DIT IS DE WAARHEID HOE ER GEVLOGEN WORDT BOVEN DE NOORDRAND: DUBBEL GETEISTERD

Van: juan.torck@mobilit.fgov.be

Datum: 1 oktober 2009 11:54:07 GMT+02:00

Aan:

Kopie: Eddy.Willems@grimbergen.vera.be, info@schouppe.fed.be, info@premier.fed.be, kabinet.crevits@vlaanderen.be

Onderwerp: Dossiernummer: A/SMO/jto/2009/10/533.954/657.232 

Brussel, donderdag 1 oktober 2009

Geachte Heer W,

Dossiernummer: A/SMO/jto/2009/10/533.954/657.232

Ik heb uw mail goed ontvangen, waarvoor dank.

U vindt onder punt 0 een samenvatting van de beslissingen die op vrijdag 19/12/2008 werden genomen door de federale regering betreffende het beheer van de geluidshinder rond de luchthaven van Brussel-Nationaal.

Onder punt 1 vindt u een overzicht van de verschillende routes die, in functie van het nieuw preferentieel baangebruik, hinder kunnen veroorzaken in de gemeente Grimbergen (Beigem, Grimbergen, Humbeek, Strombeek-Bever).

Ik stuur u tevens een blanco radartrack waar ik met een pijl uw straat heb op aangeduid.

U krijgt ook radartracks met de verschillende vliegschema?s voorzien in het preferentieel baangebruik.

Met behulp van uw blanco radartrack kan u uw straat dan situeren op de verschillende tracks.

Wat de vluchten naar het Noorden betreft, als u bijvoorbeeld kijkt naar de dagtrack (06.00?23.00) die tijdens de week wordt gehanteerd, de vliegtuigen helemaal links naar het noorden begeven zich richting baken DENUT, de vliegtuigen in het midden naar het noorden richting baken HELEN, en de vliegtuigen rechts naar het noorden richting baken NICKY.

Ik hoop u hiermee concrete informatie te hebben verstrekt en aan uw wens tegemoet te zijn gekomen.

Aarzel niet met onze dienst contact op te nemen indien u complementaire informatie wenst.

Punt 0:

Periodes zonder opstijgingen:

Het Ministerieel Besluit ter wijziging van het Ministerieel Besluit van 3 mei 2004 betreffende het beheren van de geluidshinderproblematiek, Ministerieel Besluit dat verscheen in het Belgisch Staatsblad op 24 april 2009, voorziet het invoeren van periodes zonder opstijgingen.
Sinds die datum is men begonnen met het geleidelijk aan invoeren van deze periodes zonder opstijgingen.
Deze periodes zonder opstijgingen zullen volgende periodes behelzen:
Nacht van vrijdag op zaterdag: geen opstijgingen tussen 01.00 en 06.00 van baan 25R.
Nacht van zaterdag op zondag: geen opstijgingen tussen 24.00 en 06.00 van baan 25L.
Nacht van zondag op maandag: geen opstijgingen tussen 24.00 en 06.00 van baan 20.

De operationele beperkingen hebben geen betrekking op de landingen.

0.2 Systeem van geluidsquota?s:

Het huidige systeem van geluidsquota?s voor de vliegtuigen zal worden aangepast vanaf 25/10/2009.

- nacht: 23.00 tot 06.00:
QC 8,0 landingen en opstijgingen (Nu QC 12)
- morgen: 06.00 tot 07.00:
QC 12,0 landingen en opstijgingen (Nu QC 24)
- dag: 07.00 tot 21.00:
QC 48,0 opstijgingen en QC 24,0 landingen (Nu geen limiet)
- avond: 21.00 tot 23.00:
QC 24,0 opstijgingen en QC 12,0 landingen (Nu geen limiet)
 

 
Huidige QC
Nieuwe QC
 
 
 
Opstijgingen
Landingen
23u-06u
12
8,0
8,0
06u-07u
24
12,0
12,0
07u-21u
-
48,0
24,0
21u-23u
-
24,0
12,0

Er moet wel rekening worden gehouden met een overgangsperiode waarin uitzonderingen voorzien zijn.

0.3 Beperking aantal nachtvluchten:

Het aantal nachtvluchten op de luchthaven van Brussel-Nationaal tussen 23.00 en 05.59 locale tijd werd beperkt tot maximaal 16.000 nachtvluchten (25.000 in 2008), waarvan:
- maximaal 5.000 opstijgingen (10.000 in 2008)
- maximaal 11.000 landingen (15.000 in 2008)

0.4 Baangebruik:
 
Een nieuw Preferentieel Baangebruik, waarvan u hieronder een schema vindt, is in werking getreden op 02 februari 2009 om 23.00.

De zones in het grijs zijn de voorziene opstijgvrije periodes ?s nachts in het weekend.
 

DIT IS DE WAARHEID HOE ER GEVLOGEN WORDT BOVEN DE NOORDRAND: DUBBEL GETEISTERD

 

Op onderstaande tracks, ons bezorgd door de Ombudsdienst, is duidelijk te zien dat de noordrand niet alleen geteisterd word door de vertrekken van Diegem/Zaventembanen 25R/L Ún van de Oostrandbaan 20 maar ook door landende toestellen uit het zuiden tot het zuidwesten die de ronde van Brussel maken i.p.v via het zuiden de landingsbanen 25R/L te vervoegen.

 

De tracks geven ons een beeld hoe er gevlogen word wanneer het voorziene preferentieel baangebruik gevolgd wordt!
Track 01 : geeft de dagtrack voor de dagen maandag tot vrijdag
Track 02 : geeft  dagtrack voor het weekend t.t.z zaterdag en zondag.
Track 03 : geeft nachttrack voor de dagen maandag tot donderdag
Track 04 : geeft de nachttrack van vrijdag op zaterdag.
Track 05 : geeft de nachttrack van zaterdag op zondag
Track 06: geeft de nachttrack van zondag op maandag.