EISEN VAN DE INWONERS VAN DE NOORDRAND

 

Grimbergen, Meise en Wemmel zijn NIET gelegen in het verlengde van enige start- of landingsbaan, liggen ten N en NW van de luchthaven en zijn zon 7.5 15 km verwijderd van de luchthaven.

 

Het natuurlijk, redelijk en leefbaar aandeel van deze Noordrandgemeenten zijn de vluchten naar en van het N (Nik = oa alle vluchten die via Schiphol vertrekken en naar de Scandinavische landen) en NW (Helen = oa alle vluchten die via London vertrekken) wat reeds 20 25% van alle opstijgende vluchten is bij westen-/zuidwestenwind.

 

De inwoners van de Noordrand aanvaarden niet langer om nog bij POLITIEKE RUGWIND overvlogen te worden.

De inwoners van de Noordrand eisen dat op de luchthaven Brussel-Nationaal AERONAUTISCH VEILIG ECONOMISCH EN ECOLOGISCH  wordt gevlogen TEGEN DE WIND IN.

 

De inwoners van de Noordrand eisen dat alle banen gelijkwaardig worden uitgerust en dat bij westen-/zuidwestenwind de opstijgende en landende vluchten gelijkmatig-afwisselend worden verdeeld over de banen 20, 25R en 25L en dat bij oosten-/noordoostenwind de opstijgende en landende vluchten gelijkmatig-afwisselend worden verdeeld over de banen 02, 07R en 07L.

 

De inwoners van de Noordrand aanvaarden niet langer dat niet alleen bij westen-/zuidwestenwind (+/- 66% van de tijd) maar daarbovenop ook nog tot 7 knopen oosten-/noordoostenwind (+/-  22%van de tijd) baan 25R als quasi exclusieve startbaan wordt gebruikt en enkel boven 7 knopen oosten-/noordoostenwind (+/- 11% van de tijd) de opstijgende en landende vluchten op de banen 02, 07R en 07L worden georganiseerd.

 

 

De inwoners van de Noordrand aanvaarden niet langer om door POLITIEKE OMLEIDINGROUTES overvlogen te worden.

De inwoners van de Noordrand eisen dat op de luchthaven Brussel-Nationaal vanaf elke baan de VLIEGROUTES RECHTSTREEKS NAAR BESTEMMING EN EFFECTIEK GESPREID worden georganiseerd

 

Boven de Noordrandgemeenten op meer dan 7.5 km van de luchthaven horen enkel twee effectief van elkaar gescheiden vliegroutes thuis die elk maximaal 10 15% van alle opstijgende vluchten verwerken: de vliegroute naar het N (Nik) en de vliegroute naar het NW (Helen).

De route naar het W (Denut) ook goed voor 10 15% van alle opstijgende vluchten hoort in functie van zijn bestemming thuis boven de relatief dunbevolkte zone in het noordelijk deel van het Brussels Gewest: rangeerstation van Schaarbeek, Koninklijk domein, Laerbeekbos, Heizelpaleizen, .

De route naar het ZW/Z (Civ) ook 10 15% van alle opstijgende vluchten hoort in functie van zijn bestemming thuis boven de relatief dunbevolkte Brusselse Kanaalzone.

Het is ook evident dat ook s nachts de vluchten naar het ZO/O (Hul) een bocht naar links nemen en geen 20 km worden omgeleid in een bocht naar rechts over de Noordrand.

De inwoners van de Noordrand accepteren geen politiek omgeleide vluchten meer.

Een betere spreiding van de vliegroutes naar het ZO/O (Hul) ten voordele van de inwoners van de Oostrandgemeenten past in dezelfde filosofie: vlieg zo rechtstreeks mogelijk naar de bestemming want dit geeft niet alleen economische voordelen voor de luchtvaartmaatschappijen (minder verbruik, minder motoronderhoud, ) maar ook ecologische voordelen (minder geluid door minder bochtenwerk, minder uitstoot door minder bochtenwerk en korter traject) en gezondheidsvoordelen voor de omwonenden die niet meer overbelast worden en zelfs voordelen qua juridische stabiliteit (cfr. conformiteit met de Grondwet en EVRM).

 

De inwoners van de Noordrand aanvaarden niet langer de overlast die overdag en s nachts in deze Noordrandgemeenten te wijten is aan de systematische en kunstmatige politieke omleiding van de vliegroutes (dag en nacht) naar het W (Denut), ZW/Z (Civ) en (nacht) naar het ZO/O (Hul) in een kilometerslange omleidingsbocht rond het Brussels Gewest over deze Noordrandgemeenten. De Noordrandinwoners kreunen onder deze onnatuurlijke, onredelijke, onleefbare en bovendien economisch en ecologisch onverantwoorde bijkomende belasting van nog eens 20 25% van alle opstijgende vluchten bovenop hun geografisch verantwoorde belasting die reeds 20 25% van alle opstijgende vluchten bedraagt. Deze inwoners krijgen dus minstens het dubbele van hun normaal aandeel in de lasten van de luchthaven want ook de landende vluchten worden overdag en s nachts kunstmatig over hun woongebied omgeleid. Kijk naar de radartracks en zie waar 90% van de tijd zowel landende als opstijgende vluchten vliegen: de Noordrand!

 

Radartracks Dag en Nacht

 

De Noordrand ligt ten N en NW van de luchthaven NIET in het verlengde van enige start- of landingsbaan en wordt S NACHTS GECONCENTREERD OVERVLOGEN TOT EN MET WEMMEL (MEETPUNT 14) door de routes naar Helen (NW), Denut (W), Civ (ZW/Z) en Hul of subbakens Sopok, Lno, Pites, Spi (ZO/O). Enkel de nachtelijke (verschillend van de dagprocedure) route naar Nik (N) gaat rechtstreeks naar bestemming.

Dat de Noordrand, ten N en NW van de luchthaven NIET in het verlengde van enige start- of landingsbaan, niet overvlogen wordt door landende vliegtuigen (rode lijnen eveneens grotendeels omgeleid) is ook een fabel die u graag gelooft.

 

 

De Noordrand ligt ten N en NW van de luchthaven NIET in het verlengde van enige start- of landingsbaan en wordt OVERDAG GECONCENTREERD OVERVLOGEN TOT EN MET WEMMEL (MEETPUNT 14) door de routes naar Helen (NW), Denut (W), Civ (ZW/Z). Enkel de route naar Nik (N) gaat (evenwel na een ruimere bocht dan s nachts) rechtstreeks naar bestemming.

Dat de Noordrand, ten N en NW van de luchthaven NIET in het verlengde van enige start- of landingsbaan, niet overvlogen wordt door landende vliegtuigen (rode lijnen eveneens grotendeels omgeleid) is ook overdag een fabel die u graag gelooft.

Bekijk ook de 12 eisen van de Noordrand