Nacht ma 17-di 18.11.2008: in voornacht dank zij vloek van verschillende windnormen en afschaffing omkeringsprincipe in voornacht bij beetje wind NOOIT MEER RUST in de Noordrand!

Geachte,

Wat een rotnacht!

Zeker zeven keer (als niet meer) wakker geworden met in de verte een vliegtuig nagrommend, weer in slaap gesukkeld, weer wakker enz enz.

Ik zit hier misselijk tte wezen, met een heel raar hoofd, kan me moeilijk concentreren, tik fouten, kan m'n zaken niet vinden op m'n pc, enz enz.

Ramp voor m'n werk.

Was het weer zo'n onrechtvaardige concentratienacht met SOPOK's en Roussy's?

Graag de volledige vluchtlijst en nachttracks.

Hoogachtend

J. O.

Actie Strombeek

Begin doorgestuurd bericht

Van: juan.torck@mobilit.fgov.be

Datum: 19 november 2008 14:34:28 GMT+01:00

Aan:?

Onderwerp:?

Antwoord aan: airportmediation@mobilit.fgov.be

Mevrouw,

Gelieve in bijlage de radartrack van de nacht van maandag 17/11 op dinsdag 18/11/2008 te vinden, alsook een "vluchtlijst".

In de nacht van maandag op dinsdag voorziet het spreidingsplan het gebruik van baan 20 tussen 23.00 en 03.00 en van de banen 07L/07R van 03.00 tot 06.00.

We zijn nog niet in het bezit van de officiële deviaties die ons op het einde van de week door Belgocontrol worden opgestuurd, maar als we de vluchtlijsten bekijken stellen we vast dat tussen 23.00 en 06.00  het schema 25/25 werd toegepast.

De meteorologische voorspellingen van het KMI op 17/ 11/2008 om 09.30 voorspelden voor de nacht een wind uit richting Z ZW (180° tot  230°) van 3 tot 4 Bft (dus 7 tot 16 knopen)
Deze vooruitzichten geven een mogelijke overschrijding van de rugwindnorm op de banen 07 voor het 2e deel van de nacht (03.00 tot 06.00) die het deviatieschema 25/25 (landen/opstijgen) i.p.v. 20/07 (landen/ opstijgen) kunnen uitleggen.

Wat het eerste deel van de nacht ( 23.00 tot 03.00) en het gebruik van het schema 25/25 betreft is het afwachten wat de officiële deviaties zeggen.
Een mogelijkheid is dat de wind ietjes sterker (20 knopen) was en wat meer uit richting WZW (250°) kwam zodat de laterale rugwindnorm op baan 20 werd overschreden.

Er waren die nacht 2 vluchten op de DENUTroute en 5 op de ZOULOU- route.

Ik blijf ter uwe beschikking voor eventuele bijkomende informatie.

Hoogachtend,

Juan TORCK

Ombudsman op de Federale Ombudsdienst voor de Luchthaven Brussel- Nationaal

 Raketstraat, 90
B - 1130 BRUSSEL
TEL : + 32.2.724.02.65  -  FAX : + 32.2.724.02.68

Geachte

In bijlage gelieve de windtabellen van 17-18/11 aan te treffen en de url's voor de windgrafieken van 17 en 18/11. Volgens deze tabellen en grafieken was er toch geen enkele reden om niet op baan 20 te vliegen?
U geeft in uw antwoord toch toe dat tussen 23 en 3 u de windrichting voorzien was tussen 180° en 230°, hetgeen toch nooit rugwind op baan 20 kan veroorzaken?

Graag de nodige nadere uitleg wanneer u de informatie van Belgocontrol heeft gekregen.
 

Windgrafiek 17/11/2008

Windgrafiek 18/11/2008