Verslag Gemeenteraad Kraainem 4.11.2014

Gemeenteraad van 04.11.14 - Gemeente Kraainem

Ter attentie van Mevrouw Jacqueline Galant - Minister van Mobileit Geachte Mevrouw de Minister, Geachte Mevrouw Galant,

De Gemeente Kraainem heeft kennis genomen van de beslissing van de Minister van Mobiliteit, Jacqueline Galant, een moratorium door te voeren en terug te keren naar de situatie van 5 februari 2014 wat betreft de vertrekken van de vliegtuigen van baan 25 met bocht naar links.

De gemeente Kraainem wenst hierbij te benadrukken geenzins akkoord te gaan met bovengenoemde beslissing en wel om volgende redenen:

- Sinds meer dan 10 jaar zijn de inwoners van Kraainem het slachtoffer van een concentratie van de vertrekken van baan 25R bocht naar links. De beslissing de vertrekken te concentreren tot het baken van Huldenberg dateert inderdaad van 2004 - Plan Anciaux. Waarom in allerbijl de uitspraak van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel van 31 juli 2014 willen uitvoeren en de uitspraak van het Hof van Beroep van Brussel van 9 juni 2005 naast u neer te leggen? Nochtans werd reeds in het vonnis van 2005 de bocht naar links zoals ingevoerd in 2004, veroordeeld. Bovendien werd de uitspraak bevestigd door het Hof van Cassatie op 21 december 2006 ! Zowel in het vonnis van 9 juni 2005 als in het vonnis van 31 juli 2014 worden dwangsommen voorzien. Mogen wij u er tevens op wijzen dat zowel bij de bocht naar links die heeft bestaan tussen 2004 en 5 februari 2014 als bij de twee nieuwe bochten die in voege zijn sinds 6 februari 2014, de Brusselse geluidsnormen worden geschonden (decreet Gosuin ).

- Waarom niet enkele weken de tijd nemen om alternatieve oplossingen nader te bekijken ? Deze bestaan wel degelijk en de gemeente Kraainem is zeker bereid u die verder toe te lichten. Het volstaat ons hier toe uit te nodigen. Wij wensen u er eveneens op te wijzen dat de de bocht naar links zoals die heeft bestaan tussen 2004 en 5 februari 2014 NIET meer in de AIPís is opgenomen. Bijgevolg moet deze beschouwd worden als een nieuwe route.

- De uitspraak van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel van 31 juli 2014 stelt heel duidelijk dat voor ELKE nieuwe route, zowel een volksraadpleging als een milieu effecten rapport vereist is. Dit geldt bijgevolg ook voor de bocht zoals voorzien in het door u gewenste moratorium. Bovendien zijn de inwoners van onze gemeente ook het slachtoffer van de landingen op baan 01 , waarvan het ONNODIG gebruik door het Hofvan Beroep van 17 maart 2005 werd veroordeeld. Deze uitspraak werd bevestigd in cassatie. Desondanks wordt de landingsbaan 01 zowel bij LICHTE Noorderwind, als bij LICHTE Noordoosten wind, als bij LICHTE werkelijke windsnelheid, noch worden de windstoten op eenverantwoorde manier in achtgenomen en wordt de baan uren op voorhand onnodig gebruikt. Nochtans razen de vliegtuigen bij gebruik van baan 01 op 250 meter boven de daken van Kraainem, dit zowel overdag als tijdig de nacht: 250 landingen overdag, tot 30 landingen per nacht!

- Ook hebben wij uw verklaringen in de pers gelezen waarin u stelt dat het moratorium dat u wil doorvoeren ervoor moet zorgen dat er nog " slechts " 150.000 " inwoners worden getroffen in plaats van 500.000. Graag zouden wij de berekening samen met u maken. Wat de vertrekken van baan 25R bocht naar links betreft, worden zo goed als evenveel inwoners getroffen door de bocht die in voege was tot 5 februari 2014 als door de 2 nieuwe bochten die u nu wil afschaffen. Het volstaat de getroffen gemeentes te bekijken en het aantal inwoners op te tellen. Ook hiervoor blijven wij ter uw beschikking het nodige objectieve cijfermateriaal voor te leggen. Wij willen u er nogmaals op wijzen dat er alternatieven bestaan die nooit door een rechtbank werden veroordeeld en bovendien snel kunnen worden ingevoerd.

De gemeente Kraainem dringt er op aan:

- De kans te krijgen u ons alternatief voorstel verder toe te lichten wat de bocht naar links betreft voor de vertrekken van baan 25R. Het zou voor ons onaanvaardbaar zijn mochten de inwoners van Kraainem OPNIEUW het slachtoffer worden van een volledige concentratie!

- Dat de Minister dringende maatregelen neemt om baan 01 enkel te gebruiken, wanneer de veiligheid het verreist en in overeenstemming met het vonnis van het Hof van Beroep van 17 maart 2005.

- Verzoekt de Minister een ILS te plaatsen op baan 07 L of een " back beam " procedure te voorzien om de landingen op baan 07 bij Oostenwind mogelijk te maken. Het is de logica zelf dat bij Oostenwind baan 07 wordt gebruikt voor de landingen en niet baan 01.

- Verzoekt de Minister de luchthaven van Brussel Nationaal binnen een redelijke termijn tijdens de nacht te sluiten om de gezondheid en het recht op nachtrust voor alle omwonenden te beschermen en te vrijwaren. Een sluiting tussen 23u00 en 07u00 moet op redelijk korte termijn mogelijk zijn!

- De gemeente Kraainem hoopt dat Mevrouw de Minister positief zal ingaan op bovenstaande vragen en rekening zal houden met de gestemde motie.

In afwachting van Uw antwoord, verblijven wij

Alain Van Herck, Gemeenteraadslid

Bruno Vandersteen, Gemeenteraadslid

Guillaume von Winterdorff, Gemeenteraadslid