Bezoekers

 

 

 

Nieuwsflash

 

 

Kris Peeters legt bom onder vliegwet Zaventem : Het Nieuwsblad - 09/02/17

 

Zaventem-troef: Uitgerekend voor het door werkloosheid geplaagde Brussel zouden jobs voor laaggeschoolden op de luchthaven de oplossing moeten zijn : De Tijd 02/02/17

 

Brusselse geluidsnormen bedreigen 1.500 jobs in Zaventem : De Tijd - 24/12/16

 

Brussels Airport heeft uitbreidingsplannen : https://www.brusselsairport2040.be/

Brussels Airport lanceert haar Strategische Visie  : Lees de pers

De gemeenten rond luchthaven reageren verontwaardigd op plannen Brussels Airport: “Dit wordt Doel in het kwadraat, met honderden onteigeningen” : De Reacties

Expansion de Brussels Airport : deux  villages flamands menacés : La Libre - 02/12/2016 :

 

Weyts roept belangenconflict in tegen Brusselse geluidsnorm voor vliegtuigen “De lusten voor Brussel en alle lasten voor Vlaanderen” : Lees meer

Weyts: 'Uitspraken Brussels minister zijn hallucinant' : Lees meer

Grondwettelijk Hof verplicht Brussels gewest sancties tegen geluidsoverlast te voorzien : Het Nieuwsblad - 19/02/2016

Nuisances des avions: L'arrêt de la Cour constitutionnelle conforte la réglementation bruxelloise :  La Libre - 01/02/2016

Nuisances sonores: Bruxelles passe à la tolérance zéro : Le Vif - 16/02/2016

Pour Céline Frémault, c'est désormais "tolérance zéro" pour les avions trop bruyants : RTBF - 16/02/2016

 "Vliegtuiglawaai zal de prijzen van onze eigendommen kelderen" : Het Nieuwsblad - 21/10/15

 

Dit is dus de ‘oplossing’ van Pas Question: geen Ring Route meer maar La Route des Vaches Flamandes. : La Libre - 13/10/15

Tant pis voor wie doodgeconcentreerd wordt voor ze bij die Vlaamse koeien zijn…

Reacties op bovenstaande

Het 'C.R.E.T.E.I.L.' (Centre de Recherche Espace Transports Evironnement et Institutions Locales van de Universiteit van Parijs XII) onderzocht de waardevermindering en sociale achteruitgang zwaar overvlogen gebieden rond Orly

1% ontwaarding onroerend goed per 1dB.

Actie Noordrand ondersteunt moties tegen vliegtuiglawaai : Het Nieuwsblad - 31/07/15

 

De ringroute is een spookroute, hij vliegt over mensen

 

Minister zoekt ‘structurele oplossing’ voor geluidshinder : Het Nieuwsblad - 07/05/15

Website verzamelt info over luchthaven : Het Nieuwsblad en De Tijd - 12/02/15

Alle burgemeesters uit de Rand verenigen zich om tot duurzame oplossing te komen voor verdeling vliegtuighinder - Het Nieuwsblad - 13/08/14

De redenering van Ecolo is genadeloos en cynisch kapitalistisch. Verminder het aantal overvlogenen = superconcentratie. Zo wordt onteigening/isolatie/terugkoop onbebouwde terreinen/waardevermindering onroerend goed  'betaalbaar'.

Onberekenbare windstoten: 777 start op Heathrow twee keer door en week uit naar Gatwick.

Bekijk het filmpje : http://www.youtube.com/watch?v=NjamSDt4SZU

Franstaligen vechten onder elkaar over verdeling vliegtuighinder.

Noordrandburgemeesters vragen Minister President Peeters om zo nodig juridische stappen te ondernemen : De Redactie en Ring TV - 03/02/14

22/01/2014 : Vijf burgemeesters richten schrijven aan Kris Peeters m.b.t.  concentratie vluchtroutes

Noordrand woedend over versoepeling windnormen : Randkrant - 02/2014

Persbericht Noordrandburgemeesters - 18/12/13 : Burgemeesters verzetten zich tegen nog meer vluchten boven de noordrand

Wat dicht bij luchthaven wonen met je hart doet : HLN - 11/10/13

Vliegtuiglawaai zorgt voor beroertes en hartproblemen

Piloten ongerust over windnormen Zaventem

 

 

RANCH II ONDERZOEKT EFFECT GELUIDSHINDER BIJ 461  SCHOOLKINDEREN NA 5 JAAR OPNIEUW: EERSTE BEWIJS REËLE LANGE TERMIJN SCHADE

Questions and Answers about Night Flights van European Aviation Campaigners

In 2008 vraagt Open VLD fractieleider harmonisering van Brusselse en Vlaamse geluidsnormen, en herziening windnormen op basis objectieve criteria.

brief van Grimbergenaar aan dhr Wathelet : 10/08/2013

Wathelet brengt communautaire vrede luchthaven ernstig in gedrang : PB Anciaux - 29/07/13

Wathelet weigert het luchthaven akkoord uit te voeren zoals gevraagd door de burgemeesters van de Noordrand en de Vlaamse Gewestregering : .Daedalus PB - 30/07/13

 Pers - 29-30/07/13 : Ruzie vliegroutes Zaventem flakkert op

 

Le plan Wathelet calé en bout de piste - Wathelet stagneert terecht ; La Libre- 28/06/13

Vier Noordrandburgemeesters vragen luchthavenakkoord correct, tegelijk en gelijkwaardig uitvoert voor Vlamingen en Brusselaars : Het Nieuwsblad - 09/05/13

Etienne Schouppe tevreden met oprichting Functioneel Luchtruimblok Europe Central : Persbericht CD&V - 24/01/2013

De 'DG Move' van de Europese Commissie beseft niet wat hoge vluchtfrequentie met de gezondheid doet.

Burgemeester en schepenen Grimbergen staan pal voor belangen inwoners in vliegtuigdossier : Brieven Burgemeessters -27/08/12

Wathelet geeft persconferentie over nieuwe vliegroutes met routekaarten. Noordrand eist volledige openheid van zaken.Uittreksel Persconferentie Wathelet 17/07/12

Noordrandburgemeesters solidair met hun inwoners tegen onmenselijke concentratie van lawaai, frequentie en kerosinevervuiling : Het Nieuwsblad 06/08/12

Wat van toepassing is op de Kanaalroute geldt evenzeer voor de Ringroute! De "route" is wel degelijk minstens 4 km breed en geen 80 m : LS 02/08/12.

Opposition to new airport noise measures : Flanders Today - 25/07/12

Vlaanderen wil spreidingsplan hertekenen, Wathelet weigert : Het Nieuwsblad - 20/12/12

Actie Noordrand vreest net meer geluidsoverlast : HLN - 18/07/2012

Gewesten willen overleg over vertrekplan Brussels Airport - Survol de Bruxelles: "Les discussions ne sont pas closes" : De Pers La Presse - 18/07/12

Wathelet belooft minder lawaaihinder door nieuw vertrekplan -  Brussels Airport  - Le plan de survol de Bruxelles décolle enfin : De Pers - La Presse - 18/07/12

Hoe verklaart u de veelvuldige rechtstreekse inerventies en druk op Belgocontrol van uw kabinetsadviseur : VerslagPleniumvergaderingKamer - 05/07/12

 

Schadelijke concentratie vliegtuiglawaai Willen de politici eindelijk tot een optimale spreiding komen van het luchtverkeer op Zaventem : D M - 23/02/12

Stilte rond vliegtuiglawaai weer verbroken : DS - 11/02/12

"Bert Anciaux: "Ik heb het honderden keren meegemaakt met het vliegtuiglawaai. De uitspraken van de Franstalige Kamer van de Raad van State waren vaakdiametraal tegengesteld aan die van de Nederlandstalige Kamer - ."Knack - 28/09/11

Via onderstaande link zie je hoe het vliegverkeer gedurende 24 uur evolueert boven onze aarde. Indrukwekkend (ieder geel puntje is een vliegtuig). Merk op hoe het vliegverkeer toeneemt bij daglicht.

 http://radar.zhaw.ch/resources/airtraffic.wmv

fotoshop shot van 24 vliegtuigen die 'tegelijk' vertrekken

"Brussel mag eigen normen vliegtuiglawaai opleggen": Brussel start procedure voor inning luchtboetes : VRT - 08/09/11

Nuisances : les normes de bruit bruxelloises validées : Le Soir - 08/09/2011

Communiqué UBCNA - 23/11/2010 : Aéroport de Zaventem : la santé des riverains ne peut pas attendre une réforme de l'Etat !

Veel van wat in de reactie staat is waar voor ALLE omwonenden van de luchthaven. Vooral voor degenen die in Diegem en  Haren pal onder de 25R wonen  En vervolgens voor hen die onder de bocht naar rechts in NOHeembeek, Koningslo, Strombeek, Grimbergen, Meise, Wolvertem en Wemmel wonen. Ver van elke baan.  En die voornamelijk omleidingsroutes boven hun hoofd krijgen

"Uitbreiding luchthaven en vliegtuiglawaai".: Toen al bracht de KUL naar voren: "Dit zal dan zeker aanleiding geven tot hevige protesten van de inwoners" : Mer-Rapporten luchthaven Zaventem 1990 en 2000

Raad van State zegt in pre-advies dat staatssecretaris bijzondere aandacht dient te geven aan de rechten van de omwonenden van de Brusselse luchthaven, aan de gezondheid en aan de bescherming van een gezonde leefomgeving zoals vastgelegd in de Grondwet net als het recht op een privé- en gezinsleven gewaarborgd door de Europese Verklaring van de Rechten van de mens en de Grondwet... Waar lazen we dat al eerder? : La Libre Online - 31/05/10

Uit het Verslag Commissie Infrastructuur - 17/03/2010 : Samengevoegde vragen aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister, over "de keuze van de banen en van de luchtvaartroutes van en naar Brussel- Nationaal"

De belaagde Etienne Schouppe krijgt lof. De Noordrand ziet voor iedereen verbetering — behalve voor de Noordrand : D S - 27/02/10

 

Vliegroutes en procedures in wet gegoten : Vliegwet Schouppe: de pers liegt nu al mee over gevolgen voor de Noordrand

 

Nog één lijn op 10 pagina's goed te keuren... Een lijn.  En toen  kwam de Vlaamse Gewestregering in actie.
(Huldenbergs vliegen overigens regelmatig over de Noordrand, bij  voorkeur 's nachts! Alleen wonen daar geen 'riverains' maar gewoon 
omwonenden, waaronder 40% franstaligen waarvan er ook La Libre lezen)
. : La Libre - 15/01/10.

Onze gezondheid komt hiermee in het gedrang' Actiecomité Noordrand kant zich tegen nieuw spreidingsplan : Het Nieuwsblad - 09/01/10

Luidste vliegtuigen gebannen van Zaventem ; De Standaard - 20/08/2009

Talrijke QC-uitzonderingen voor nachtvluchten maken concentratienachten Noordrand nog altijd misdadig moordend

UBCNA: "Rien ne va réellement changer avant 2014

Uittreksels Regeerakkoorden Brussels en Waals gewest - 16/07/09

 

Beslissingen genomen op vrijdag 19/12/2008 door de Ministerraad van de Federale Regering inzake beheer van de geluidshinder rond de  luchthaven van Brussel-Nationaal.

Het vliegplan Schouppe: de vlag dekt de lading niet. De gevolgen voor veiligheid en volksgezondheid zijn ernstig. Steeds dezelfde mensen in Vlaanderen krijgen loodhoudend Ultrafijn Stof verneveld boven hun hoofden omdat Brussel zijn bewoners beter beschermt

15/02/2009 : Iedereen, iedereen?? heeft dit windschema ooit moeten leren voor het vak aardrijkskunde. Baan 20/02 is het beste gericht naar de overheersende wind.

 

In Zaventem is vanaf vandaag een nieuw vliegplan van kracht. Dat vervangt het fel omstreden spreidingsplan. Noordrand: dit is nepoplossing : VRT Nieuws - 31/01/09

 

Commissie Infrastructuur : Interpellatie en vragen aangaande "het nieuw akkoord over het  baangebruik in Zaventem" : Commissie Infrastructuur - 21/01/09

Actie Noordrand heeft altijd gewaarschuwd dat het levensgevaarlijke bochtenwerk om Brussel te vermijden in noodgevallen niet werkt, dan moet er rechtdoor opgestegen en eventueel gecrasht worden. Nog meer omleidingsroutes boven de noordrand : Info RTBF - 16/01/09.

Doek valt over spreiding vliegtuigen. De Noordrand reageert ontgoocheld : De Standaard - 20/12/08

Nachtvluchten tijdens weekends worden beperkt - Brussel Nieuws - 19/12/08

Avions : Bruxelles réagit au plan fédéral : Le Soir - 19/12/2008

Spreidingsplan niet verworpen : Het Nieuwsblad - 22/11/2008

Les riverains de Zaventem déboutés par le Conseil d'Etat :La Libre Online - 21/11/2008

 

'Windnormen Zaventem brengen piloten in gevaar : 14/07/08

'Veiligheid moet voorop staan bij spreiding nachtvluchten' en dat is dus volgens Schouppe vliegen in functie van de wind en niet in functie van drukkingsgroepen. : DS en VRT - 28/05/08

Beleidsnota Schouppe - 02/05/08 : De beleiddsnota van Schouppe

Kamerdebat 16/04/08 met staatssecretaris van Mobiliteit Etienne Schouppe in verband met de spreiding van de geluidshinder op en rond de luchthaven

We weten in de Noordrand al vijf jaar dat je van concentratienachten en -dagen medisch oncontroleerbare en ziekmakende hoge bloeddruk krijgt : NCR-Handelsblad - 14/02/08t

Brusselse geluidsnormen niet ongrondwettelijk : HLN - 03/01/08

Cassatie verbreekt arrest nachtvluchten : Knack - 06/01/08

Wat de Noordrand allang weet: wie regelmatig uit zijn diepste slaap gehaald wordt krijgt stressziektes en een daarvan kan diabetes zijn : DS - 01/01/08

Kleine rekensom: hoeveel kost elke Brussel vermijdende omweg boven de Noordrand?

Aviation is the fastest growing contributor to climate changing

Misschien moeten we onze (on?)verantwoordelijke politici die nog steeds blijven investeren in de expansie van luchthavens van dit piepkleine overbevolkte en overmatig vervuilde landje als speerpunten van de logistiek, eens verwijzen naar de ludieke website  www.unlimited-spurt.org

Bekijk de website http://www.unlimited-spurt.org

Lijst van luchtvaartmaatschappijen met een exploitatieverbod in de EU

http://ec.europa.eu/transport/air-ban/pdf/list_nl.pdf

 

Uit een overzicht van europese luchthavens blijkt dat er geen enkele luchthaven is die zoveel nachtbewegingen kent dan Brussel Nationaal. Op de meeste andere luchthavens zijn nog (strengere) beperkingen in voege

 BECA document april 06

De Belgische pilotenvereniging  BeCa spreekt zich overduidelijk uit over veilig vliegen en benadrukt daarbij de volgende punten
- Gebruik van de twee parallelle banen 25R én 25L
- Rechtdoor opstijgen tegen de wind in, zonder bochtenwerk, ....
- Respecteren van de officiële internationale ICAO windnormen (max 5 knopen rugwind en 15 knts zijwind, windstoten inbegrepen)
Boven al het politiek gekrakeel uit deze ene boodschap: "Vliegen over Brussel compromiteert de veiligheid niet"!