? Logisch zou na het arrest van de verenigde kamers van de RvState van 17.11.'08 zijn geweest:

∑  eerst alle andere voorwaarden realiseren en

 dan pas het spreidingsplan afschaffen, omdat dit de enige bescherming was die de       Noordrand nog had tegen een nu bijna totale concentratie (Zie bijlage, 1.SAMENVATTING CIJFERS BAANGEBRUIK 2008 in %)

 

Wat op 31 januari niet gebeurde was:

∑  afschaffen van de onrechtvaardig en onveilige hoge windcriteria voor baan 25R.

 Door onveilige hoge rugwinden te tolereren op deze baan en veilige  strenge normen op de andere banen te handhaven wordt baan 25R bijna  exclusief gebruikt. Mogelijke aanpassingen van de windcriteria worden pas na de verkiezingen in september besproken door de nieuwe federale  coalitie, met totaal onzekere afloop.

∑  opstijgverbod tijdens de weekendnachten (zou mogelijk half april in voege gaan)

∑  invoering van lagere geluidsquota tijdens dag, avond en nacht (nog in   onderhandeling met luchtvaartmaatschappijen, uitkomst volstrekt onzeker)

 

De waarheid over de windcriteria.

Sinds vier jaar hebben niet alle banen op Brussel Nationaal dezelfde windcriteria. Na 25 jaar gerotzooi (zie nota Franstalige ombudsman in bijlage) besloot minister Landuyt op 17 maart 2005 - ongetwijfeld met ruggenspraak met de 'important people' maar zonder enige ruggenspraak met het parlement - tot het volgende:

 

Baan 02/20 (waar de 'important people' wonen, in de Oostrand dus):       -   

 - vertrek overdag: 15 knopen zijwind (27,6 km.u) en 0 kn. rugwind (9,2 km/u), windstoten inbegrepen,

- landen en vertrek 's nachts: 15 knopen zijwind (27,6 km.u) en 5 knopen rugwind (9,2 km/u).

Baan 25R/07L (over Diegem/Steenokkerzeel) en baan 25L/07R (over Zaventem/Kortenberg): vertrek overdag, 20 knopen zijwind (36.8 km/h) en 7 knopen rugwind (12,95 km/h, windstoten inbegrepen. 

 Het is de combinatie van hogere zij- en rugwindnorm voor de 25R en dus de Noordrand - de 25L over Zaventem wordt al jaren nauwelijks gebruikt -, plus de veel lagere zij- en rugwindnorm voor de 20 (Oostrand) die voor dag- en nachtconcentratie zorgt. De tolerantiedrempel voor hoogfrequent overvliegen ligt overdag rond de 10 vluchten/u. Dr. Goethals (cardioloog): " 's Nachts zou er NIET gevlogen mogen worden. Medisch onderzoek heeft uitgewezen dat als men 's nachts hoogfrequent overvlogen wordt - en dat is boven de Noordrand al acht jaar het geval - dit tot een overprikkeld autonoom zenuwstelsel en endocrinaal stelsel leidt. Op een zeker moment recupereert men niet meer en wordt men ziek. Zeker omdat bij dergelijke nachtconcentratie het organisme de dagconcentratie als nog zwaarder ervaart dan ze al is".

 

De verenigingen uit de Oostrand rond de nationale luchthaven hebben de kersverse minister van Mobiliteit Yves Leterme begin 2008 gevraagd "...onmiddellijk een einde te maken aan het "zogenaamde" spreidingsplan."

Tot dit spreidingsplan op 31 januari 2009 werd afgeschaft (als enige maatregel van het hele plan Schouppe die effectief via het LAL werd doorgevoerd) hadden de inwoners van de Noordrand nog de volgende recuperatiemomenten:

3 en een halve halve weeknachten,

een op twee zaterdagen en

zondag tot 17 uur min of meer vliegtuigvrij.

 

Sinds die zaterdag staan tienduizenden mensen in de Noordrand voor de keuze. Of ernstige acute gezondheidsschade oplopen. Of verhuizen met alle ellende en kosten van dien, als ze al een gelijkwaardige woning vinden en zonder enige vergoeding voor geleden schade. Tienduizenden mensen die veroordeeld worden tot de status van politieke vluchteling in eigen land. De Noordrand is na Brussel de dichtstbevolkte regio rond de luchthaven, dus u kunt zich de leegloop voorstellen. Dr. Marc Goethals: "Alle gezondheidsproblemen die veroorzaakt worden door dag en nacht aan hoge frequentie geconcentreerd overvliegen (blijvende slaapverstoring, zware verzuring, permanente hoge bloeddruk, andere hart- en vaatziekten, diabetes, depressie, ...) komen sinds 31 januari ineens in een hogere versnelling. Er wordt nu elke nacht en bovendien de ganse nacht gevlogen. Het is onverantwoord een weerloze bevolking bloot te stellen aan 7 nachten op 7 de ganse nacht wakker gevlogen te worden. Gedurende concentratienachten geeft dit zelfs tot 20 vluchten per nacht! Stel u dat eens voor. Oordopjes of slaapmiddelen helpen daar niet meer tegen. Het is pure agressie."

 

Tot half april als de vrijdagnacht mogelijk 5 uur vliegtuigvrij zou worden, hebben de bewoners van de Noordrand boven op hun gewone portie concentratienachten (zie 3 in bijlage) ook nog:

minstens 11 weken lang in plaats van vijf uur rust van 1 tot 6 uur, gegarandeerd ťťn concentratienacht voor het weekend

zaterdag- en zondagnachten waar ze ook nog overvlogen worden!

                        (Zie 4 in bijlage: vluchtlijsten sinds invoering LAL).

 

 

De 5 eisen van de Noordrand

 

1.

De Noordrand eist een moratorium op de vliegwet zolang deze objectieve discriminerende maatregelen bevat.

 

Hiervoor dienen bestaande discriminaties eerst ongedaan gemaakt te worden.

 

2.

De Noordrand eist dat het spreidingsplan heringevoerd wordt tot aan ALLE voorwaarden uit het oorspronkelijke plan Schouppe is voldaan. De situatie is volstrekt onleefbaar geworden, de gezondheidsrisico's onaanvaardbaar. Eťn nacht per week met slechts vijf uur onderbroken nachtrust is veel te weinig om te recupereren.

 

3.

De Noordrand eist dat alle bestaande routes die rechtstreeks naar bestemming vliegen daadwerkelijk dag en nacht worden gebruikt in plaats van de nu uitsluitend politiek geÔnspireerde omleidingsroutes rond Brussel langs de Noordrand.

 

4.

De Noordrand eist dat tenminste 's nachts de ongelijke windcriteria met ONMIDDELLIJKE ingang verdwijnen en die voor de dag nog tijdens deze legislatuur. Nachtvluchten zijn zo al misdadig; concentratienachten zouden in een democratie die naam waardig verboden moeten zijn. Er is geen enkel, we herhalen geen enkel land in Europa waarbij een volstrekt weerloze en onbeschermde groep inwoners overdag en 's nachts op dergelijk hoogfrequente en ziekmakende wijze overvlogen wordt.

 

5.

De Noordrand behoudt zich alle rechten voor om de huidige moedwillige aanslag op de gezondheid van een afgebakende want geconcentreerd overvlogen groep inwoners aan te tonen en schadevergoeding te eisen voor de aangerichte schade.

 

Perscontact:0486/58.24.99daedalus.werkgroep@pandora.be

Actie Noordrand/vzw Boreas 0494/21.68.81actie-noordrand@belgacom.net

www.actienoordrand.be