Boreas


 

STATUTEN BOREAS

 

Word steunend lid en financier de werking van de vzw Boreas

 

BOREAS BERICHTEN

 

BOREAS is in de Griekse mythologie de god van de pure heldere noordenwind en hij speelt hierbij dikwijls de rol van de stormwind die golven van de onstuimige zee torenhoog opzwiept.

BOREAS wordt vaak afgebeeld als de vliegende godheid met vleugels.

 In de éénentwintigste eeuw ziet een godheid er enigszins anders uit dan ten tijde van Homeros, vandaar de nieuwe vzw BOREAS als juridische vorm.

BOREAS is hierbij gekozen als het passende symbool met de O als uitvergroting van het alziend oog. Het wakend oog op het luchthavenbeleid.

 Om tegemoet te komen aan de veiligheid en gezondheid van de bewoners doen we beroep op de lokale besturen, namelijk de burgemeesters van de plaatselijke gemeenten.

De burgemeester staat in voor de veiligheid en gezondheid van zijn burgers, en moet hiervoor de gepaste maatregelen nemen. In dit geval gaat het over juridische acties, technisch en wetenschappelijk  werk en informatie naar de burger toe.

BOREAS vzw wil hierbij optreden als katalysator.

 De gemeenten nemen het op voor hun inwoners.

De bestuurders van de luchthaven komen alleen op voor hún economische belangen. En niet voor de belangen van de burgers.

Vandaar de belangrijke wisselwerking tussen BOREAS vzw en de burgemeesters van de betreffende gemeenten. BOREAS vzw vormt de brug tussen de burgers en de gemeentebesturen.

 


De redactionele verantwoordelijkheid van de artikelen ligt bij de respectievelijke actiegroepen.

Actie Noordrand beperkt zich tot het verzamelen van deze artikelen.