Net nu Brussels Airport nieuwe vergunning nodig heeft, uit ombudsman forse kritiek: “Luchthaven respecteert wetten niet”

“De nieuwe exploitatielicentie van de luchthaven van Zaventem moet veel strenger en beter gecontroleerd worden.” Dat zegt federaal ombudsman voor de luchthaven Philippe Touwaide. Net nu Zaventem een nieuwe omgevingsvergunning nodig heeft, haalt Touwaide drie essentiële punten van de huidige vergunning aan die niet nageleefd werden. “Brussels Airport gedraagt zich als een staat binnen een staat.”

Robby Dierickx HLN 07-03-23, 09:32 Laatste update: 15:55

 

Alsof het uitblijven van de stikstofdeal de luchthaven nog niet voldoende parten speelt nu Brussels Airport in juli volgend jaar een nieuwe omgevingsvergunning nodig heeft, komt Philippe Touwaide met forse kritiek op de privéonderneming Brussels Airport Company. De federale ombudsman heeft naar eigen zeggen een aanzienlijk aantal inbreuken vastgesteld in de handhaving van de omgevingsvergunning die in 2004 uitgereikt werd en volgend jaar vervalt. Zo haalt Touwaide onder meer het uitblijven van een proefdraailoods aan. “Ook de belofte om een volledige geluidsmuur rond het luchthaventerrein te bouwen, werd niet nageleefd”, aldus Touwaide. “En ook de afwezigheid van een controle op en een verwarring over het vastgestelde aantal nachtvluchten per jaar is een inbreuk op de licentie die 19 jaar geleden verworven werd.”

Grondwet

“Brussels Airport Company gedraagt zich als een staat binnen een staat, respecteert de wetgeving niet en negeert de wetten en de grondwet”, gaat de ombudsman verder. “Dit is niet langer aanvaardbaar. De omgevingsvergunning en de licentie moeten tot op de letter gevolgd worden en dit zonder enig excuus.”

Touwaide roept de regionale en federale autoriteiten dan ook op om elke nieuwe exploitatielicentie veel strenger en beter te controleren. De luchthaven maant hij dan weer aan om de licentie correct te handhaven en te respecteren.

Het hogere aantal bewegingen in de nacht komt onder meer doordat bepaalde bewegingen geen slot nodig hebben, zoals bijvoor­beeld militaire vluchten, en door vluchten die in een operatione­le realiteit vervroegd of vertraagd toekwamen of vertrokken en daardoor soms in de nacht terecht kwamen

Brussels Airport

De ombudsman zette zijn opmerkingen in een brief die hij naar Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) en provinciegouverneur Jan Spooren stuurde. Zij zijn namelijk belast met het bestuderen en bepalen van de toekomstige voorwaarden van de nieuwe omgevingsvergunning die uiterlijk in juli 2024 afgeleverd moet worden.

Proefdraailoods

Brussels Airport weerlegt de kritiek van Philippe Touwaide. “De verplichting van een proefdraailoods of een volledige geluidsomwalling maakte geen deel uit van de milieuvergunning van 2004”, zegt woordvoerster Ihsane Chioua Lekhli. In de vergunning staat wel vermeld dat de luchthaven ‘de geluidswallen ten noorden van baan 25R en gedeeltelijk op de militaire luchthaven onverwijld afgewerkt moeten worden’. “We zijn momenteel met een onderzoek bezig om een locatie voor een proefdraailoods te vinden. Wat de nachtvluchten betreft, ziet de onafhankelijke Belgium Slot Coördinator er elk jaar nauwlettend op toe dat het wettelijk aantal opgelegde nachtslots van 16.000 gerespecteerd wordt. Het hogere aantal bewegingen in de nacht komt onder meer doordat bepaalde bewegingen geen slot nodig hebben, zoals bijvoorbeeld militaire vluchten, en door vluchten die in een operationele realiteit vervroegd of vertraagd toekwamen of vertrokken en daardoor soms in de nacht terecht kwamen.”

Daarnaast benadrukt de luchthaven ook dat het recent vrijwillig een milieueffectenrapport liet opstellen met het oog op de vernieuwing van de vergunning. “Zo’n MER is niet vereist, maar we hebben deze analyse op eigen initiatief gedaan omdat duurzaamheid voor ons een prioriteit is. We hebben hierbij in alle transparantie de effecten van onze operaties door onafhankelijke experten laten bestuderen”, besluit Chioua Lekhli.

Woensdagavond organiseert Brussels Airport een digitale infosessie voor omwonenden over de hervergunning en de procedure. Na de indiening van het definitieve MER en de hervergunningsaanvraag volgen tijdens het openbaar onderzoek nog informatiesessies

https://www.hln.be/zaventem/net-nu-brussels-airport-nieuwe-vergunning-nodig-heeft-uit-ombudsman-forse-kritiek-luchthaven-respecteert-wetten-niet~abfbfafe/

 

Federale ombudsman luchthaven: "Nieuwe vergunning moet veel strenger gecontroleerd en nageleefd worden"

Als Brussels Airport een nieuwe omgevingsvergunning krijgt, moet die veel strenger gecontroleerd worden door de verschillende overheden. Dat zegt de federale ombudsman van de luchthaven Philippe Touwaide. In een analyse heeft hij stevige kritiek op de luchthaven. “Brussels Airport gedraagt zich als een staat binnen een staat, respecteert de wetgeving niet en negeert de wetten en de grondwet”, zegt Touwaide.

Ring TV  07/03/2023 Jens De Smet

 

erale ombudsman van de luchthaven legde begin deze maand een analyse voor aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir en provinciegouverneur van Vlaams-Brabant Jan Spooren. Zij moeten beslissen of Brussels Airport straks een nieuwe omgevingsvergunning krijgt. Als die er komt, moet die volgens de ombudsman veel strenger worden nageleefd. “Bij de vergunning uit 2004 zijn drie essentiële punten niet nageleefd. Zo is er geen volledige geluidsmuur rond de luchthaven gekomen, is er geen proefdraailoods gebouwd en is er geen controle over het vastgestelde maximum aantal nachtvluchten per jaar”, zegt Touwaide.

Touwaide stelt daarnaast een waslijst aan inbreuken vast die Brussels Airport zou begaan. Volgens de ombudsman gaat het onder meer over de voortdurende kritiek op de Brusselse geluidsnormen, in plaats van ze te respecteren en af te dwingen en een gebrek aan samenwerking, empathie en communicatie. Een nieuwe vergunning moet dan ook veel strenger en beter gecontroleerd worden. “Brussels Airport gedraagt zich als een staat binnen een staat, respecteert de wetgeving niet en negeert de wetten en de grondwet, dit is niet langer aanvaardbaar. De omgevingsvergunning en de licentie moeten tot op de letter gevolgd worden zonder enig excuus”, zegt Touwaide.

Nog in zijn analyse vraagt Touwaide om dringend actie te ondernemen om de geluidsoverlast te doen dalen. “De maximumgrenzen zijn sinds 2010 niet meer aangepast. Enkel een verlaging van het maximaal toegelaten geluidsniveau per vliegtuig zou de geluidshinder van alle overvluchten rond de luchthaven aanzienlijk verminderen,” pleit Touwaide.

https://www.ringtv.be/nieuws/federale-ombudsman-luchthaven-nieuwe-vergunning-moet-veel-strenger-gecontroleerd-en-nageleefd

Belgian Federal Air Transport Ombudsman sends his comments prior to the renewal of the environmental permit of Brussels Airport

By André Orban Aviation 24.be  

On Tuesday 28 February 2023, the Federal Ombudsman for Air Transport and the Mediation Service of the Federal Government for Brussels-National Airport forwarded a very comprehensive 34-page analysis to the Flemish Minister for the Environment Zuhal Demir and the Governor of the province of Flemish Brabant, Jan Spooren, who will be responsible for examining and defining the future conditions of the new environmental permit to be issued to Brussels Airport Company after July 2024.

In complete autonomy and objectivity, without any conflicts of interest, the Mediator notes that 3 essential points of the initial environmental permit of 2004 have never been implemented by Brussels Airport:

 • the construction of a complete noise barrier around the Brussels-National domain has never been carried out
 • the construction of a covered hall for reactor tests was never carried out either
 • a lack of control and confusion over the definition of the maximum annual number of night flights, with confusion between the overall number and the number of time slots allocated per year

The Ombudsman also finds a considerable number of breaches by the holder of the federal operating licence, Brussels Airport, in the execution of its 2004 licence, including among others:

 • a permanent criticism of Brussels noise standards, instead of respecting and enforcing them
 • failure to correctly apply the QC aircraft noise level system
 • an illegal procedure for calculating the QCs according to the actual weight instead of respecting the initial weight during the acoustic certification
 • the illegal rental of offices for non-aeronautical purposes
 • a lack of collaboration with the mediation service
 • participation in the taking of ministerial instructions by unauthorised persons
 • many errors in communication
 • a complete lack of empathy
 • a total lack of information
 • a change without authorisation of the name of the airport to Brussels Airport while the official name is and always remains Brussels-National

For the Federal Mediator, any new operating permit must be much stricter, better controlled by the regional and federal authorities, and above all must be – finally – correctly executed and respected by the private company Brussels Airport Company: “The private holder of the airport licence, the commercial company Brussels Airport behaves like a State within the State, not respecting the legislation and ignoring the Laws and the Constitution, this is no longer tolerable; the environmental permit and the license must be applied to the letter without any apologies“, declares Philippe TOUWAIDE, Federal Mediator for Air Transport.

In the short term, the one and only solution to satisfy everyone, all areas and all regions, is logically to act directly at the source of the noise: on the planes. “Maximum limits for individual aircraft noise levels have not been changed since July 2010, cargo and freight airlines knew they would have to adapt and took no action for 13 years. Only a decrease in the maximum QC allowed individually for each aircraft (noise level per aircraft) would make it possible, day and night, to significantly reduce the noise of each overflight everywhere around Brussels-National“, pleads the Federal Mediator, Philippe TOUWAIDE.

The Federal State, the Flemish Government and the Permanent Delegation of Flemish Brabant, according to their competencies, must intervene to respect and ensure that Brussels Airport respects all applicable legislation.

Brussels National, Tuesday 7 March 2023

 

https://www.aviation24.be/airports/brussels-airport-bru/belgian-federal-air-transport-ombudsman-sends-his-comments-prior-to-the-renewal-of-the-environmental-permit-of-brussels-airport