Geachte Minister President,

Geachte Minister Weyts,

 

Als arts mag ik u vooreerst feliciteren met de aanpak van de Coronacrisis in lijn met de aanbevelingen van de experts.

Ik aanzie echter met lede ogen dat  de coronacrisis vanuit de luchtcargo sector  misbruikt wordt om de bestaande en al veel te lakse beperkingen in aantallen en QC’s op de nachtvluchten te doorbreken.

Klein berichtje vandaag in HLN in het regionieuws (cfr bijlage, morgen in extenso in De Tijd): ‘Om te vermijden dat we met een tekort van levensnoodzakelijke middelen komen te zitten, mag er tijdelijk niet langer een beperking op de nachtvluchten zijn’.  Geert Keirens, CEO van Air Cargo vraagt dus om meer nachtvluchten toe te  laten en de  beperkingen op de QC’s op te heffen en dit met de vage omschrijving om ‘levensnoodzakelijke middelen’ te importeren (wat zijn dat? Kiwi’s? toiletpapier?). De Brusselse geluidsnormen laten dat uiteraard niet toe en Brussel zal zeker afdwingen dat die ook gerespecteerd worden en dus dat nóg dieper in Vlaanderen en verder van het BHG wordt gevlogen. De grote meerderheid van die nachtvluchten  en ŕlle zware toestellen (gezien de – onterechte -  tonnage beperkingen op de baan 19) vertrekt  over de Vlaamse Noordrand in een grote bocht rond Brussel en schendt zelfs dan de Brusselse normen. Dat de slots die overdag vrijkomen door het wegvallen van een groot deel van het passagiersverkeer al dan niet tijdelijk worden toegewezen aan volvracht  is niet meer dan logisch. Dat is precies wat in Schiphol (waarnaar Keirens misleidend  refereert) gebeurt (https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/18/naar-vrachtvluchten-is-nog-wel-vraag-a3994071): overdag en uitsluitend voor het vervoer van dringende medische hulpmiddelen in het kader van de sanitaire coronacrisis.   Ik lees nergens dat men in Schiphol meer nachtvluchten zou toelaten wanneer  in volle crisis   het luchtruim overdag vrijwel niet wordt benut. Nachtvluchten in een dicht bevolkte agglomeratie zijn spijtig genoeg nog altijd een realiteit maar zijn eigenlijk ontoelaatbaar.

 

We kennen overigens een dergelijk verhaal van in 1986: in volle crisis werd DHL binnengehaald en nadien blijken die nachtvluchten de grootste splijtzwam tussen de luchthaven en de omwonenden en tussen de regio’s. Een van de belangrijkste oorzaken waarom de luchthaven functioneert op juridisch drijfzand. De sector zal ook vandaag na afloop van de sanitaire crisis zonder twijfel en dan onder dekking van een  economische crisis vechten voor het behoud van de nieuw verworven voordelen en chanteren met al dan niet fictieve directe en indirecte jobs.

 

Ik hoop dat u vandaag er  alles op inzet om dit te verijdelen. De toekenning van meer nachtelijke slots is minstens een gedeeltelijke beslissingsbevoegdheid van de Vlaamse regering (cfr bijlage 2009).

 

Ik sta overigens als 69 – jarige cardioloog nog midden in de coronacrisis vandaag. Het is op de werkvloer een zeer beangstigende ervaring.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Marc Goethals

Cardioloog OLV Aalst

Voorzitter BOREAS vzw