Groot alarm! Wat doet de Vlaamse regering?

Brussel wil bijna niets op kanaalzone en bijna alles op Ringroute die visueel (sic!) afgebakend zal worden en verder de Vlaamse rand in

Geen Vlaamse normen = Vlaamse Noordrand uitleveren aan Brussel

Standpunt van de Brusselse regering tav de luchthavenakkoorden/federaal regeerakkoord (commissie infrastructuur 13 november 2012)

Uit het antwoord van minister E Huytebroek (EH) op interpellaties in de commissie leefmilieu van het BHG van 13 november 2012 n.a.v. het plan Wathelet kan men het volgende afleiden:

1. Ook de Brusselse regering was verbaasd toen Wathelet in juli 2012 de toepassing van het vluchtplan aankondigde, de timing was niet afgesproken, er was geen akkoord (p 17)
2. EH wijst er op dat het plan Wathelet geen nieuw plan is maar een uitvoering van het plan Schouppe waartegen het BHG formeel protest heeft aangetekend, m.a.w. waarmee het BHG niet akkoord ging (p 18)
3. EH blijft aandringen op de verlenging van de nacht tot 7 u omdat zestig procent van de overschrijdingen van de Brusselse geluidsnormen plaats vindt in die periode.
4. EH vraagt dat op de kanaalroute de QC beperkt blijft tot 4, ‘omdat anders ook grote vrachtvliegtuigen die route zouden kunnen gebruiken’, maw ze wenst niet dat de kanaalroute gebruikt wordt als alternatief voor de ZOULOU routes van op 25R naar HUL (p 19)
5. EH erkent dat het plan Wathelet (nochtans niet voorzien in luchthavenakkoorden) de DENUT route noordelijker d.i. van Brussel weg naar de Noordrand wil verplaatsen ‘om vluchten boven Neder-over-Heembeek en hoog Laken te vermijden. Dat is een positief punt aangezien op die routes 43% van de geluidsoverschrijdingen overdag en 41% van de geluidsoverschrijdingen ’s nachts worden opgetekend’ (p19)
6. EH erkent ook dat nieuwe routes over de ring (CIV) de bedoeling hebben om het noordelijke deel van Brussel te ontlasten (p19): ‘voor de routes over de ring zullen er visuele bakens (??) worden geplaatst om te vermijden dat de vliegtuigen te ver van de route afwijken en boven Neder-over-Heembeek, Laken of Sint-Agatha-Berchem vliegen. Dit is een positieve beslissing, maar wij hadden graag meer vluchten op die route gezien. Momenteel wordt de route boven de ring maar voor 5.85% van de bewegingen (!!) gebruikt, terwijl deze mogelijk maakt om het centrum van Brussel te vermijden.
7. E.H. wenst uiteindelijk heel Brussel vliegtuigvrij te maken door ook de Chabert (of kanaalroute) en de vliegtuigen op de bocht naar links te laten omvliegen via de ring: ‘Wij kunnen niet genoeg herhalen dat ze (ringroute) een interessant alternatief biedt voor de Chabertroute en de routes met een bocht naar links vanaf b aan 25R’

8. E.H. bevestigt nogmaals dat de Brusselse geluidsnormen niet zullen worden aangepast (p 20): ‘Ik heb altijd heel duidelijk gesteld dat wij onze geluidsnormen niet zullen aanpassen, zeker nu de wettelijkheid ervan is bevestigd door de Raad van State, het Grondwettelijk Hof en het Europees Hof van Justitie’

Verder is het toch interessant op te merken dat in de commissie onomwonden wordt gesteld (Arnaud Pinxteren) dat: ‘ het verkeerd is en onaanvaardbaar om te beweren dat Wathelet enkel het plan Schouppe uitvoert. We hebben immers vastgesteld dat de federale regering een aantal zaken heeft gewijzigd aan het plan Schouppe ’ ( p 24)

Lees het verslag