BIAC Kb's en wetteksten


Datum

Overzicht

 

Milieuvergunning Biac

02/03/2005

Publicatie - 02/03/2005 : KB 21.1.2005: Goedkeuring 2e beheerscontract tussen Staat en Belgocontrol, duur: 5 jaar.

11/01/2005

KB - 11/01/2005 : Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer maakt afspraken met nieuwe BIAC.

31/12/2004

Staatsblad - 31/12/2004 : Omzetting in naamloze vennootschap van publiek recht Belgocontrol.

29/12/2004

Staatsblad - 29/12/2004 : Omzetting BIAC in nv van privaatrecht en betreffende luchthaveninstallaties.

23/11/2004

8 NOVEMBER 2004. - Koninklijk besluit tot machtiging van de Staat om aandelen van de naamloze vennootschap van publiek recht Brussels International Airport Company over te dragen

10/11/2004

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer - 10/11/2004 : Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter en de leden van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder van Belgocontrol

21/06/2005

KB 21.6.2004, Staatsblad 15.7.2004 Toekenning exploitatielicentie Brussel Nationaal aan BIAC : BIAC moet uiterlijk één jaar na toekenning licentie... capaciteit banen op80 bewegingen per uur brengen (tegen 74 nu).