dossiers


Medisch aspect

 

Technisch  aspect

 

Antwoord Boreas bevraging start nota

 

Keuze baangebruik in functie van de windcomponenten

 

Historiek windnormen

 

 

Inventaris na Moratorium  AIP 02/04/2015

 

Sids  6 febr 2014

 

Vliegplan in voege vanaf 01/02/2009

 

 

Brochure COMMUNES SURVOLEES Fiche d'information 2,18

 

Boarding For Belgium - Onderzoek naar alternfatieven strategieŽn

 

Verslag Overlegforum 18/09/2014 met presentatie baangebruik

 

Runway safety - accident statistics

 

Geluidscontouren Brussels Airpot

 

Ministrieel besluit broeikasgassen emisierechten 23/12/2011

 

Belgocontrol statistieken opstijgen en landen 2011

 

Verslagen ombudsdienst luchthaven

 

Brussel Nationaal Vertrek en landingsstromen

 

Recente AIP

 

Geluidshinder: Strategische kaart meetpunten Brussel

 

Luchthaven Zaventem : Mer rapporten 1990 en 2000

 

Rapport Te werkstelling luchthaven 2009-2015

 

Rapport Te werkstelling luchthaven 2019

 

Wetenschappelijk onderzoek effecten nachtlawaai op gezondheid

 

Omzetting schaal Beaufort naar windkracht in Kn en kenmerken

 

Vliegtuigongelukken wereldwijd 2002-2009

 

Het SMOG dispuut van snelheidsbeperking naar Mer rapportering

 

Organigram Directoraat Generaal Luchtvaart

 

Uitspraak RVS 17/11/2008, het Salomon's oordeel

 

Invloed groene ruimtes op de verschillen in mortualiteit

 

De 019 te kort: laamenilache

 

Aanpassing miieuvergunning BAC 11/09/2008

 

Rapport veiligheid nachtvluchten boven Brussel

 

Grafieken met vertrekken per zone : Week, Zondag en nacht

 

Kaarten met gevolgde richtingen

 

Fijn stof wordt in Vlaanderen nauwelijks gemeten

 

KB Herstel Milieuschade ten gevolge van vervoer

 

Toespraak Marc Goethals: indo Reynders 22/06/2007

 

Verslag Seminarie UECNA 26 en 27 maart 2007

 

Overzicht nachtvluchten op andere Europese luchthavens

 

Effect van de afschaffing van het omkeringsprincipe

 

A pilot vieuw on noises at Brussels Airport

 

KB 11/2005 tot regeling van het luchtvervoer van gevaarlijke stoffen

 

Overzicht beperkingen 27 luchthavens 2005 BXL inbegrepen

 

Scenario 2- Verlenging baan 25L

 

Noise Preferential Runway and  routes

 

Samenvattende Historiek ProBru

 

Veilig vliegen in functie van de wind

 

Zo startte Actie Noordrand zijn politieke lobbying in 2002

 

Standpunt BeCa ivm nachtvluchten

 

Sel meetvoorstel geluidshinder Zaventem

 

Sids Zaventem voor 1971

 

In 1997 schreef Kirsch een brief over opstijgen via baan 20

 

Wet hervorming economische overheidsbedrijven

 

Note sur l'emploi et les vols de nuit par L Misson

 

Stijgingsgraad banen 25R en 20 (19)

 

Staatsblad 29-09-2003

 

Koninklijk besluit instelling Ombudsdienst

 

Historiek procedures nachtvluchten

 

History Runways

 

Bierset Studie 01/05/2004 en studie 08/04/2002

 

Aviation and shipping emmissions after Copenhagen