Alle argumenten zijn goed om hier te vliegen.
 

Hoe werd er afgelopen weekend, 17, 18 en 19/2/2012 's nachts gevlogen? 
Als er afwijkingen waren, welke waren dit en om welke redenen?                
                                                                      
Graag minstens tracks en vluchtlijsten en indien nodig uitleg.

J.O

Strombeek       
 

Brussel, 24 februari 2012

Geachte Mevrouw Overeem,

Ik  neem  kennis van uw vraag om inlichtingen betreffende de weekendnachten van 17,18 en 19/02/2012, waarvoor dank.

Dit  zijn  de  officiële deviaties op het preferentieel baangebruik die ons werden  overgemaakt  door  BELGOCONTROL  voor de operationele nachtperiodes (23.00-06.00) van het weekend waar u naar verwijst.

(Embedded image moved to file: pic16279.gif)PBG = Preferentieel baangebruik
25/ = Landingen op de banen 25R en 25L.
L/O = Landingen/Opstijgingen.


Nacht van vrijdag op zaterdag:
Het preferentieel baangebruik werd toegepast.
Er waren 7 opstijgingen van baan 25R.
Geen opstijgingen tijdens de stille nachtperiode.

Nacht van zaterdag op zondag;
Baan 25L gesloten voor werken.
Deviatieschema's zie hierboven.
Er waren 2 opstijgingen van baan 25R tussen 23.00 en 24.00 waarvan 1 op de SOPOK4Z-route en 1 op baken NICKY.
Geen opstijgingen tijdens de stille nachtperiode.

Het vliegtuig op de SOPOK4Z-route betrof een MD11 met een QC van 11,1.
Wat de QC van dit vliegtuig betreft verwijs ik u naar de nieuwe geluidsquota die in werking zijn getreden op 25 oktober 2009.
Een maximale geluidsquota van 8 is van toepassing voor de opstijgingen tussen 23.00 en 05.59.
Deze QC mag kleiner of gelijk zijn aan 12 (ipv. 8) voor een jaarlijks maximum van 200 opstijgingen  voor vliegtuigen waarmee tijdens de periode 25 oktober 2008 - 24 oktober 2009 op Brussel-Nationaal werd gevlogen. Dit was het geval voor dit vliegtuig dat opgenomen werd bij de vliegtuigen die in 2012 onder deze uitzondering vallen.

Nacht van zondag op maandag;
Baan 20 niet bruikbaar wegens niet gesproeid en glad.
Deviatieschema's zie hierboven.
Er waren 4 opstijgingen van baan 25R, waarvan 1 opstijging om 0.07 tijdens de stille nachtperiode waarvoor we een onderzoek hebben ingediend bij de cel inspectie van het DGLV.

U vindt in bijlage de vluchtlijst (*) voor de 3 weekendnachten, alsook de 3
nachtttracks.

Nachttrack vrijdag

Nachttrack zaterdag

Nachttrack zondag


(*) informatie vluchtlijst onder deze vorm:
datum en uur / baan / type vliegtuig / tonnenmaat / QC / bestemming / route

Indien u verdere informatie wenst over dit antwoord, dient u gebruik te maken van het formulier op onze website.

U vinkt “vraag om inlichtingen” en “reeds ingediend dossier” aan en vermeldt het reeds toegekende dossiernummer.

Hoogachtend,

Juan TORCK
Voor de Federale Ombudsdienst voor de Luchthaven Brussel-Nationaal