DE 12 EISEN VAN ACTIE NOORDRAND

 

 1.  Vanaf 2008 onmiddellijke beperking aantal nachtvluchten tot strikte behoefte van het afgeslankte DHL (4380 bewegingen per jaar)

 2. Geleidelijke afschaffing van nachtvluchten tussen 23 en 07 u over drie jaar

 3. Een 8 uurse nacht van 23 h tot 07 h voor alle omwonenden van de luchthaven (en dus niet alleen, zoals door Brussel gevraagd het verlengen van de ‘operationele nacht’ van BAC)

 4. Een plafond op de dagvluchten van 250 000 bewegingen per jaar

 5. Gebruik van alle start/landingsbanen die gelijkwaardig moeten worden uitgerust, niet om de capaciteit te verhogen maar om een gelijke behandeling van alle omwonenden mogelijk te maken

 6. Steeds consequent vliegen tegen de wind in waarbij de ICAO windnormen (5kt rugwind/15 kt zijwind) voor alle banen van toepassing zijn

 7. Steeds rechtdoor opstijgen tegen de wind in tot 1700 voet en dan rechtstreeks richting baken van bestemming (baken te kiezen op voldoende afstand van de luchthaven om secundaire concentraties te vermijden), per bestemming minstens drie gespreide routes, maw afschaffen van alle omleidingsroutes

 8. Uitbreiding van de toepassing van de ongewijzigde Brusselse geluidsnormen op de omwonenden van de drie gewesten.

 9. Een onafhankelijk controle organisme voor meting/sanctionering van de hinder veroorzaakt door het vliegverkeer.

 10. Aanpak van de geluidsoverlast aan de bron dmv exploitatiebeperkingen in plaats van onteigening of isolatie. Het eerste is gezien de zeer hoge bevolkingsdichtheid in de geviseerde gebieden niet realistisch zeker langs de westkant van de luchthaven. Geluidsisolatie is of ineffectief en als het wel effectief is is het gevaarlijk owv vervuiling binnenshuis pollutie. Bovendien worden tuinen, winkelstraten en speelpleinen in de streek waar huizen werden geďsoleerd de facto onbewoonbaar.

 11. Afbouw van low cost-, cargo- en charteractiviteit op Brussel National Airport.

 12. Een gelijke behandeling van alle omwonenden van de luchthaven, rekening houdend met de afstand van de luchthaven en/of de as van een start/landingsbaan.