67,6 QC 's avonds na 9 uur, over zeer dichtbevolkt gebied

Za 13.2.10 21u03

Geachte,

Welk was het zeer zware vliegtuig dat hier net om 21u03 overvloog en mag dit QC hier om deze tijd nog vliegen?

Graag H en V track

hoogachtend

J. O.

Actie Noordrand

Van:

Datum: 11 maart 2010 15:15:46 GMT+01:00

Brussel, 11 maart 2010

Mevrouw,

Het vliegtuig waar u naar verwijst in uw klacht van zaterdag 13 februari ll betrof een B.742 (jumbo jet - type 200) opgestegen om 21u.03' vanaf de baan 25R met bestemming de V.S op de route DENUT3C. De tonnenmaat van dit toestel bedroeg 378 ton, het individueel geluidsquotum 67,6. Na onderzoek van de verticale (stijgings)track kan ik u melden dat deze vlucht beantwoordt aan de norm zoals is opgelegd door de luchtvaartkundige reglementering terzake.

In bijlage de horizontale en verticale tracks evenals de door u gevraagde nachtvluchtlijst.

Ik hoop hierbij uw klacht/vraag beantwoord te hebben en blijf verder te uwer beschikking voor alle verdere informatie.

Met vriendelijke groeten,

Willy Houbrechts

Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel-Nationaal.