Beste Noordrand-inwoner,

 

Dit is niet meer om mee te lachen!

Minister Gilkinet heeft een studie laten maken over alternatieve vliegschema's. Het studiebureau Envisa heeft alle wensen van Brussel en de Oostrand ingewilligd maar helemaal niets van de Noordrand.

 

Met een achterlijke evaluatiemethode, waarvan men al meer dan 20 jaar weet dat ze niet werkt, verkondigen ze schaamteloos dat een totale concentratie boven de Noordrand het minste hinder geeft. Ze doen alsof het niet uitmaakt dat je per dag 200 of 400 vliegers boven je kop krijgt. De Noordrand als concentratiekamp!

 

De franstalige pers heeft hier uitvoerig over bericht, met het kaartje van de concentratie erbij.

 

 

https://www.lalibre.be/regions/bruxelles/2022/06/03/nuisances-sonores-de-laeroport-bruxelles-national-14-scenarios-pour-sortir-de-la-crise-ES75FWUCHVHPJPBK7FY62GCCPY/

 

https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/nuisances-sonores-de-l-aeroport-bruxelles-national-14-scenarios-pour-sortir-de-la-crise-6299e0d9d8ad5865ff57f1ee

 

Het is merkwaardig dat de nederlandstalige pers er zeer weinig over bericht, enkel Knack en enkel op hun webstek. Hebben ze iets te verbergen?

https://www.knack.be/nieuws/belgie/brussels-airport-nieuwe-studie-toont-omwonenden-scenarios-rond-geluidshinder

 

 

Wat kun je zoal doen?

 

Je kunt ernaar kijken en afwachten wat het wordt. Het resultaat is voorspelbaar: als weldra het vliegverkeer op peil is, krijg je per dag zo'n 400 vliegers boven je kop. Dag- en nacht, 7 dagen op 7. In 2002 deed men dat alleen voor de nacht, nu voor dag- en nacht. Je oortjes zullen nogal tuiten.

 

Je zou ook de ganse Vlaamse politiek kunnen alarmeren dat het zeer erg is welke snode plannen ze zoal voorstellen.

Voorkomen is beter dan genezen. En de politiekers die door ons verkozen werden en door ons via belastingsgeld betaald worden mogen toch wel eens een goed woordeke doen voor ons.

Sussende woorden zijn niet genoeg, die kregen we in 2002 ook massaal te horen: dat het beter wordt, enz... Niks van aan.

Spreiding moet er blijven. Vergeet niet dat Brussel de eerste was die in 1973 van spreiding profiteerde door het opsplitsen van de routes. De Vlaamse Rand heeft toen zijn deel genomen, maar we willen ook niet meer dan een rechtmatig deel van de vluchten.

 

Lokaal informeren bij uw burgemeester en uw Schepen van Leefmilieu.

 

Vlaams minister van Omgeving, ... Mevrouw Zuhal Demir: kabinet.demir@vlaanderen.be

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Vlaamse Rand, ... De Heer Ben Weyts: kabinet.weyts@vlaanderen.be

 

Vice-eersteminister en minister van Mobiliteit: Georges Gilkinet: info@gilkinet.fed.be

Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: Frank Vandenbroucke: ?info@vandenbroucke.fed.be

Vice-eersteminister en minister van Overheidsbedrijven (luchthaven is daarbij), ... Petra De Sutter: petra.desutter@desutter.fed.be

 

Het zou goed zijn dat al te doen voor 20 juni, dag waarop de Staten Generaal hierover bijeenkomt. Daarna is natuurlijk ook nog nuttig.

 

U bent vrij om te kiezen...

 

Vriendelijke groeten,

Voor Actie-Noordrand en Boreas vzw.

Roger Vermeiren

 

Het rapport Envisa

 

 

 ÉTUDE DÉFINITIVE RELATIVE AUX INCIDENCES DE L’EXPLOITATION DE L’AÉROPORT DE BRUXELLES-NATIONAL SUR L’ENVIRONNEMENT, POUR CE QUI CONCERNE LES NUISANCES SONORES

 

Étude des impacts sur l'environnement en ce qui concerne la pollution sonore - Rapport du Chapitre 1

Etude des impacts sur l'environnement en ce qui concerne la pollution sonore - Rapport du Chapitre 2

Chapitre 3 : Nouvelle cartographie et scénarios alternatifs

Scénario 9 : Nouvelles trajectoires proposées pour les départs sur la piste 25R  vanaf blz 270 van dit chapiter.

Analyse door de ombudsdienst van de ENVISA-studie betreffende de milieu- en geluidshinder van de exploitatie van de Luchthaven van Brussel-Nationaal.

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------

VERHUIST U, of gebruikt u een NIEUW EMAILADRES, laat het ons weten met een berichtje naar: info@actie-noordrand.be

WENST U LIEVER GEEN EMAILS MEER TE ONTVANGEN van Actie Noordrand, dan kan je: uitschrijven