Als dit vliegtuig rechtdoor opstijgt tot 5.000 m zit het op 5,5 km al op 5.000 voet ipv op 15 km. laag over om 10.13, op 25.8.09

Geachte,

Welk is het vliegtuig dat hier zowat de pannen van de daken vloog rond 10u13, op di 25.8.09?

Als het geen legervliegtuig is graag H en V track

groet

J.O.

Actie Strombeek

Van: Willy.Houbrechts@mobilit.fgov.be

Datum: 9 oktober 2009 14:22:58 GMT+02:00

Onderwerp:  - laag over om 10u13 di 25.8.09

Brussel, 9 oktober 2009

Mevrouw,

Naar aanleiding van uw klacht laat ik u hierbij volgende gegevens geworden.

Het vliegtuig waar U naar refereert betrof een Boeing B.772 (Boeing 777 type 200). Dit toestel steeg op vanaf de baan 25R om 10u.09' met bestemming de Verenigde Staten op de route DENUT3C. De tonnenmaat van dit toestel bedroeg 299 ton, het geluidsquotum 7,3.

Wij onderzochten de verticale track en het stijgingspercentage van dit toestel en concluderen dat dit vliegtuigen beantwoordt aan de minimale stijgingsnorm opgelegd door de luchtvaartkundige reglementeringen terzake.

U vindt in bijlage, zoals door U gevraagd, de horizontale en verticale track van deze vlucht.

Inmiddels blijf ik steeds te uwer beschikking voor alle verdere informatie.

Met vriendelijke groeten,

Willy Houbrechts

Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel Nationaal.