Rechtspraak

Arrest gemengde Kamers van RVS 17/11/2008 Gebruik baan 20

 

Arrest  Hof  van Beroep 21/03/2006 inzake spreiding

 

Arrest Raad van State 14/07/2005 Baangebruik op zaterdag

 

 

Arrest Tegen BelgiŽ voor niet opnemen richtlijn 20011/42/CE

 

 

Arrest RVS 13/06/2005 -Schorsing besluit van 13 en 20/05/2005

 

 

Citaat uit arrest Raad van State 11/05/2005

Arrest Arbitragehof: Bekrachtiging KB 27/05/04 Omvorming BIAC in NV

 

Arrest Europees Hof 16/11/2001 Moreno Gomez vs Spaanse Staat

 

Uitspraak Arbritagehof 31/08/2004 ivm beroep inwoners Bierset

 

Arrest Hof van Beroep Luik in zaak Bierset 29 juni 2004

 

Raad van State Verzoek om tussenkomst 12/03/2004

 

Uitspraak Raad van State van 19 December 2003

 

Uitspraak Hof van Beroep van 18 November 2003

 

Uitspraak van het Hof van Beroep van 10 juni 2003