Blijkbaar zie ik  verschil niet tussen toestel pal boven kantoor-zolderraam en een dat 3 km zuidelijker vliegt! Krankzinnige V track en vlucht pal over hartje Brussel! Waanzin ten top

 

Klacht 27.3.2010

Geachte,

Ik protesteer tegen het zeer zware vliegtuig dat hier pal overvloog deze zaterdag 27 maart 2010, om 17u35.                                 

 Ik was bezig met therapeutisch werk met kinderen en het was zeer storend: alles trilde  en iedereen was uit z'n concentratie.           

 Dergelijke toestellen horen thuis waar zo weinig mogelijk mensen wonen.                   

Graag de H en de V track.

J.O.
Actie Strombeek
Mevrouw,

Het toestel waar u naar verwijst in uw klacht van 27 maart ll. betrof een B.744 (jumbo jet - type 400) opgestegen om 16u.13' vanaf de baan 20 met bestemming de Verenigde Staten op de route DENUT3L.

De tonnenmaat van dit toestel bedroeg 395 ton en het individueel geluidsquotum 22,1.

Na onderzoek van de stijgingstrack kan ik u melden dat deze vlucht beantwoordt aan de norm zoals is opgelegd door de luchtvaartkundige reglementering terzake. Bovendien blijkt uit de horizontale track dat dit toestel op een 3-tal km. van uw woonst passeerde.

Indien u verdere informatie wenst over dit antwoord, dient u gebruik te maken van het formulier op onze website.

U vinkt "vraag om inlichtingen" en "reeds ingediend dossier" aan en vermeld het reeds toegekende dossiernummer.

Inmiddels blijf ik steeds te uwer beschikking voor alle verdere informatie.

Met vriendelijke groeten,

Federale ombudsdienst