Motie van de Gemeenteraden van de Noordrand inzake Vliegtuigdossier

 

 

Gelet op de de laatste gebeurtenissen in het vliegtuigdossier roept de gemeenteraad de Vlaamse en de Federale regering op om spoedig de nodige maatregelen te nemen of ervoor te zorgen dat deze worden genomen, die moeten leiden tot een rationeel evenwicht tussen de volgende parameters:

Stabiliteit luchthaven als economische /tewerkstellingspool;

Gecontroleerde groei luchthaven;

Zekerheid over maximale belasting voor de omwonenden;

Lange termijn leefbaarheid van de luchthavenomgeving;

Minimalisering medische kosten/gezondheidsschade;

Minimalisering van de onteigenings- en isolatiekost, bouwbeperkingen/planschade;

Juridische stabiliteit;

Politiek verdedigbare oplossing;

 

Lees motie Meise

 

Lees motie Grimbergen

 

Lees motie Vilvoorde

 

Lees motie Diegem

 

Lees motie Wemmel