70,8 QC maandagnamiddag boven dichtbevolkt gebied, dat is een acute werkverstoring en urenlang misselijk en ziek

Klacht ma 22.2.2010 17u07

Geachte,

Ik protesteer tegen het zeer luide vliegtuig dat hier net overvloog,

graag de H en V track.

Ook protesteer ik tegen de herhaalde vluchten die me vannacht  uit m'n diepe slaap haalden en herinslapen onmogelijk maakten.

4 u slaap per nacht, het mag tellen, meneer de staatssecretaris.

Graag ook de tracks en vluchtlijst van vannacht en van 6-7 u

hoogachtend

J.O.

Actie Strombeek

Van:

Datum: 12 maart 2010 13:47:37 GMT+01:00

Brussel, 12 maart 2010

Mevrouw,

Het vliegtuig waar u naar verwijst in uw mail van 22 februari ll was een B.742 (jumbo jet - type 200) vertrokken vanaf de baan 25R om 17u.06' met bestemming de V.S op de route DENUT3C. De tonnenmaat van dit toestel bedroeg 363 ton en het individueel geluidsquotum 70,8.

Na onderzoek van de verticale track blijkt dat deze vlucht beantwoordt aan de norm zoals is opgelegd door de luchtvaartkundige reglementering terzake.

In bijlage, zoals door u gevraagd, de horizontale en verticale tracks van deze vlucht, de algemene tracks en vluchtlijst van de nacht van 22 op 23

februari alsook de vluchtlijst en de track tussen 06u.00 en 07u.00 op 23

februari 2010.

1. Horizontale en verticale track vlucht B.742.

2. Algemene track en vluchtlijst nacht 22 op 23 februari 2010

3. Algemene track en vluchtlijst (richting noordrand) tussen 06u.00 en 07u.00

Ik hoop hiermee uw klacht/vraag beantwoord te hebben en blijf verder steeds te uwer beschikking voor alle verdere informatie.

Met vriendelijke groeten,

Willy Houbrechts

Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel-Nationaal