PERSBERICHT ACTIE NOORDRAND 1.6.2014

 

Geen politieke koehandel met 142.700 overvlogen Noordrand inwoners.

Wij zijn Belgische burgers, geen krijgsgevangenen

die als in oorlogstijd ingeruild kunnen worden tegen een regeerakkoord.

Er kan geen sprake van zijn dat de inwoners van de Noordrand: nederlandstalig, franstalig of anderstalig alleen op basis van hun woonplaats als krijgsgevangenen worden uitgewisseld tegen coalitie deelname van bepaalde franstalige partijen.

Met Joëlle Milquet (cdH) als super-NIMBY vaandelzwaaiend voorop, stellen dat ze alleen in de federale regering komen als zij mogen dicteren hoe de hinder van Brussel Nationaal voortaan verdeeld wordt. De vice-premier, minister van Gelijke Kansen, stelt expliciet de rust van haar studerende kinderen boven die van honderdduizenden andere studerende jonge mensen rond de luchthaven. (Tijd van 27.5.2014 citeert de volgende uitspraak van vice-premier Joëlle Milquet op Télé Bruxelles: “Het routeplan moet hoe dan ook gewijzigd worden, want 'de vliegtuigen vliegen ook over mijn huis, en mijn kinderen moeten studeren. Ze zitten in de blokperiode”. Madame Non wordt Madame Sans Gène.

De 142.700 inwoners van de Noordrand worden overvlogen door 41.1 % van de vertrekken, krijgen landingen waarvan de hinder nog berekend moet worden en wie binnen de 3 à 5 km van het kanaal woont krijgt de hoge freqentie van de Kanaalroute er boven op. De Noordrand is VOL. Actie Noordrand roept alle politici betrokken bij het federaal formatie overleg op om volgende cijfers goed te onthouden.

“En termes démographiques, le nombre total de personnes impactées par le survol des avions jusqu’à un éloignement de 20 km à partir de l’aéroport peut être estimé comme suit :

-   405 700 habitants pour la nouvelle route Evere Schaerbeek Etterbeek Auderghem – WatermaelBoitsfort ;

-   392 300 habitants pour la route du Canal ;

-   142 700 habitants pour la route vers le Noordrand – Ring Occidental ;

-   130 500 habitants pour l’ancienne route du virage à gauche vers l’Oostrand.”*

En:

“Noordrand : 142.700 habitants ‘impactés’ par 41,1% des décollages,1,7% des vols étant transférés vers la ‘route du Canal’

Oostrand :130.500 habitants ‘impactés’ par 13,3% des décollages, 36,6% des vols étant transférés vers la ‘route de l’Autoroute de Namur’ et la ‘route du Canal’. » 

*(Bron: ‘Analyse ex post des nouvelles procédures aériennes mises en service le 6 février 2014 dans la région métropolitaine bruxelloise van de ULB IGEAT’ voor de FOD Mobiliteit en Vervoer, dd 7 mei 2014.”) Lees de analyse :  http://static.lecho.be/upload/Rapport_final_SPF_4872074-35014424.pdf

Ter bijkomende informatie: de Stad Brussel telt 171.459 inwoners.

De correcte verdeling van stilte en hinder over ALLE omwonenden van Brussels Airport zal alleen voor iedereen aanvaardbaar zijn als ze gebeurt op basis van analyses door neutrale specialisten, op hun beurt gecontroleerd door objectieve deskundigen en met een open raadpleging van en communicatie naar alle betrokkenen.

Ze kan nooit het voorwerp vormen van politieke koehandel. De Noordrand vecht al 12 jaar tegen dit soort verwerpelijke politieke zeden en destabiliseert daardoor zonder dit te willen het juridisch kader voor de exploitatie van de luchthaven. Ze zal desondanks haar wettige belangen met alle middelen die de democratie haar geeft blijven verdedigen tot de politiek dit eindelijk zelf gaat doen.

Perscontacten: 0486 582 499