Van een toestel op Denut4C met 7,2 QC wordt een mens dus gegarandeerd wakker en 2 km lager ligt het Osseghempark

Klacht 20.4.2014

Welk was het luide vliegtuig dat hier rond 23u50 of zo overvloog?
Graag de H en de V track.

J.O.
Actie Strombeek

 

Brussel, 29 april 2013

Geachte,

Wij hebben uw klacht betreffende een vliegtuig dat bij u hinder veroorzaakte op 20/04/2013 om 23.45 goed ontvangen, waarvoor dank.

Het vliegtuig waarnaar u verwijst is een toestel van het type B763 (tonnenmaat 187 ton, QC bij opstijging 7,2) dat om 23.45 uur opsteeg van baan 25L (schema 25L/25 in de nacht van zaterdag op zondag, opstijgingen tussen 23.00 en 23.59) en met bestemming de Verenigde Staten op de DENUT4C-route.
Het vliegtuig evolueerde op 0,1 km ZW van uw woning op een hoogte van 3560 voet.

Het vliegtuig heeft het minimale stijgingspercentage van 7% tot 3200 voet gerespecteerd.

In bijlage de horizontale en verticale track.

Indien U meer inlichtingen wenst over dit antwoord dient u gebruik te maken van het formulier op onze website. U vinkt "vraag om inlichtingen" en "reeds ingediend dossier" aan en vermeldt het reeds toegekende dossiernummer.

Hoogachtend,
_______________________________________________________________________
Juan TORCK, Ombudsman
Ombudsdienst voor de Luchthaven Brussel-Nationaal