BIAC MILIEUVERGUNNING


Datum

Overzicht

 

Milieuvergunning Biac

Aanpassing Milieuvergunning 11/09/2008 : Nieuwe vergunning Provincie Brabant BAC stipuleert 16.000 nachtbewegingen p.j. met een maximum van 5.000 vertrekken

Ministerieel besluit 06/02/2009 tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 2004 betreffende het beheer van de lawaaihinder op de luchthaven Brussel-Nationaal

 

Nota bij de tekst van deMilieuvergunning Biac

28/02/2005

De Standaard, Le Soir en La Libre - 28/02/2005 : BBL naar Raad van State tegen milieuvergunning Zaventem in procedure ten gronde die theoretische geluidsniveaus wil laten vervangen door piekgeluiden.

31/12/2004

Het Volk - 31/12/2004 : BBL schorst beroep RvState ook op tot tekst milieuvergunning zelf geanalyseerd is.

31/12/2004

De Standaard - 31/12/2004 : Minister Peeters' milieuvergunning: plafond 25.000 nachtvluchten, afbouw na vage studie BIAC, vliegroutes en -procedures naar federale regering, geen hinder per individu

30/12/2004

De Morgen/De Standaard/GaVA 30/12/2004 : Minister Peeters handhaaft plafond 25.000 nachtvluchten en hoopt (sic!) dat bewonersgroepen geen procedure bij RvS aanspannen.

13/09/2004

Persbericht Vlaams Blok - 13/09/2004 : Deze in zgn. 'medebewind' werd afgeleverd, Blok diende dus motie in.

30/08/2004

 Vragen provincieraad aan bestendige deputatie ivm milieuvergunning Biac.

08/2004

Mails Augustus 2004 : Op 30.8 informeert provincie raadsleden en gemeentes over economie en gezondheidsstudie, nadat beroepstermijn milieuvergunning verstreek!.

28/08/2004

De Standaard Online - 28/08/2004 : Ook Wezenbeek Oppem tekend beroep aan tegen Biac - milieuvergunning.

25/08/2004

De Standaard Online - 25/08/2004 : Steeds meer bezwaren tegen milieuvergunning: Nu ook bewonersgroepen van Steenokkerzeel tot Tervueren.

23/08/2004

Tijd Online - 23/08/2004 : Actie Noordrand tekent beroep aan bij Vlaamse regering tegen milieuvergunning.

23/08/2004

Persdinformatie - 23/08/2004 :Wemmel, Herent, Meise, Brussel - Gewest en acht actiegroepen tekenden naast BBL beroep aan tegen milieuvergunning.

23/08/2004

Persbericht BBL - 23/08/2004 : BBL wil geleidelijke afbouw nachtvluchthinder naar WHO-niveau, plafond nazicht, max. geluidspieken en nachtvluchtvrije zaterdag.

23/08/2004

De Standaard Online - 23/08/2004 : Beroepers Noordrand eisen eerst milieurapport (MER) voor er milieurvergunning gegeven wordt en willen beperking hinder per individu.

19/08/2004

Het Laatste Nieuws Online - 19/08/2004 : Huytebroeck (Ecolo BXL): Beroep tegen spreidingsplan en afgifte milieurvergunning bij rechtbank eerste aanleg.

11/08/2004

De Zondag - 11/08/2004 : Olbrechs: vier gedeputeerden (SPa en VLD) stemden wel degelijk do 8 juli in extremis streng voorstel CD&V-depute ivm milieuvergunning weg.

01/08/2004

Uw Reactie - 01/08/2004 : De Uiteindelijke beslissing ivm milieuvergunning werd uitsluitend door SPa en VLD goedgekeurd, CD&V stemde tegen.

27/07/2004

Uw reactie - 21/07/2004 : Milieuvergunning Biac geen keuze tussen economie en ecologie (crf gouv. De Witte), wel keuze voor wie wel en niet slachtoffer wordt. Steun de beroepsprocedure van uw gemeente of zet uw gemeente aan om alsnog mee te gaan in deze procedure. 

21/07/2004

Milieuvergunning Biac geen keuze tussen economie en ecologie. Steun de beroepsprocedure van uw gemeente of zet uw gemeente aan om alsnog mee te gaan in deze procedure.

20/07/2004

Uw reactie - 20/07/2004 : Milieuvergunning verbijsterd des te meer als we zien hoeveel tijd/energie splitsing Halle/Vilvoorde krijgt tegen lawaaihinder luchthaven.

19/07/2004

Uw reactie - 19/07/2004 : 6.000 bezwaarschriften zomaar eventjes terzijde gelegd. Alleen economische en politieke belangen tellen. Overschrijding WHO-norm kan nog altijd.

16/07/2004

Tijd - 16/07/2004 : Frequentie is voor omwonenden het enige controleerbare en niet te manipuleren gegeven, overheid werkt liever met globale quota count.

16/07/2004

Le Soir Online - 16/07/2004 : Wemmel gaat net als Meise in (niet opschortend) beroep tegen milieuvergunning Biac: Schadelijk voor gezondheid burgers en gemeenten

15/07/2004

Het Nieuwsblad - 15/07/2004 : Meise verduidelijkt waarom het in beroep gaat tegen milieuvergunning.

14/07/2004

De Morgen Online - 14/07/2004 :Ook stad Brussel in beroep tegen milieuvergunning Biac, tijdens openbaar onderzoek was volgens Brussel slechts sprake van periode van 5 jaar.

13/07/2004

Uw reactie - 13/07/2004 : De windnorminformatie in de milieuvergunning is achterhaald: Voor 02/20 overdag 0 knopen en niet 5 knopen rugwind en 15 knopen zijwind.

12/07/2004

Uw reactie - 12/07/2004 : Quotum nacht 2003: 46.666, huidige vloot heeft slechts 56.000 nodig voor 25.000 nachtvluchten, waarom dan quotum van 84.000 in milieuvergunning.

12/07/2004

Uw reactie - 12/07/2004 : Reactie uit Diegem op reactie gouverneur bewonersmails: Het is hier onmenselijk, onleefbaar, men heeft het recht te klagen, dit is foltering.

12/07/2004

Uw reactie - 12/07/2004 : Politiek is wel degelijk rot en provincie draagt hiertoe bij. Uw rol is niet federaal schaakspel op te lossen maar burgers te beschermen.

11/07/2004

Uw reactie - 11/07/2004 : Heroverweging milieurapport gebeurt na M.E.R. sonder openbaar onderzoek, geen inspraak van omwonenden, Biacstudies: Biac rechter & partij.

11/07/2004

Uw reactie - 11/07/2004 : Gemeente Meise moet in beroep gaan tegen nieuwe milieuvergunning BIAC, federale regering engageerde zich reeds voor uitbreiding Biac en DHL.

10/07/2004

Persinformatie - 10/07/2004 : SP.a Spirit haalde het in Brussel (nog) niet met wijzigingen regeringovereenkomst, milieuvergunning Biac kan niet voor Brussel.

09/07/2004

Uw reactie - 09/07/2004 : Het is zinloos Biac te vragen het lawaai te verminderen als men tegelijk de deur opnzet voor het verhogen van de vliegfrequentie.

09/07/2004

Mail - 09/07/2004 : Reactie Gouverneur De Witte Bestendige Deputatie op vele tientallen mails nav nieuwe milieuvergunning Biac.

09/07/2004

Persmededeling Groen! - 09/07/2004 : Volksgezondheid moet norm zijn in vergunningsbeleid luchthaven.

09/07/2004

Perscommunique - 09/07/2004 : Acht actiegroepen Brussel en Oostrand veroordelen milieuvergunning.

09/07/2004

De Morgen -  09/07/2004 : Nachtvluchtenplafond kan in nieuwe milieuvergunning Biac nog opgetrokken worden, Best. Deputatie VL.Brabant buigt voor eisen DHL.

09/07/2004

Persinformatie Online - 09/07/2004 : Actiegroepen Brussel en Oostrand hebben zelfde bezwaren tegen milieuvergunning als Noordrand.

09/07/2004

VRT Online - 09/07/2004 : Milieuvergunning kan alle kanten uit, is eerder exploitatievergunning zoals persbericht Bestendige Deputatie abusievelijk schreef.

09/07/2004

De Standaard Online - 09/07/2004 : Dun plafond op nachtvluchten, alleen wegvallen van 90 dB norm van discriminerende contour ipv concentrische cirkels is goede zaak. Gaat Biac nu wel ineens investeren in lawaaibeperking en spreiding.

08/07/2004

Uw reactie - 08/07/2004 : Mr, Olbrechts, U heeft toch ook de gemeente Meise gekend ? Ik woon er nu ook al meer dan 20 jaar, en zie duidelijke de verloedering op akoestisch vlak. Mr Dewitte, U verdedigt toch het welzijn van de hele provincie ?

08/07/2004

Persbericht van de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant ivm toekenning nieuwe milieuvergunning Biac  met bijzondere voorwaarden - 08/07/2004

08/07/2004

Persinformatie - 08/07/2004 : Milieuvergunningsmodaliteiten zogenaamd afhankelijk van afloop onderhandelingen koeriersbedrijf DHL.

08/07/2004

Persinformatie - 08/07/2004 : Ook Wakker Tervuren protesteerd tegen verhoging nachtvluchtenplafond met 4.000 vluchten en behoud QC en geluidshoeveelheid.

08/07/2004

Persinformatie - 08/07/2004 : Vakbonden DHL reageren afwachtend omdat volgens hen akkoord met DHL nog niet zeker is: Dan nemen nachtvluchten toe.

08/07/2004

Persinformatie - 08/07/2004 : Freudiaanse verspreking in persbericht Bestendige Deputatie zegt waarheid: Exploitatievergunning voor Biac ipv milieuvergunning.

08/07/2004

Le Soir Online - 08/07/2004 : UBCNA: Milieuvergunning stelt geen enkele voorwaarde voor uitbating Biac komende 20 jaar.
  BD kon geen definitieve milieuvergunning afleveren vanwege de verkiezingen en omdat Steve Dubois pas in September bemiddelingsrapport overmaakt.

27/05/2004

Persinformatie - 27/05/2004 : Leuvense rechtbank eerste aanleg verklaart aanvraag Brussels gewest tot nieuw openbaar onderzoek ivm milieuvergunning Biac ongegrond. Milieu/Gerecht/Luchtvaart/Provincies/Brureg/Gewesten.

05/06/2004

Website Durant  - 05/06/2004 : Durant zet op website puntjes op de ' I ' over nieuwe exploitatievergunning Biac van de federale regering.

30/03/2004

Provincieraad - 30/03/2004 : Groen! interpelleert tijdens provinciraad ivm milieuvergunningsaanvraag Biac

16/03/2004

Persbericht Bestendige Deputatie - 16/03/2004 : Olbrechts: Dag- en nachtvluchten Brussels gewest wordt geraadpleegd, WHO-norm en gemeenschappelijke normen, geldig voor iedereen.

16/03/2004

Persinformatie - 27/05/2004 : Leuvense rechtbank eerste aanleg verklaart aanvraag Brussels gewest tot nieuw openbaar onderzoek ivm milieuvergunning Biac ongegrond. Milieu/Gerecht/Luchtvaart/Provincies/Brureg/Gewesten.

10/03/2004

Persartikel - 10/03/2004 : gemeente Tervuren diende geen bezwaarschrift in, I.T.T gemeente Wemmel, Meise, Grimbergen en Vilvoorde.

07/03/2004

De Standaard - 07/03/2004 : Duizenden bezwaren tegen BIAC.

05/03/2004

Machelen - 05/03/2004 : Advies college van burgemeester en schepenen milieuaanvraag Biac

05/03/2004

Persbericht - 05/03/2004 : Belga herneemt niet dat minstens 3.000 bezwaren plafonnering van de dagvluchten bevatten.

27/02/2004

De Standaard Online - 27/02/2004 : Vrijdag al meer dan 3.000 bezwaarschriften en petities, faxen en mails moeten nog geteld.

27/02/2004

Persartikel - 27/02/2004 : Artsen willen betrokken worden bij opstellen milieunormen en gesprekken expansieplannen DHL.

24/02/2004

Bezwaarschrift Wemmel - 24/02/2004 : Bezwaarschrift Gemeente Wemmel ivm exploitatievergunning Biac.

23/03/2004

Bezwaarschrift Vilvoorde - 23/02/2004 : Bezwaarschrift Gemeente Vilvoorde ivm exploitatievergunning Biac.

23/02/2004

Persartikel - 23/02/2004 : Bezwaarschrift Grimbergen; Aantal nachtvluchten mag onder geen beding verhoogd worden.

23/02/2004

Persbericht - 23/02/2004 : Brussels Inter-Environnement wil dat Brusselse gemeenten gehoord worden ivm milieuvergunningsaanvraag BIAC.

20/02/2004

Kerk en Leven - 20/02/2004 : Laatste dag voor indienen bezwaren 26 februari 2004.

19/02/2004

De Standaard Online - 19/02/2004 : NU al 1.500 bezwaren binnen in Machelen dat in advies ook over baangebruik, spreiding lasten en frequentie vluchten spreekt.

19/02/2004

De Streekkrant - 19/02/2004 : Meise bijt spits af met bezwaar tegen Biac.

18/02/2004

Persconferentie Gosuin - 18/02/2004 : Gosuin heeft niets begrepen van Vlaremvoorwaarden in verband met Biac milieuvergunning.

18/02/2004

Le Soir Online - 18/02/2004 : Volgens Gosuin rolt Biac rood tapijt uit voor DHL via aanvraag milieuvergunning.

18/02/2004

Le Soir Online - 18/02/2004 : Volgens Gosuin rolt Biac rood tapijt uit voor DHL via aanvraag milieuvergunning.

18/02/2004

Persbericht - 18/02/2004 : Bestendige deputatie kan beslissing milieuvergunning uitstellen.

18/02/2004

Persbericht - 18/02/2004 : Vandenbossche: Provincie kan beslissing Biac uitstellen; RvState moet uitspraak doen in beroep over quota nachtvluchten.

12/02/2004

De Standaard Online - 12/02/2004 : Bezwaarschrift tegen Biac: Meise eist strengere voorwaarden.

12/02/2004

Het Nieuwsblad - 12/02/2004 : Bezwaar tegen milieuvergunning luchthaven.

12/02/204

De Streekkrant - 12/02/2004 : Streek laat stem horen.

10/02/2004

Persbericht - 10/02/2004 : Gemeente Meise neemt opnieuw voortouw en maakt bezwaar tegen milieuvergunningsaanvraag Biac.

07/02/2004

Het Nieuwsblad - 07/02/2004 : Bewoners massaal tegen luchthavenuitbater.

04/02/2004

Persbericht - 04/02/2004 : Oproep tot massaal indienen bezwaarschriften  tegen milieuvergunningsaanvraag Biac.

31/01/2004

De Standaard Online - 31/01/2004 : Milieuvergunning Biac loopt tot 2025 en niet tot 2010.

27/01/2004

Het Nieuwsblad - 27/01/2004 : Nieuwe milieuvergunning voor Biac.

26/01/2004

Persbericht - 26/01/2004 : Aanvraag Biac milieuvergunning tot 2010 laat nachtvluchtenplafond open.

26/01/2004

Persbericht Jean-Pol Olbrechts