BOND BETER LEEFMILIEU


Datum

Overzicht

29/10/2008

Persbericht BBL - 29/10/2008 : Bond Beter Leefmilieu krijgt alle belangrijke actiegroepen rond luchthaven achter persbericht ivm milieuvergunning waarin minister Crevits plafond op 16.000 vluchten zet. BBL vraagt minister niet toe te geven aan druk BAC om plafond te verhogen.

13/06/2008

Persbericht BBL : Bond Beter Leefmilieu en de bewonerscomités vragen stop op nachtvluchten binnen de 5 jaar

11/2006

Nieuwsbrief Greenskies november 2006

08/11/2006

Persbericht BBL - 08/11/2006 : Plannen 'Brussels Airport': in 2025 zijn mobiliteit en levenskwaliteit de grote verliezers

03/11/2006

Mail BBL - 03/11/2006 : START-openbaar onderzoek start niet op 15 oktober zoals voorzien. Minister Moerman kan niet uitleggen waarom.
Richtlijnen MER-cel trekken zich niets aan van zaken als 'draagkracht van de omgeving bepalen', recente WHO-adviezen ivm meten lawaaihinder, effect afschaffing of vermindering nachtvluchten, het voorkomen van verliezen of dumpen van kerosine door landende vliegtuigen, de impact van vervuilende stoffen tgv luchtvaart als NOxn fijn stof, PAK's VOS, CO2, COn SO2, CH4n NO2 op omwonenden, enz.

28/11/2005

Persbericht BBL - 28/11/2005 : BBL herhaalt eigen voorstel voor evenwicht economie-ecologie: aantal nachtvluchten  beperken tot 10.000/jen geluidsnormen, stapsgewijs in overeenstemming met de richtlijn WGO

06/10/2005

Persbericht vanwege Bond Leefmilieu; 25aiR; Actie Noordrand; AWACSS; Daedalus; Leefbaar Diegem; Milieuadviesraad Steenokkerzeel; Sterrebeek 2000; Wakker Tervuren; Zone-S

28/02/2005

Persbericht BBL - 28/02/2005 : Milieukoepel wil leefbare woonbuurten rond economische pool

28/02/2005

Milieukoepel BBL start procedure ten gronde voor RvState ivm milieuvergunning en gaat voor duidelijke, afdwingbare norm.

20/01/2005

Nota Raad van Bestuur: Overzicht van de voorwaarden uit de milieuvergunning vs. de beroepsargumenten. Voorstel van beslissing

23/12/2004

Briefschrijfactie Europese Commissie en Europees Parlement ivm luchtvaart-milieuprobleem na oproep Friends of the Earth/Milieudefensie

02/12/2004

BBL over driedaagse conferentie Milieudefensie/Friends of the Earth: afspraken voor Europees netwerk bewonerscomités en milieuverenigingen.

15/11/2004

Schriftelijke verklaring voor inschrijving in het register ingediend overeenkomstig artikel 116 van het Reglement door Bart Staes en Pierre Jonckheer over geluidsoverlast door nachtvluchten

23/09/2004

Persbericht BBL : Milieufederaties overwegen klacht tegen DHL-beslissing bij Europese Commissie: Federaal voorstel DHL in strijd met Europese geluidsrichtlijnen

20/09/2004

Persbericht BBL  :Regeringen moeten reële gezondheidskosten afwegen tegen reële opbrensten van DHL-uitbreiding (met schaalvoordelen en RFID).

09/2004

Persbericht : Regering mag ernstige gezondheidsschade bij uitbreiding DHL niét negeren!

21/01/2004

Nota Luchthaven Zaventem: Overleg BBL / SP.a

16/01/2004

Persbericht: Geen overhaaste beslissingen opdringen aan bevolking onder druk van één bedrijf.

14/01/2004

Persbericht: Gezamelijk luchtvaart-milieufederaties en actiegroepen willen globaal luchthavenbeleid met brede inspraak.

09/01/2004

Persbericht:

Luchthavencomités en BBL hekelen leugens en demagogie in uitbreidingsdossier DHL. Premier Verhofstadt en federale regering mogen uitbreidingsplannen DHL niét goedkeuren.

19/12/2003

Persbericht:

Alle bewonersgroepen uit Noordrand, Oostrand en Brussel verenigen zich samen met BBL en maken een vuist tegen verdere uitbreiding nachtvluxhten.

 

21/10/2003

Verslag vergadering met minister Sannen - 21/10/2003.

21/10/2003

Gezamenlijke standpunten BBL luchthavencomites.

09/10/2003

Overlegvergadering Luchthaven Brussel Nationaal.