Antwoord aan de heer Jan Verhas en... aan "moedige" anoniemen van RADIO 1
 
 
JA, U heeft gelijk "De luchthaven is er al meer dan 60 jaar"  maar vöör 1973 werden de wetten van de aëronautiek volledig gevolgen : vliegtuigen stegen rechtdoor op een grote hoogte en vlogen dan in de richting van hun bestemming !
 
Sinds 1951 was ik onderwijzeres, per roeping, in het Franstalig Lageronderwijs van Brussel.
In de jaren 50, in mijn eerste school, voor de kinderen van het 1ste en 2de studiejaar samen  was de schoolreis ( Waterloo-Huizingen) of ( Melsbroek- Hofstade).
' s morgens iets leren...'s namiddags spelen . De kinderen hadden liever Melsbroek!
Melsbroek : in die tijd, voor de bezoekers, was er een grote terras in open lucht, de vliegtuigen waren  kortbij.
Daar hebben we aan de kinderen het belang van de wind en van de windzakken uitgelegd.
De kinderen van 6, 7 en 8 jaar hebben opgemerkt : de vliegtuigen opstijgen en landen steeds tegen de wind en sommige kinderen hebben spontaan vegeleken met hun " cerf-volant aan zee ! Vlugger en hoger tegen de wind.... maar met rugwind...duikt de "cerf-volant" op het strand .! "
 
In 1968, woonde we nog in Schaerbeek, , vlak vöör het Park Josaphat ( een verhuurd appartement op de derde en laatste verdieping, zonder lift)
We waren het beu want de vliegtuigen kwamen over ons, volgens de vluchtwet, rechtdoor naar de bestemming  het Zuiden, Z.W., Z.O. en werden gespreid over Anderlecht ( dat heeft M. TOUWAIDE himzelf herkend ! )
We hebben dus gezocht niet nabij de luchthaven, noch onder, noch aan, noch in het verlengde van een startbaan... en we hebben GRIMBERGEN " De Parel van Brabant" gekozen Hier vlogen uitsluitend de kleine "coucous" van het " Vliegveld Grimbergen" We hebben een klein terrein van 2a 39 gekocht want absoluut niet goedkoop !
 
In 1970 hebben we een "bel-etage" laten bouwen ... betaald in 20 jaren !
We wisten niet dat we , een beetje later, de hinder van de nieuwe RING gingen erven !
We zijn tweetalige Franstaligen en wonen , sinds meer dan 41 jaar, in totale gezelligheid met iedereen ( Gemeente,Belastingen,Vlaamse buren,vrienden van de buren,handelaars, kiné, posbode, Post...) We  vinden helemaal normaal Nederlands te spreken met iedereen en Zij vinden ook normaal dat Wij , tussen ons twee en met ons franstalige vrienden, Frans spreken. Geen enkel probleem !
 
Ik steun helemaal het antwoord van J.O. Strombeek ( Zie de website van Actie Noordrand) want door de wijde dubbele Sbocht van de CIVS , +/- 40 km over de Noordrand is " De Parel van Vlaams Brabant"  in de Noordrand de vuilnisbak van het Brussels Gewest geworden.
de reizigers voor het Zuiden, Z.W en Z.O ( o.a. Frankrijk, Spanje, Africa ...) krijgen dus eerst een " ecologische BONUS" van +/- 40km over de Noordrand om Brussel te ronden en , naar links gebuigd om beter den Atomium te bewonderen .... en dan naar het Zuiden....
Hoeveel boetes zouden we daarvoor mogen vragen  ? ? ?
We vragen uitsluitend een eerlijke spreiding voor ons welzijn en gezondheid !
 
Bij ons, is de heer Jan Verhas ook welkom ( maar niet anoniemen of pseudo's)
Hij zal de vliegtuigen CIV, HELEN , DENUT, NIK zien aankomen aan de vensters van de voorgevel en vertrkken aan de vensters van de achtergevel ...de zeer zware NIK (QC 24) voor KOREA   dikwijls  PAL OP ONS DAK ..en dan... rechtdoor heel Grimbergen door.....
Ik kan hem ook de " Aanbevelingen van BeCA", veel documenten, radartracks, veel briefwisseling tonen en zelfs telefonische scheldeworden o.a."Flamingants" laten horen, omdat ik ,als Franstalige, lid ben van Actie Noordrand en in het Nederlands schrijf !
 
In de Noordrand zijn we geen NIMBY'S ..... maar TROP is TE VEEL !
 
Dikwijls heb ik, in het Frans, aan franstalige Ministers en Journalisten hun partijdigheid verweten en kunnen bewijzen met documenten dat het onjuist was maar " N'est pire sourd qui ne veut entendre " .
Ze luisteren uitsluitend de klachten van grote franstalige Verenigingen en hun lobbying !
We zijn de leugens van de Oostrand en van Waals Brabant beu ! o.a. " Plus rien sur le Noordrand ! Tout sur l' Oostrand !" (sic) " Tout se flamandise mëme le ciel du Brabant Wallon" (sic)
 
In bijlage Een antwoord van BIAC  op mijn klacht voor de nacht van 4 op 5 oktober 2001
 
Uittreksel: .....in het vervolg van een ministeriële beslissing ...sinds 19/4/2001 worden verplicht op te stijgen van startbaan 25R in plaats van starbaan 20 ,wat het geval was vöör die datum.... zwenken naar rechts.....en via een wijde bocht ...Brussel Hoofstad te ronden...Dit zijn inderdaad toestellen die voordien NOOIT Grimbergen overvlogen .....
Of dit een blijvende fenomeen zal zijn kan ik op dit ogenblik onmogelijk zeggen........
Die fenomeen duurt al bijna 11 jaren ! ! ! ! !
 
R F-D
Grimbergen
 Sorry voor enkele fouten.