SCHAAL VAN BEAUFORT= Windkracht

Aronautische snelheden en maten

 

Maat                          in m. gelijk aan

1 nautical mile (nm) 1.852 m

1 ft                              30 cm

2.000 ft                      600 m

3.000 ft                      900 m

1 FL                            100 ft                         30 m

 

Snelheid                   gelijk aan                 in Beaufort gelijk aan

1 knoop (kn)             1 nm/u

7 knopen (kn)           12,9 km/u                 ongeveer ondergrens Beaufort 3

20 knopen (kn)         37,0 km/u                 ongeveer bovengrens Beaufort 5

25 knopen (kn)         46,3 km/u                 bijna bovengrens Beaufort 6

 

SCHAAL VAN BEAUFORT= Windkracht

En van de eerste schalen om de wind op zee te kunnen inschatten werd ontworpen door de Engelse Admiraal Sir Francis Beaufort (1774-1857). Hij ontwierp deze windschaal in 1805 om zodoende zeelui de wind d.m.v. visuele waarneming de kracht van de wind te kunnen schatten. De schaal is ontworpen zowel voor op land als voor op zee en kent 13 schaaldelen ( 0 t/m 12).

 

Windkracht wordt alleen gebruikt om de gemiddelde wind aan te geven, NIET om de kracht van windstoten uit te drukke

De omschrijvingen bij kracht 1 t/m 6 worden door zeelui (en nieuwslezers) soms nog met de oude term aangeduid:1=flauw en stil; 2=flauwe koelte; 3=lichte koelte; 4=matige koelte; 5=frisse bries; 6=stijve bries.

 

 

 

SCHAAL VAN BEAUFORT= Windkracht

voor op land

KRACHT

WINDSNEL

HEID

KNO-PEN

OMSCHRIJVING

KENMERKEN OP LAND

 

(10 m boven de grond)

 

 

 

 

m/sec.

knopen

 

 

0

0.0-0.2

0-1

Stil

windstil; rook stijgt vrijwel recht omhoog

1

0.3-1.5

1-3

Zwak

te zien aan rook, sommige blaadjes bewegen

2

1.6-3.3

4-6

Zwak

voelbaar in gelaat; bladeren ritselen

3

3.4-5.4

7-10

Matig

bladeren en kleine twijgen constant in beweging

4

5.5-7.9

11-16

Matig

stof en losse papiertjes worden opgewaaid;

kleine takken bewegen

5

8.0-10.7

17-21

Vrij krachtig

kleine takken en bomen beginnen te zwaaien;

kleine kuifjes op golven op binnenwateren.

6

10.8-13.8

22-27

Krachtig

grote takken in beweging; vaak gefluit te horen;

paraplu's worden moeilijk hanteerbaar.

7

13.9-17.1

28-33

Hard

hele bomen in beweging; lopen tegen de wind in

wordt moeilijk.

8

17.2-20.7

34-40

Stormachtig

twijgen breken af van de bomen; lopen en fietsen

wordt erg moeilijk

9

20.8-24.4

41-47

Storm

takken breken af; lichte schade aan gebouwen

(dakpannen waaien soms af).

10

24.5-28.4

48-55

Zware storm

zelden in het binnenland; bomen worden

ontworteld; grotere materile schade.

11

28.5-32.6

56-63

Zr zware storm

zr zelden boven land; veel schade op grote

schaal.

12

> 32.6

> 63

Orkaan(kracht)

zr verwoestend en zr gevaarlijk boven land;

zr zeldzaam

voor op zee

KRACHT

WIND

SNELHEID

 

OMSCHRIJ

VING

KENMERKEN OP ZEE

 

(10 m boven de grond)

 

 

 

 

m/sec.

knopen

 

 

0

0.0-0.2

0-1

Stil

spiegelgladde zee; vrijwel vlak

1

0.3-1.5

1-3

Zwak

zee is geschubd en kabbelt

2

1.6-3.3

4-6

Zwak

korte, niet brekende golfjes; licht golvend

3

3.4-5.4

7-10

Matig

golftoppen breken; glasachtig schuim en licht

golvend

4

5.5-7.9

11-16

Matig

vrij veel schuimkoppen; matig golvend

5

8.0-10.7

17-21

Vrij krachtig

overal schuimkoppen; vrij lange golven

6

10.8-13.8

22-27

Krachtig

vrij veel opwaaiend schuim; aanschietende zee

7

13.9-17.1

28-33

Hard

witte schuimstrepen in de windrichting; wilde zee

8

17.2-20.7

34-40

Stormachtig

matig hoge golven met lange kammen; toppen

waaien af, schuimstrepen en hoge zee

9

20.8-24.4

41-47

Storm

hoge golven, rollers, zware schuimstrepen; hoge zee

10

24.5-28.4

48-55

Zware storm

zr hoge golven met overstortende kammen,

zware rollers; grote oppervlakten schuim;

zr hoge zee

11

28.5-32.6

56-63

Zr zware storm

golven zo hoog, middelgrote schepen verliezen

elkaar tijdelijk uit het oog; zee bedekt met schuim;

lucht gevuld met verwaaid schuim en water;

buitengewoon hoge en woeste zee

12

> 32.6

> 63

Orkaan(kracht)

zicht zr beperkt; zee volkomen wit en

buitengewoon hoog en wild