ACTIE NOORDRAND
Persbericht 25 April 2003

DE NOORDRAND TOETST DE DRIE REGERINGSPARTIJEN VOOR DE STEMTENT-TEST

STEMTENT MEISE KERK - ZONDAG 27 APRIL - VAN 12 TOT 18 u"Er zijn goedgeklede dwaze ideeen, zoals er goed geklede dwazen zijn."
(Sebastien Chamfort).

Dit is het derde van een reeks van drie persberichten waarin de woorden en daden van de regeringspartijen in het Noordranddossier tegen elkaar worden afgewogen. De zeer duidelijke standpunten van de oppositiepartijen die in de media nog niet echt aan bod kwamen zijn te raadplegen op www.actienoordrand.be.

Dit in de aanloop naar zondag 27 april wanneer Actie Noordrand haar eigen StemTest in de StemTent te Meise organiseert.

Geertje de Ceuleneer leidt de drie debatten waarin Actie Noordrand ministers en parlementariers op de rooster legt.  In de StemZaal kunnen de inwoners van de Noordrand ook lokale vertegenwoordigers van alle zeven politieke partijen persoonlijk aanspreken.  En dan... brengen de Noordranders hun 'proefstem' uit.

Maar eerst zet Actie Noordrand in een reeks persberichten het doen en laten van de regeringspartijen drie dagen achtereen op een rij.

Vandaag: de VLD.
Wat heeft de VLD gedaan?

Er is de belofte van de huidige liberale premier voor de spreiding voor de nacht die als Orwelliaanse 'newspeak' mag tellen. In de praktijk komt deze zogenaamde spreiding voor de Noordrand namelijk nog altijd neer op een concentratie boven Diegem, Machelen, Neder-over-Heembeek en Vilvoorde tot in Grimbergen, gevolgd door een geleidelijke uitwaaiering.  Omdat deze uitwaaiering boven Grimbergen (op een afstand van meer dan 10 km van de luchthaven) de verschillende routes nog altijd op amper 1 km van elkaar legt geeft dit bij een hoogte van 1.000 m slechts een geluidsafbouw van hoogstens 3 dB.
Daarom heeft de maatregel van 24 januari voor de inwoners van Diegem, Machelen, Neder-Over-Heembeek en Vilvoorde geen enkele verbetering tot gevolg.
Voor de inwoners van Grimbergen en Meise heeft ze dezelfde gevolgen als de vervanging van de meest lawaaierige toestellen door minder luidruchtige, namelijk een vermindering van het aantal decibels met 2 tot 3 dB. Maar aangezien alle lawaaierige toestellen nu boven de Noordrand worden gestuurd, is er geen enkele verbetering in de praktijk. In de praktijk worden de inwoners in een strook van 2 a 3 km breed veroordeeld tot het lawaai van van een trein boven hun slaapkamer en dat tot 20 maal per nacht!

(klik hier voor 'Geluidsafbouw-dossier' waaruit onderstaande tabel een uittreksel is).

De theoretische formule voor geluidsafbouw levert volgende waarden :
 

Hoogte vliegtuig

Afstand waarnemer t.o.v punt pal onder het vliegtuig

Geluidsafbouw

500m

500m

3 dB

 

1000m

7 dB

 

1500m

10 dB

 

 

 

1000m

500m

1 dB

 

1000m

3 dB

 

1500m

5 dB


'Vliegen naar bestemming' voor de dag (het zgn. 'destination model') komt er in werkelijkheid op neer dat Belgocontrol nog maar eens een route afschaft, daarmee Brussel Nationaal reducerend tot een ouderwetse luchthaven met zeer beperkte start- en landingsmogelijkheden. De eerste 10 a 15km van de Noordrand blijven veroordeeld tot een onaanvaardbaar concentreren-om-te-isoleren-om-verder-te-concentreren scenario.

Belgocontrol maakte van de publicatie van van de nieuwe nachtroutes gebruik om met ingang van 15 mei de rechtstreekse route naar het Westen af te schaffen. Deze stopzetting kwam boven op de afschaffing van de rechtstreekse route naar het Zuiden (in februari 2001), het nog verder naar het Noorden verschuiven van de onrechtstreekse route naar het Zuiden (in november 2001) en het slechts zeer sporadisch gebruiken van de rechtstreekse route naar het Noorden. Al deze routes worden vervangen door geconcentreerd vliegen over - u kent het rijtje al : Diegem, Machelen, Neder-over-Heembeek, Vilvoorde, Grimbergen en Meise.
In de praktijk wordt er nu naar geen van de genoemde bestemmingen rechtstreeks gevlogen.

Dan de minister voor Overheidsbedrijven. Als verantwoordelijke voor BIAC en Belgocontrol heeft de bevoegde liberale minister de huidige mistoestand mee tot stand gebracht of in elk geval niet vermeden. In 2001 stond hij mee aan de wieg van de uitbreiding van de Ronde van Brabant die de grote concentratie inluidde: zijn handtekening staat onder het akkoord. De voor Diegem 10 jaar geleden al bij wet vastgelegde verplichting om doeltreffende lawaaiwerende geluidswallen te plaatsen, een proefdraaihal te laten bouwen zodat het grondlawaai ingeperkt wordt en een taxistrook voor de 25 L te bouwen zodat deze meer functionaliteit zou krijgen, kreeg onder zijn bewind al evenmin beslag als onder dat van zijn voorgangers. Dat hij nooit ingreep in de vaudeville van incorrecte cijfers en een elkaar
tegensprekend BIAC en Belgocontrol maakt het gevoel van rechtsonzekerheid in de Noordrand alleen maar groter.

De Vlaamse liberale minister-president heeft de macht om via de milieuwetgeving - in navolging van de Brusselse Gewestregering - concentrische geluidsnormen op de leggen voor de dag en nacht die een democratische verdeling van de lasten van Brussel Nationaal mogelijk maken. In de praktijk neemt de Vlaamse minister-president geen initiatief en wacht af wat op federaal en/of Brussels vlak gebeurt, hetgeen de huidige discriminatoire toestand voor de Vlaamse Noordrand doet voortduren en elke dag verscherpt.

(Klik hier voor : 9 vragen aan Verhofstadt).

Actie Noordrand
StemTentactie
0486/582 499
 

www.actienoordrand.be