HOMEPAGE

 

Een wakend oog op het luchthavenbeleid

Het spook van de concentratie waart nog steeds door de Noordrand

De politiek concentreerde en concentreert opnieuw langzaam maar zeker steeds meer vliegtuiggeluidshinder boven de Brusselse gemeenten Haren en Neder-Over-Heembeek en de Vlaamse Noordrandgemeenten Diegem/ Machelen/ Vilvoorde/ Grimbergen/ Strombeek/ Meise/ Wemmel/ Merchtem/ Brussegem, Asse,

Dit gebeurt geleidelijk en via een aantal procedures en reguleringen. Nergens in de ons omliggende landen werd een dergelijke concentratie van vliegtuighinder op één deel van de bevolking ingevoerd.

 

 

ACTIE NOORDRAND OP TWITTER  https://twitter.com/actie_noordrand

Klik op de affiche, druk ze af en hang ze aan uw venster

Word lid van de VZW Boreas en steun Actie Noordrand en Daedalus

 

Schrijf u nu hier in voor Infoflash en Nieuwsflash

 

Eisen  Actie- Noordrand

 

Nog altijd laat de Vlaamse regering zich om de tuin leiden over vliegtuiglawaai

Marc Goethals is senior cardioloog bij het OLV Ziekenhuis Aalst. Hij schrijft over het aanhoudende probleem van de nachtvluchten, en met name de negatieve gezondheidseffecten daarvan

Lees het artikel

 

Maatregelen voor Brussels Airport zijn kleine stappen in de goede richting, maar nog ruim onvoldoende

De luchthavenuitbater wil een vergunning van onbepaalde duur. Dat is enkel mogelijk op basis van bindende en ambitieuze doelstemmingen en duidelijke maatregelen

We roepen minister Demir op om met deze vergunning Brussels Airport een voorloper te maken op  het vlak van duurzaamheid in Europa

Lees het persbericht van BBL

Bond Beter Leefmilieu

600 mensen die stappen tegen de groei van #BrusselsAirport,

   dat ziet er zoo uit. Sterk werk van + 18 groepen die samen opkomen voor een toekomstplan dat rekening houdt met gezondheid en milieu

Bekijk de betoging op

Vlaanderen start belangenconflict overgeluidshinder Brussels Airport

De geluidshinder rond de luchthaven van Zaventem leidt opnieuw tot een botsing tussen de Vlaamse regering en de federale regering, waar Ecolo-minister GeorgesGilkinet bevoegd is voor de luchthaven.

Lees de artikels

14 juli 2023

Verbod op nachtvluchten is een mijlpaal voor de gezondheid van de omwonende

Federaal minister van Mobiliteit, Georges Gilkinet, heeft aangekondigd dat hij een feitelijk verbod wil invoeren op nachtvluchten van en naar Brussels Airport. Dit is een mijlpaal voor de gezondheid van de omwonenden. En een mooie eerste stap naar een duurzaam en toekomstgericht beheer van onze nationale luchthaven, reageren bewonersgroepen en Bond Beter Leefmilieu.

Lees het persbericht

Gilkinet kondigt strengere geluidsnormen voor luchthaven Zaventem aan

Lees het artikel

Nieuw overleg over vliegroutes Brussels Airport

 

Dit is niet meer om mee te lachen!

Minister Gilkinet heeft een studie laten maken over alternatieve vliegschema's. Het studiebureau Envisa heeft alle wensen van Brussel en de Oostrand ingewilligd maar helemaal niets van de Noordrand.

 

Met een achterlijke evaluatiemethode, waarvan men al meer dan 20 jaar weet dat ze niet werkt, verkondigen ze schaamteloos dat een totale concentratie boven de Noordrand het minste hinder geeft. Ze doen alsof het niet uitmaakt dat je per dag 200 of 400 vliegers boven je kop krijgt. De Noordrand als concentratiekamp!

 

De franstalige pers heeft hier uitvoerig over bericht, met het kaartje van de concentratie erbij.

 

 

Lees verder

Vlaamse regering verwerpt studie over geluidsoverlast Zaventem: "Desnoods zetten wij juridische stappen "

De Vlaamse regering is niet te spreken over een studie over de geluidsoverlast van de luchthaven van Zaventem. In die studie liggen negen alternatieve spreidingsscenario's op tafel voor de vluchten van Brussels Airport. "In zeven van die scenario's komt men tot een verhoging van de concentratie van de lasten voor de Vlaamse Rand", zegt Vlaams minister voor de Vlaamse Rand, Ben Weyts (N-VA). "Als men denkt dat dat de oplossing is, zullen wij juridische stappen zetten." 

Lees het artikel

 

Nieuw overleg over vliegroutes Brussels Airport

De federale regering wil dat burgemeesters en Brussels Airport met elkaar overleggen over de vluchtroutes en richt een overlegplatform op met een bemiddelaar. Meerdere burgemeesters reageren nu al sceptisch.

Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) neemt voor het eerst sinds jaren een initiatief in het dossier over de vluchtroutes vanaf Brussels Airport. Op 2 september kregen tientallen Brusselse, Vlaams-Brabantse en Waals-Brabantse burgemeesters een uitnodiging om deel te nemen aan een overlegplatform over de luchthavenactiviteiten. Ook Brussels Airport, het Brussels Gewest en een bemiddelaar van de luchthaven zitten in dat overleg. Een externe, onafhankelijke bemiddelaar leidt de gesprekken.

Lees verder

Blootstelling aan vliegtuiglawaai vooral ’s nachts is aanleiding tot een toename van het sterfte risico op lange termijn er zijn ook aanwijzingen dat het als een acute trigger functioneert voor het uitlokken van een infarct, hartfalen, plotse dood.

Lees de bijdrage

‘Hoelang laat de politiek zich nog gijzelen door de luchtvaart?

Voor Henk Cuypers, voorzitter van Burgerforum Luchthavenregio, wordt het stilaan tijd dat men op klimaatconferenties ook aandacht schenkt aan de luchtvaart, die er steeds in geslaagd is te ontsnappen aan enig klimaatengagement. Wanneer worden de vleugels van de luchtvaart geknipt?

Lees het artikel

Luchtvaartdossier: gedeelde ruimte is gedeelde verantwoordelijkheid

 
Moeilijke dossiers vergen moedige aanpak.
 
Het nieuwe federale regeerakkoord besteedt steeds één beknopte alinea aan het luchtvaartdossier: “We realiseren een oplossing voor geluidshinder en voor rechtsonzekerheid waarmee de luchthaven Brussel Nationaal wordt geconfronteerd. De regering werkt een ontwerp van evenwichtige vliegwet.
Deze tekst is zeer algemeen en biedt (nog) geen concrete maatregelen

Lees verder

 Wat verwachten we als omwonenden van de luchthaven Brussel-Nationaal van de nieuwe regering?

Lees de mail

Het zou wel goed zijn dat het gezamelijke politieke akkoord van 2008-2010, goedgekeurd door de toenmalige Ministerraad, volledig en correct zou uitgevoerd worden. De misvormde uitvoering door minister Wathelet werd door meerdere rechters als illegaal veroordeeld

Politiek akkoord 2008 : Beheer van de geluidshinder op de luchthaven Brussel Nationaal

Politiek akkoord 2010 : Vooruitgangsrapport over het beheer van de geluidsoverlast op luchthaven Brussel-Nationaal

 

Hoeveel stiller is het tijdens de lockdown? "We horen andere dingen," zeggen experts

Lees het artikel

 

Daedalus Persbericht 20/03/2020

 

Air Cargo misbruikt Coronavirus in poging plafond nachtvluchten te doorbreken. Misdadig en onnodig omdat er overdag genoeg capaciteit is

 

 

 

GELUIDSACTIEPLAN 2019-2023 VOOR DE LUCHTHAVEN BRUSSELNATIONAAL

Actualisatie van het geluidsactieplan ronde 2 in uitvoering van Europese richtlijn 2002/49/EG inzake de evaluatie en beheersing van omgevingslawaai

Lees de actualisering

 

Rechter dwingt federale regering vliegroutes Brusselse Noordrand aan te passen, anders dwangsommen van 50.000 euro voor elke inbreuk

Lees de Pers

 

11 gemeenten en provincie Vlaams-Brabant dagvaarden minister Bellot

Aansprakelijkheidsvordering voor een evenwichtige verdeling van het vliegverkeer

Woensdag 14 februari 2018 — Dilbeek, Grimbergen, Halle, Herent, Kampenhout, Kortenberg, Landen, Steenokkerzeel, Tervuren, Wemmel en Zaventem dienen samen met de provincie Vlaams-Brabant en enkele inwoners een aansprakelijkheidsvordering tegen de Belgische staat in bij de burgerlijke rechtbank van eerste aanleg. Wezembeek-Oppem zal zich als vrijwillig tussenkomende partij aansluiten bij deze juridische procedure. Met deze rechtszaak willen de steden en gemeenten, de provincie en de inwoners een evenwichtige verdeling van het vliegverkeer van de luchthaven Brussel-Nationaal te Zaventem afdwingen tussen Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Momenteel gaat 85% van het vliegverkeer boven Vlaams-Brabant.

Raadpleeg de aansprakelijkheidsvordering van het Platform 

 

Brief van het Platform Luchthavenregio Vlaams Brabant aan minister Bellot.

Uitspraak van Brusselse rechtbank betreffende vliegtuigen over Brussel versterkt de hoogdringendheid voor een evenwichtige oplossing

Lees de brief

Rechter bant 2 routes voor nachtvluchten

De rechtbank van eerste aanleg van Brussel heeft het Brusselse gewest en de Brusselse gemeenten gedeeltelijk gelijk gegeven in het dossier over vliegroutes over Brussel. Tussen 23 en 7 uur mag er niet meer gevlogen worden langs enkele routes.

De rechter eist dat de Belgische staat de overtredingen van het Brussels besluit over de geluidsnormen stopt voor de Kanaalroute betreft, en dat voor de periode tussen 23 en 7 uur. De rechter gaat evenwel niet in op de vraag om de Kanaalroute volledig te verbieden.

De rechter zegt ook dat er een einde moet komen aan de overtredingen van de Brusselse geluidsnormen langs de zogenaamde Ringroute, en op de route voor landingen op de korte piste 01, eveneens tussen 23 en 7 uur.

Lees de Pers

De uitspraak van het vonnis

Platform Luchthavenregio Vlaams-Brabant heeft, naar aanleiding van de uitspraak op 20 juli 2017 van de Brusselse Rechtbank van Eerste Aanleg (Franstalige Kamer) betreffende de toepassing van de geluidsnormen op de Kanaalroute, op de route van de Ring en voor de landingen op baan 01, een schrijven gericht aan federaal Minister Bellot.

Lees de brief

Platform Luchthavenregio Vlaams Brabant vraagt aan minister Fremault om Water bij de wijn te doen

Lees de brief

 

 

Brieven aan Federale en Vlaamse regering Platform Luchthavenregio Vlaams Brabant, 6 februari 2017 opgestart  Toekomstforum Halle-Vilvoorde Burgemeestersoverleg Oost-Brabant en provincie Vlaams-Brabant.

Vlaams-Brabants Platform Luchthavenregio doet oproep om alle mogelijke stappen te ondernemen in functie van een evenwichtig oplossing voor Brussels Airport

Lees brief aan Federale regering

Lees brief aan Vlaamse regering

 

 

Uitbreiding Luchthaven

Brussels Airport heeft uitbreidingsplannen

https://www.brusselsairport2040.be/

---------------------------------------------

Weyts roept belangenconflict in tegen Brusselse geluidsnorm voor vliegtuigen

“De lusten voor Brussel en alle lasten voor Vlaanderen”

Weyts: 'Uitspraken Brussels minister zijn hallucinant'

----------------------------------------------

 

Verdeling van de vluchten 2015 en 2016 volgens baan en route

Hier uit blijkt dat 2015 zeker nog geen eerlijke verdeling van lusten en lasten is ……

 

Bekijk de kaarten 2015

 

Bekijk de kaarten 2016

 

 

Platformtekst voor een duurzaam en evenwichtig vlieghavenbeleid voor Brussel-Nationaal

 

Leest de tekst

 

Brusselse No-Flyzone stuit op stevig Vlaams verzet

Burgemeesters Oost- en Noordrand ondertekenen eis eerlijke spreiding

 

 

 

Ontwerp actieplan omgevingslawaai luchthaven Brussel-Nationaal

VLAANDEREN LNE ACTIEPLAN OMGEVINGSLAWAAI 2013-2014-2015-2016

Lees het plan, toelichting en de reacties van de gemeenten

 

Actieplan Omgevingslawaai Brussels Airport

Richtlijn 2002/49/EG

Er wordt hierin wel degelijk een kosten/baten analyse gevraagd ivm voorgestelde actieplan. Helaas staat er een zinnetje bij: "indien beschikbaar".

Bekijk het plan

Motie provincie Vlaams-Brabant over de nationale luchthaven

De Europese richtlijn 598/2014, die een specifieke procedure oplegt aan toekomstige wijzigingen aan geluidsrelateerde exploitatiebeperkingen van luchthavens, zet de federale en gewestelijke overheden aan tot bijkomende beleidsinitiatieven in het voorjaar van 2016. Dit zou uitmonden in een federale Vliegwet (zoals aangekondigd in het federale regeerakkoord), een samenwerkingsakkoord tussen de gewesten en gewestelijke actieplannen tegen omgevingslawaai.

 Het provinciebestuur erkent het grote economische belang van de luchthaven als tweede grootste toegangspoort tot Vlaanderen, na de haven van Antwerpen. Tegelijk vraagt het provinciebestuur even grote aandacht voor de leefbaarheid van de omwonenden en voor de maximale beperking van de milieuhinder.

Lees de Motie

 

Motie van de Gemeenteraden van Noordrand  inzake vliegtuigdossier

 

 

Gelet op de de laatste gebeurtenissen in het vliegtuigdossier roept de gemeenteraad de Vlaamse en de Federale regering op om spoedig de nodige maatregelen te nemen of ervoor te zorgen dat deze worden genomen, die moeten leiden tot een rationeel evenwicht tussen de volgende parameters:

• Stabiliteit luchthaven als economische /tewerkstellingspool;

• Gecontroleerde groei luchthaven;

• Zekerheid over maximale belasting voor de omwonenden;

• Lange termijn leefbaarheid van de luchthavenomgeving;

• Minimalisering medische kosten/gezondheidsschade;

• Minimalisering van de onteigenings- en isolatiekost, bouwbeperkingen/planschade;

• Juridische stabiliteit;

• Politiek verdedigbare oplossing;

Lees de moties

Studie UCLouvain 06/2016

BRUSSELS CITY AIRPORT: FROM  CURSE TO BLESSING?

Lees de studie

 

Persbericht Actie Noordrand

30 juli 2015

Actie Noordrand juicht toe dat de vijf Noordrandgemeentes een gemeenschappelijke motie goedkeurden en uitstuurden.

 

 

Burgerinitiatieven en associaties die burgers verdedigen tegen vliegtuighinder van Brussels Airport groeperen zich op gemeenschappelijk platform

Plate-forme communne entre associatiosn des  victimes des nuisances aériennes de Brussels Airport

Lees het Common Platform en de persartikels

 

 

 

Volg vliegverkeer met nieuwe website en app : www.batc.be : Deze website geeft informatie over het vliegverkeer van en naar Brussels Airport voor de omwonenden (baangebruik, vliegroutes en geluidsmetingen)

 

 

 

 

Persbericht Actie Noordrand

9.12.2014

De flagrante hypocrisie rond het zogenaamde groeipotentieel van Brussel Nationaal moet stoppen. Het wordt tijd voor ECHTE feiten.

Actie Noordrand vraagt alle betrokkenen bij de toekomst van Brussel National (B.N.) de wijdverbreide envolstrekt hypocriete illusie dat een luchthaven

- én kan groeien

- én minder mensen kan hinderen

- én minder hinder kan veroorzaken

voorgoed naar fabeltjesland verwijst.

Deze hypocrisie veroorzaakt torenhoge gezondheidskosten en doodt mensen en dreigt dichtbevolkte regio's rond luchthavens onbewoonbaar te maken.

Lees het ganse persbericht

 

PERSBERICHT ACTIE NOORDRAND 3.8.2014

 Brussel kan ONMOGELIJK worden vrijgesteld van zijn deel in de vluchten vanaf Brussel Nationaal ten koste van de Ringroute.

De bocht naar rechts/Ringroute over de Noordrand is nu al OVERVOL.

160.000 overvlogen inwoners van de Noordrand (de 2e dichtstbevolkte regio rond de luchthaven na het Brussels Gewest) dienen acuut ontlast.

De Noordrand heeft nu al geconcentreerd 42% van de vertrekken

(tegen Etterbeek maar ong. 20% en de Kanaalzone maar 10%)

en daarbij nog een groot aantal landingen.

Lees het ganse bericht

COMMUNIQUÉ DE PRESSE ACTIE NOORDRAND  3.8.2014

Bruxelles ne peut EN AUCUN CAS être exemptée de sa part de vols de l’aéroport de Bruxelles-National, au détriment du Noordrand.

Le virage à droite y inclus le couloir du Ring survolant de façon concentrée le Noordrand sont déjà plus que saturés et doivent être soulagés d'urgence.

 Les 160 000 habitants survolés du Noordrand habitent la région la plus densément peuplée autour de l'aéroport

après celle de Bruxelles-Capitale.

Lire la suite

 

 

PERSBERICHT ACTIE NOORDRAND 1.6.2014

 

Geen politieke koehandel met 142.700 overvlogen Noordrand inwoners.

Wij zijn Belgische burgers, geen krijgsgevangenen die als in oorlogstijd ingeruild kunnen worden tegen een regeerakkoord.

Lees het vervolg

Persbericht Actie Noordrand 28.5.2014

Sterrebeek en vooral Wezembeek-Oppem hebben sinds 02/2014 aanzienlijk minder vluchten boven de 70 dBA.

 
De cijfers zijn sinds februari 2014 drastisch gedaald voor vooral Wezenbeek-Oppem en ook voor Sterrebeek (beiden op 4-6 km in vogelvlucht van het centrum van de luchthaven)  en liggen onder die van Koninglo (en dus van Strombeek), beiden op 6-8 km in vogelvlucht van het centrum van de luchthaven).

Bekijk de grafieken

'De Ideale Wereld' richt pijlen op plan-Wathelet

Wat gebeurt er als de communautaire spanningen rond de gewijzigde nachtvluchten op Brussels Airport voelbaar zijn tot in de cockpit?

Bekijk het filmpje : http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1880328/2014/05/08/De-Ideale-Wereld-richt-pijlen-op-plan-Wathelet.dhtml

Stad Brussel zet Wathelet onder druk, Milquet danst op twee benen als ze Wathelet verdedigt. Vlaamse partijen onthouden  zich

Eisen: 9-uren nacht, luchtvaartmaatschappijen laten betalen voor isolatie dunner bevolkte zones (waar er geconcentreerd en ongelimiteerd gevlogen kan worden: dode regio)

 

 

PERSBERICHT ACTIE NOORDRAND 11 april 2014

ACTIE NOORDRAND vindt het uitrekken van de nacht op Brussels Airport tot 7 u bespreekbaar, mits voorwaarde. Alle huidige wettelijke beperkingen voor de nacht rekken mee.

Lees het pers bericht

Persbericht Actie Noordrand 23/12/2013

 

Als de Vlaamse coalitiepertners werkelijk een stabiel juridisch kader wensen voor de nationale luchthaven moeten ze zorgen dat de wet gerespecteerd wordt.

Als u de berichtgeving in de media rond het luchthavendossier afgelopen week verwarrend vond, was u niet de enige. De Standaard van donderdag 19 december schreef dat Wathelet zou hebben toegegeven aan de druk van de Vlaamse Minister President om de onveilige windcriteria te herzien. Een bericht dat prompt werd tegengesproken door het kabinet Wathelet dat bij hoog en laag volhoudt dat het regeerakkoord correct wordt uitgevoerd. De dossiers die het tegendeel bewijzen liggen op tafel.

Lees het persbericht

 

 

Onberekenbare windstoten: 777 start op Heathrow twee keer door en week uit naar Gatwick.

Bekijk het filmpje : http://www.youtube.com/watch?v=NjamSDt4SZU

 

 Vliegtuiglawaai zorgt voor beroertes en hartproblemen

 

New study links aircraft noise from Heathrow to increased risk of heart disease and strokes

Residential exposure to aircraft noise and hospital admissions for CV diseases

AVC, infarctus : le bruit des aéroports n'est pas bon !

Lees meer over deze studies

 

Vliegtuigen zigzaggen door hevige rukwinden

Bekijk het filmpje op:  http://www.standaard.be/cnt/dmf20120427_010

----------------------------

 

Noordrandburgemeesters solidair met hun inwoners tegen onmenselijke concentratie van lawaai, frequentie en kerosinevervuiling.

 

Bekijk ook op Ring TV: http://www.ringtv.be/videos/wemmel-grimbergen-en-meise-tegen-nieuwe-vertrekplan-ba

 

Actie Noordrand vreest net meer geluidsoverlast

Bekijk Ring Tv "http://www.ringtv.be/videos/nieuwe-vliegroutes-vanop-zaventem

---------------------------

 

 

Steeds meer nieuwkomers in Noordrand slachtoffer van desinformatie media: ze denken dat het probleem is opgelost en het is integendeel erger geworden

 

Lees de reactie

 

Het bewijs! Federale regering concentreert nog altijd boven Noordrand en spreidt boven Oostrand

Op deze radartrack van donderdag 7 juli 2011 (van 10u5 tot 10u50) is goed te zien tot hoever er boven de Noordrand geconcentreerd op de bocht naar rechts gevlogen wordt. Tot ver voorbij Strombeek, in vogelvlucht maar liefst 8 km van de luchthaven en noch onder, noch langs, noch in het verlengde van enige startbaan. Tevens is goed te zien dat er boven de Oostrand, op de bocht naar links en in tegenstelling tot wat de UBCNA en haar vertegenwoordigers beweren, wel degelijk gespreid gevlogen wordt.

Bekijk de radartrack

Jaarverslag Ombudsdienst 2008-2009

"Dit jaarverslag van de Ombudsdienst 2008-2009 is aanbevolen lectuur. Lees het historisch overzicht van wat het koppel Leterme/Schouppe realiseerde.

Hoe het aandeel van de 25R in de vluchten in 2008-2009 nog steeg. En hoe de ombudsdienst het probleem van de geautomatiseerde veelklagers analyseert.

Lees ook de laatste paragraaf op de laatste pagina. In tegenstelling tot vroeger wordt de Ombudsdienst niet meer bij het beleid betrokken, zelfs niet als waarnemer."

Lees het rapport : http://www.airportmediation.be/nl/docs/jaarverslag%202008-2009.pdf

 

PERSBERICHT ACTIE NOORDRAND 10.5.2011

 ACTIE NOORDRAND EIST DEZELFDE VEILIGHEID VOOR IEDEREEN DIE ROND DE LUCHTHAVEN WOONT

Van bij zijn aantreden als federaal Staatssecretaris voor Mobiliteit maakte Etienne Schouppe van de veiligheid van het vliegverkeer zijn prioriteit.

Het is niet toevallig dat in het luchthavenakkoord van 26 februari 2010 - dat onder zijn impuls tot stand kwam -'veilig vliegverkeer' het eerste van de vijf principes is waaraan de reorganisatie van de vluchtprocedures op Brussel Nationaal moet voldoen.

Lees het ganse persbericht

 

Persbericht Actie Noordrand 1.5.2011

 Actie Noordrand vraagt fundamentele wijziging luchthavenbeleid:

eerlijke verdeling plus afschaffing nachtvluchten

  Afgelopen week werd het vonnis van 14 april bekend gemaakt over wat het ‘oneigenlijk gebruik’ van de landingsbaan 02 wordt genoemd. Vooral het feit dat er schadevergoeding werd toegekend brengt de problematiek van de lawaaihinder van onze nationale luchthaven weer onder de aandacht. De uitspraak van de rechter is om tal van redenen merkwaardig en illustreert het onvermogen ook van de rechterlijke macht om klaar te zien in dit complexe dossier.

Een onbegrijpelijk vonnis

Het vonnis is zelfs onbegrijpelijk moest de rechter mee overwogen hebben dat de klagers in het verlengde wonen van de oudste en breedste start- en landingsbaan van de nationale luchthaven, een piste die zelfs langer is dan de gemiddelde Europese baan. Het is dus onvermijdelijk dat deze mensen meer lawaaihinder krijgen dan omwonenden op plaatsen rond de luchthaven die niet onder een start- of landingsbaan wonen.

De 20/02 loopt bovendien ten oosten van de Brusselse agglomeratie. Als men de filosofie genegen is om zo weinig mogelijk mensen te hinderen dan is dit de uitgelezen baan om dat doel te bereiken. Als enige was de 20/02 dan ook - voorafgaand aan de dramatische politieke beslissing om in 1985 systematisch nachtvluchten te organiseren - toegelaten voor occasionele nachtvluchten.

Want ook al is de 20/02 wat korter dan de parallelbanen 25R (over Diegem) en 25L (over Zaventem): landen en opstijgen tegen de wind in is hierop even veilig als op honderden andere Europese banen van ongeveer dezelfde lengte. Het is bovendien veel veiliger voor de onderwonenden dan landen/opstijgen mét sterke rugwind op de twee 25 banen.

Lees het ganse persbericht

 

Raad van State zegt in pre-advies dat staatssecretaris bijzondere aandacht dient te geven aan de rechten van de omwonenden van de Brusselse luchthaven, aan de gezondheid en aan de bescherming van een gezonde leefomgeving zoals vastgelegd in de Grondwet net als het recht op een privé- en gezindsleven gewaarborgd door de Europese Verklaring van de Rechten van de mens en de Grondwet.... Waar lazen we dat al eerder?

 

Lees het artikel in La Libre

 

 

Geen enkele rechtbank heeft tot op heden het spreidingsplan veroordeeld

Geen enkele rechtbank heeft tot op heden het spreidingsplan veroordeeld. Integendeel het gelijke recht op gezondheid en een gezonde leefomgeving werd keer op keer gekend als grondrecht voor elke burger in de omgeving van de luchthaven. Als het spreidingplan daarentegen al meerdere keer wel is veroordeeld, dan is het juist omdat het geen echte spreiding realiseerde maar omdat het nog concentraties toeliet van van vliegtuiglawaai in de tijd (weekend of nacht) of in de ruimte (boven bepaalde zones). Zou het niet tegen alle rechtsbeginselen zijn van een democratische staat indien de rechtbank zich zou uitspreken tegen gelijke rechten op gezondheid en  een gezond leefmilieu van alle Belgen?

DS 6.6.07

---------------------------------

 

Bekijk hoe het vliegverkeer gedurende 24 uur evolueert boven onze aarde. Indrukwekkend (ieder geel puntje is een vliegtuig). Merk op hoe het vliegverkeer toeneemt bij daglicht.

 http://radar.zhaw.ch/resources/airtraffic.wmv

-----------------------------

INFOFLASH 5.10.2009

DIT IS DE WAARHEID HOE ER GEVLOGEN WORDT BOVEN DE NOORDRAND: DUBBEL GETEISTERD

Op onderstaande tracks, ons bezorgd door de Ombudsdienst, is duidelijk te zien dat de noordrand niet alleen geteisterd word door de vertrekken van Diegem/Zaventembanen 25R/L én van de Oostrandbaan 20 (blauwe lijnen) maar ook door landende toestellen uit het zuiden tot het zuidwesten (rode lijnen). Deze laatsten maken de ronde van Brussel n i.p.v via het zuiden de landingsbanen 25R/L aan te vliegen.

De tracks geven ons een beeld hoe er gevlogen word wanneer het voorziene preferentieel baangebruik gevolgd wordt! Er zijn daarnaast nog talrijke uitzonderingen en afwijkingen, bijna allemaal in het nadeel van de Noordrand.

Track 01 : dagtrack  maandag tot vrijdag

Track 02 : dagtrack  weekend t.t.z zaterdag en zondag.

Track 03 : nachttrack maandag tot donderdag

Track 04 : nachttrack  vrijdag op zaterdag.

Track 05 : nachttrack zaterdag op zondag

Track 06: nachttrack zondag op maandag.

---------------------------------

EISEN VAN DE INWONERS VAN DE NOORDRAND

De inwoners van de Noordrand aanvaarden niet langer om nog bij POLITIEKE RUGWIND overvlogen te worden.

De inwoners van de Noordrand eisen dat op de luchthaven Brussel-Nationaal AERONAUTISCH VEILIG ECONOMISCH EN ECOLOGISCH  wordt gevlogen TEGEN DE WIND IN.

Bekijk de eisen

---------------------------------

Risico nachtvluchten boven Brussel volgens rapport dd 11.5.078 van  franse expert Sofréavia uiterst gering en rationeel verwaarloosbaar;
Crashrisico is in omgeving luchthaven kleiner van één op 2 miljoen 
(van site mobiliteit)

Lees de conclusies

-------------------------

Nieuw onderzoek bevestigt: < 2.5 µm fijnstofvervuiling door vliegtuigconcentratie boven Noordrand, nog eens bovenop Ringvervuiling is wel degelijk dodelijk. Stillere, moderne vliegtuigen zijn overigens wel degelijk veel meer vervuilend want zwaarder

Lees het rapport

-------------------------

Van herhaald, laagfrequent, aanzwellend vooral nachtelijk vliegtuiglawaai krijgt men oncontroleerbare hoge bloeddruk, diabetes en overgewicht. Ook als men NIET ONTWAAKT. En het went NOOIT!

Lees het artikel

-------------------------

HET TOCH AL KWETSBARE SPREIDINGSPLAN WERD NOG VERDER UITGEHOLD

De enige echte objectieve feiten over wat er overblijft van het spreidingsplan

Cijfers aantallen vliegbewegingen volledig jaar 2005 (ongewogen)

Bekijk de maandelijkse verdeling over het jaar 2005

Bekijk de maandelijkse verdeling over het jaar 2006

Bekijk de maandelijkse verdeling over het jaar 2007

 Bekijk de cijfers en de metingen

----------------------------------

De situatie in de Noordrand, eind 2005

In 2003 hebben inwoners uit de noordrand voor de rechter gestaan op het ogenblik dat de Belgische Staat openlijk een concentratiepolitiek boven de noordrand voerde.

Met enige hulp van het Hof van Beroep is de Belgische Staat tot de vaststelling gekomen dat concentratie in een rechtstaat en geciviliseerd land niet grondwettelijk is, heeft zij zichzelf tot doel gesteld een spreidingspolitiek te gaan voeren, en heeft zij zichzelf openlijk volgende criteria opgelegd:

 Lees de volledige tekst

----------------------------------

"De radartracks tonen aan: in de Noordrand worden nog altijd als enige dezelfde mensen DAG én NACHT geconcentreerd overvlogen.
In 2000 werd er overdag ook nog over Brussel gevlogen.
Wie discrimineert sindsdien wie en waarom?"

Bekijk de tracks

  ------------------------

Overzicht beperkingen 27 Europese luchthavens, Brussel Nationaal inbegrepen

De tabel behandelt de restricties geldend in 2005 op Brussel Nationaal en andere Europese luchthavens: 27 in totaal.

Van de 26 andere luchthavens zijn er 16 gesloten gedurende de nacht, en zijn er drie luchthavens met sluitingsuren overdag gedurende het weekend en/of op feestdagen.
Lees de intro en bekijk de tabel

------------------------

Iedereen vaart wel bij een logische verkeersstroom op Zaventem: luchtvaartmaatschappijen, BAC, Belgocontrol, piloten, omwonenden, milieuverenigingen en de politiek

Lees het artikel

Bekijk de volgende kaarten

Huidige vertrek en landingstromen op Zaventem

Andere luchthavens van formaat zoals De Gaulle, Heathrow en Frankfurt hebben - net als Brussel-Nationaal - parallelle Oost-West georiënteerde banen; de laatste twee ook met dwarsbaan. Maar de verkeersorganisatie verschilt er aanzienlijk. Men trekt daar een fictieve lijn tussen de twee parallelle banen. Verkeer van en naar Noordelijk gelegen bestemmingen komt via de bovenste baan binnen en weg, Zuidelijk verkeer via de onderste.

Vertrek en landingsstromen  naar analogie met andere luchthavens

Oplossingen om de vliegtuighinder te spreiden bestaan.  In Sydney (Australië) werkt de luchthaven in een strak reglementair kader, waarin VERPLICHT gespreid wordt met inlassing van rustperiodes voor elke regio rond de luchthaven. Kunnen we na het KIWI model voor de sociale zekerheid niet het KANGOEROE model toepassen voor de luchthaven?
Welke politieker neemt de moed op om op een logische manier een billijk spreidingsplan naar Australisch model, uit te werken voor Zaventem

Vliegschema Sidney

 

Een wakend oog op het luchthavenbeleid

Het spook van de concentratie waart nog steeds door de Noordrand

Boreas is de vereniging die Actie Noordrand en Daedalus in zich draagt

 

U kan uw bijdrage leveren aan een eerlijke spreiding door lid te worden van de opgerichte VZW BOREAS.

1 november 2002. Een datum die in het collectieve Noordrandgeheugen gegrift zal blijven als de datum waarop – bovenop de heimelijk doorgevoerde dagconcentratie - 80% van alle nachtvluchten geconcentreerd werd in de Noordrand: de dichtstbevolkte zone naast het Brussels Gewest en rond de Nationale Luchthaven. 37 vliegtuigen op een paar uren tijd waren geen uitzondering. Dankzij de onvermoeibare inzet van vele vrijwilligers werd de 100% concentratie vermeden en omgebogen tot het spreidingsplan Anciaux. Voor de gemeenten vanaf Meise betekent dit een flinke verbetering en een leefbare situatie. Diegem, Haren, Koningslo, Grimbergen en Wemmel blijven echter tot op vandaag het slachtoffer van een verdoezelde concentratiepolitiek: de spreidcentratie.

Lees meer

is de toekomstgerichte vereniging die Actie Noordrand en Daedalus in zich draagt.

U kan uw bijdrage leveren aan een eerlijke spreiding door lid te worden van de opgerichte VZW BOREAS.

Onze acties kosten (spijtig genoeg) geld !

De vzw Boreas werd met behulp van ledenbijdragen van talrijke Stemtent-bezoekers in de zomer van 2004 opgericht. Ze maakt met name de samenwerking mogelijk met de gemeentes, die zo kunnen bijdragen in de kosten van juridische acties.

Want de gerechtelijke procedures die we (moeten) voeren om de belangen van elke inwoner van de Noordrand te verdedigen tegen een luchthaven die koste wat kost wil groeien, worden weliswaar zeer grondig voorbereid door specialisten die dit vrijwillig doen, maar de erelonen van de advocaten moeten betaald. Dat kost helaas veel geld. Daarom kunnen we elke financiële steun goed gebruiken.U kan uw bijdrage leveren aan een eerlijke spreiding op twee manieren:

U wordt vandaag nog lid van onze vzw Boreas door 25 € te storten op onze rekening
IBAN Nr : BE13-8335-4360-4939

BIC : GKCCBEBB
vzw Boreas
1853 Strombeek,

Met vermelding van uw adres en 'lidgeld 2014'

Ofwel stort u gewoon een steunbijdrage op hetzelfde rekeningnummer maar nu met de vermelding ‘steunbijdrage sympathisant’.
Alle bijdragen worden vanzelfsprekend discreet behandeld.

Op http://www.actie-noordrand.be/ vindt u onder Boreas regelmatig een overzicht van inkomsten en uitgeven.

Lees meer

Sinds 19.4.2001 verplichtten regeringen (Vlaams en Federaal) vliegtuigen naar Z en ZO met wijde bocht eerst boven Grimbergen te vliegen.

Lees brief van Biac

--------------------------------

Na een putsch van de Brusselse politici werd in 1974 een eerste spreiding ingevoerd door middel van een pakket Chabertroutes (sommige over Brussel, andere over de Noordrand), waardoor Brussel ontlast werd tijdens de drukke weekdagen.
 
De toenmalige spreiding werd door de Brusselse politici stapsgewijs omgebogen in een concentratie over de Noordrand.

Lees de update Mei 2005

-----------------------------

Nieuwe maatregelen ter bestrijding van lawaaierige vliegtuigen worden van kracht op de luchthaven Brussel-Nationaal op 31 oktober 2004

Lees persbericht

------------------------------

 

Wilt u automatisch de weerberichten en weersomstandigheden?
Bel Meteo Belgocontrol 02/206.25.25 - 1 of 2 volgens taal.
----------------------------------

SAMENVATTENDE HISTORIEK PROBRU

Minister Durant heeft een werkvergadering georganiseerd met  vertegenwoordigers van alle bewonersgroepen die op dat ogenblik op haar Kabinet bekend waren (dus enkel UBCNA, Wakker Tervuren en Bruxelles Air Libre, ... ? Niemand van de Noordrand want daar verdroeg men zonder morren 35% van de dagvluchten en 47% van de nachtvluchten die gespreid over de Noordrand vlogen ... Lees Historiek

-------------------

Zo startte Actie Noordrand zijn  Politieke Lobbying in 2002

Petitie Actie Noordrand juni 2002.

HALT AAN HET TOENEMENDE VLIEGTUIGLAWAAI NU!

Actie.Noordrand met inwoners uit MEISE - GRIMBERGEN - VILVOORDE - WEMMEL - MACHELEN protesteren tegen het toenemende vliegtuiglawaai ten noorden van Brussel.

Als inwoner van onderstaande gemeenten kunnen wij niet akkoord gaan met de huidige beslissing om alle nachtelijk vliegverkeer over onze hoofden te sturen.

Deze concentratie naar de Noordrand, die een discriminatie is, mag niet doorgevoerd worden.

DAAROM EISEN WIJ, ZOWEL VOOR DAG- ALS NACHTVLUCHTEN, DE AFSCHAFFING VAN DE CONCENTRATIE EN DE AFSCHAFFING VAN "DE RONDE VAN BRABANT".

(Petitie Actie Noordrand juni 2002, ondertekend door 7.000 inwoners van de Noordrand, overhandigd aan toenmalig minister Durant en door de toenmalige werkgroep rond de luchthaven ProBru totaal genegeerd.)

----------------------

Citaten

Socialisten verrotten achter rijkgevulde tafels in het luchthavengebeuren

"Alsof het nog niet erg genoeg zou zijn dat de oude garde van die partij zo goed voor zichzelf gezorgd heft dat ze nu overal zit te verrotten achter rijk gevulde tafels in het luchthavengebeuren, de academische wereld, het gouverneurschap of het nationale bankwezen, heeft de nieuwe garde blijkbaar nog altijd niet door dat ook zij zoetjesaan van teletubbies tot pokémonsters verworden zijn."

Marc Didden, De Morgen dd vrijdag 30 januari 2009.

----------------------

Dovemanskroon

Die zich de overweldiging als onweer liet gebeuren

die uit boeken tekens en gebaren, stopsignalen, 'af!' tegen de valse vechthond van de buren, zich teweerstelde,

die 'halt' riep, 'ho', 'niet verder', die tabellen controleerde en bewezen schema's,

zijn paniek werd en niets anders, daaraan genoeg, koptelefoon, dovemanskroon, de stad is een decor, autoriteit een waan, het einde van de vlucht,

die zich zijn wanhoop gunde, die verdween,

steekt op de hand, volhardt.

Marc Boog
(1970, kreeg in 2006 de Nederlandse VSB-poëzieprijs voor 'De encyclopedie van de grote woorden'.)

Illustratie: een vliegtuigverkeersleider op de tarmac met koptelefoon

----------------------

Citaat voor actievoerders die het actievoeren moe worden en de moed laten zakken


"Kent u dat verhaal van de olifant die jarenlang aan de ketting gelegen heeft en die uiteindelijk de hoop opgeeft? Vanaf het moment dat de hoop is verdwenen kunnen de eigenaars volstaan met een slap touwtje om hem te controleren, bij gebrek aan hoop wordt de ketting overbodig."

(Denita, zwarte studente aan Wayne University, USA)."

"The greater your achievements, the less satisfactory your personal and domestic life will be"

(Saul Bellow in More Die of Heartbreak).

MISVATTINGEN EN BEKWAME MENSEN

"Er is geen misvatting hoe monsterlijk ook of ze wordt verdedigd door zeer bekwame mensen. Stel u een congres voor van eminente beroemheden zoals More, Bacon, Grotius, Pascal, Cromwell, Bossuet, Montesquieu, Jefferson, Napoleon, Pitt enz. Het resultaat? (De encyclopedie van Misvattingen.Lord Acton).

 

moet je psychopaat zijn om politicus te kunnen zijn?

Cfr de standaard 15.6.2006

"Verhoor zet verdachte klem in eigen leugens"

"Er is maar een soort verdachte dat aan dit stramien ontsnapt: de psychopaten. Zij zijn de nachtmerrie voor ondervragers. Ze vertellen niets, bekennen nooit en zijn immuun voor leugendetectie. Om hen te klissen is een verpletterende materiële bewijslast nodig."
 

-----------------

Cliquer ici et Soutenez Actie Noordrand, Daedalus et Boreas