Graag de H en de V track van de vlucht die op 25 juli rond 21u45 via de CIV route de zgn RING route overvloog.

Brussel, 2 juli 2012

Geachte mevrouw,

Wij hebben uw vliegtuigklacht van 28 juni 2012 betreffende een vliegtuig om 21.45 uur goed ontvangen.

Het vliegtuig waarnaar u verwijst is een toestel van het type A310 dat opsteeg om 21.42 uur van baan 25R op de CIV2C-route met bestemming Marokko.

Dit toestel heeft een tonnenmaat van 157 en een quota count van 5.

Zoals gevraagd sturen wij u hierbij de horizontale en verticale track van dit vliegtuigen.

(See attached file: 120625-21.42-overeem.pdf)(See attached file: 120625-21.42-v-overeem.pdf)

Indien U meer inlichtingen wenst over dit antwoord dient u gebruik te maken van het formulier op onze website. U vinkt "vraag om inlichtingen" en "reeds ingediend dossier" aan en vermeldt het reeds toegekende dossiernummer.

Met vriendelijke groeten,

Sonja Van Nieuwenhuyze

Ombudsdienst voor de Luchthaven Brussel-Nationaal