DAEDALUS PERSBERICHT
15 DECEMBER 2004

Betreft: vonnis in kort geding niet gebruiken baan 02

VERANTWOORDELIJKHEID VLAAMSE REGERING
IVM VERLENGEN MILIEUVERGUNNING BIAC
MET VERVALDATUM 31.12
VERPLETTEREND

BESCHERMT VLAAMS GEWEST IN DIT DOSSIER
EINDELIJK
HAAR BURGERS?

Wat betreft de uitspraak in kort geding in de zaak van de onderwonenden van de landingsbaan 02 vs de Belgische Staat en de mogelijke opschorting onder boetebeding van het spreidingsplan, het volgende.

1. Betreffende route- en baangebruik (het vonnis verwijst naar een terugkeer naar een zgn ‘bestaande toestand’), wensen Actie Noordrand en haar juridische en technische werkgroep Daedalus erop te wijzen dat dit de laatste 30 jaar voortdurend gewijzigd werd. Zo had het Brussels gewest in de jaren ‘70 quasi alles en heeft het nu nog slechts 4%.

2. Actie Noordrand en haar werkgroep Daedalus hebben altijd maar één doel nagestreefd: iedereen gelijk voor de wet. We hebben nooit discriminerende rechtspraak uitgelokt of willen uitlokken die tot het stilleggen van de luchthaven zou kunnen leiden omdat dit voor ons geen optie is. De Noordrand blijft wel vragen dat zowel uit het oogpunt van gezondheid (medisch) als van gelijkberechtiging (juridisch) als van veiligheid (gelijke windnormen, geen onnodig en gevaarlijk bochtenwerk) ieder individu zijn evenredig deel zou krijgen in functie van de afstand tot de luchthaven.

3. Actie Noordrand en haar werkgroep Daedalus constateren dat de rechtszaken van anderen (Oostrand, het Brussels gewest ) altijd maar één doel nastreven: Niet Bij Mij (NIMBY) en dat de Noordrand in feite de taak van de beleidsvoerders op zich neemt en als als enige het gelijk belang van iedereen verdedigt.

4. Actie Noordrand en haar wergroep Daedalus zullen zich daarom nooit aansluiten bij een zaak die de grondwettelijke en mensenrechtelijke rechten schendt.
Dat verhindert niet dat indien bovenvermeld vonnis bevestigd wordt, het volstaat dat er per landingsbaan (b.v. in Steenokkerzeel en/of Diegem/Haren) één individu opstaat en hetzelfde eist als de onderwonenden van baan 02, met als gevolg dat de luchthaven dan feitelijk stilgelegd zal moeten worden.

5. Actie Noordrand en haar werkgroep Daedalus wijzen in dit kader op de verpletterende verantwoordelijkheid van de Vlaamse regering ivm de verlenging van de BIAC- milieuvergunning einde van dit jaar. Daarbij dient iedereen op dezelfde afstand van de luchthaven dezelfde hinder te krijgen en er dienen realistische plafonds voor de dag en de nacht te worden vastgelegd. Dit kan alleen indien naast Vlaamse steden en gemeenten ook het Brussels gewest en de faciliteitengemeenten hun rechtmatig deel van de vliegtuighinder nemen zodat de hele omgeving van de luchthaven voor ieder individu leefbaar is en blijft.

 

Daedalus

Actie Noordrand

0486 / 582 499

0494 / 216 881

daedalus.werkgroep@pandora.be

Actienoordrand@belgacom.net

www.actienoordrand.be