Onze rekening


Financier mee de werking van de vzw Boreas, wordt steunend lid.

Wie de werking van de vzw Boreas wil steunen, die zich ten dienste stelt van Daedalus en Actie Noordrand kan zijn
- bijdrage (minstens 25 euro) storten


 IBAN Nr : BE13-8335-4360-4939

BIC : GKCCBRBB

 op naam van Boreas

Rijkendalstraat 12, 1853 Strombeek - met vermelding: steunend lid.

 

Wij gebruiken deze gelden o.a. om affiches te drukken, cd's te produceren, onze website uit te bouwen, persconferenties te organiseren, persdossiers samen te stellen, presentaties te produceren enz. maar vooral om juridische acties te financieren. Veel wordt door vrijwilligers gedaan maar advocatenkosten blijven een zware post, die licht wordt als velen ze delen.

Alle stortingen worden met een vanzelfsprekende discretie behandeld.

Het bestuur van de vzw  beslist over prioriteiten waarin ge´nvesteerd moet worden en legt hierover regelmatig verantwoording af door inkomsten en uitgaven regelmatig te publiceren op de website.

Als wij van de politiek Openheid van Zaken vragen geven we zelf het goede voorbeeld!