Afwijking van Preferential Runway System: tot 20 kn zijwind (190° =  Zuid) en rukwinden tot 33 knopen naar 25R! Belgocontrol informeert  Ombudsdienst onvolledig.

Klacht 20.1.2011

Geachte,

Ik zou graag over de afgelopen 14 dagen een overzicht krijgen van het baangebruik met windrichting en snelheid, wanneer werd veranderd bij welke snelheid en richting. Kan dat? Ik weet dat het een klein dossier is en zou de Ombudsdienst dit  kunnen opzoeken?

 Brussel, 26 januari 2011

 Geachte,

Ik  neem  kennis  van  uw  vraag  om inlichtingen, meer bepaald uw wens een overzicht  te  verkrijgen  voor  de  afgelopen  14  dagen  wat betreft het baangebruik met  windrichting  en  snelheid,  en  specifieker bij  welke windrichting  en  snelheid er van vliegschema (overschakelen deviatieschema of retour preferentieel baangebruik) wordt veranderd, waarvoor dank.

BELGOCONTROL  stuurt de Ombudsdienst wekelijks een PRS (Preferential Runway System) met de deviaties op het preferentieel baangebruik.

Dit PRS is uiteraard belangrijk, maar heeft ook zijn beperkingen.
Voor  de periodes dat het Preferentieel baangebruik van toepassing is bevat dat PRS geen meteorologische of andere informatie.
Dit is enkel het geval voor de deviatieperiodes.
De  meteorologische  waarden bij het gebruik van een bepaald deviatieschema worden ons geleverd voor de VOLLEDIGE deviatieperiodes.
Het  kan  eventueel  voorkomen  dat  de  meteorologische redenen herzien en aangepast worden in functie van de structuur van het PRS, namelijk:
   - bij het begin of op het einde van een dag
   - bij  het begin of op het einde van de operationele dag/nacht periode  (06:00/23:00)
   - als  er  een modificatie plaatsvindt van het gebruikte preferentiële schema, (zaterdag en zondag om 16:00)

BELGOCONTROL  stuurt  ons  geen informatie in ‘real-time’ door, en op basis van   het   PRS   is  het  moeilijk  nauwkeurig  de  correlatie tussen  de meteorologische  situatie  en  het  baangebruik  nauw  te volgen (en wat uw specifieke  vraag  betreft,  wanneer  werd  er  juist overgeschakeld op een deviatieschema  en  teruggekeerd naar het PRS) en na te gaan in hoeverre de windnormen op de zo correct mogelijke manier werden nageleefd.

BELGOCONTROL  gebruikt  voor  haar baanselectie haar eigen ‘ACMET’- systeem, een  complex systeem waar onze dienst, en andere diensten, geen toegang toe   hebben.
Een  toegang  tot  dat systeem om een zekere controle uit te oefenen op het baangebruik  zou  een  grensverleggende  vooruitgang  betekenen maar lijkt voorlopig niet aan de orde.
De  complexiteit  van  de  baanselectie  en  het  aantal parameters waarbij hiervoor  rekening  moet worden gehouden valt niet gemakkelijk op papier te zetten  en  zou,  wat  ook wordt aangehaald door BELGOCONTROL, veel tijd in beslag nemen.

Dat  we  onze  officiële  informatie  enkel  kunnen halen uit het PRS heeft echter  een  invloed  op  de  manier  waarop  we klagers of personen die om inlichtingen vragen kunnen informeren, welke situatie en deviatieschema het ook moge betreffen.

Onze  dienst  heeft wel, zoals iedereen, toegang tot andere meteorologische informatie,  zoals  bv.  de  METAR  (Aviation  routine  weather report, in aeronautical meteorological code), maar METAR worden door BELGOCONTROL NIET gebruikt   voor   de   baanselectie,   en  de  METAR  blijven  dus uiterst interessante,   maar  onvolledige  en  niet  officiële  informatie om  het baangebruik aan te toetsen.

We   hebben   BELGOCONTROL  uiteraard  al  gevraagd  of  ze  ons niet  een uitgebreider  PRS  konden  bezorgen, wat voor een grotere transparantie zou zorgen, maar onze vraag heeft tot nog toe geen positief gevolg gekregen.

Ten  einde  uw  vraag  om  inlichtingen  te  kunnen  beantwoorden sturen we BELGOCONTROL opnieuw een officiële vraag om het PRS te ‘verfijnen’zodat we de  burger  de  relevante  informatie  kunnen verschaffen waar hij recht op heeft.

Ik  stuur U ter informatie het PRS dat we sinds begin 2011 van BELGOCONTROL reeds mochten ontvangen.

Anderzijds,  indien  U  dat  wenst  kunnen  we  voor de periode waar U naar verwijst   een   dossier   opstellen   op   basis   van   niet ‘officiële’meteorologische informatie.

Ik hoop hiermee uw klacht en/of vraag beantwoord te hebben.

Indien u verdere informatie wenst over dit antwoord, dient u gebruik te maken van het formulier op onze website. U vinkt “vraag om inlichtingen” en “reeds ingediend dossier” aan en vermeldt het reeds toegekende dossiernummer.

Hoogachtend,

Juan TORCK
Voor de Federale Ombudsdienst voor de Luchthaven Brussel-Nationaal

In bijlage de omvorming van de Beaufort schaal naar Knopen